Praktyczny poradnik dla kierowcy

Informacje, wskazówki i porady dla osób, które chcą ubezpieczyć samochód w Allianz. 
Najczęściej czytane porady ubezpieczeniowe dla kierowcy

Co to jest zachowek? Ile wynosi? Kto ma do niego prawo?

Zostałeś pominięty w testamencie? Spadkodawca może zapisać majątek dowolnej osobie, natomiast niektórzy bliscy są chronieni i nawet jeśli nie zostaną wymienieni w dokumencie, to mogą ubiegać się o środki, a dokładnie o zachowek. Co to oznacza? Komu się to należy?
Zobacz więcej

Czerwone tablice rejestracyjne – kto i kiedy może je zdobyć?

Wyrejestrowanie i zgłoszenie sprzedaży to dwie różne kwestie, które dotyczą różnych sytuacji. Wyjaśniamy, gdzie i w jaki sposób należy zgłosić sprzedaż pojazdu, a kiedy konieczne jest wyrejestrowanie samochodu.
Zobacz więcej

Czy ubezpieczenie OC przechodzi na nowego właściciela?

Co powinien zrobić z polisą OC osoba sprzedający pojazd. Co może zrobić nowy właściciel z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu.
Zobacz więcej

Czym jest numer VIN samochodu i jak go sprawdzić

Zobacz, co to jest numer VIN (numer nadwozia) i jak go sprawdzić.
Zobacz więcej

Darowizna samochodu w rodzinie

Zamierzasz przekazać samochód w darowiźnie osobie z rodziny albo to ty go w ten sposób otrzymasz? Co powinno się znaleźć w umowie i o jakich ważnych terminach musisz pamiętać, aby uniknąć zapłacenia podatku.
Zobacz więcej

Do ilu lat obowiązuje zwyżka za ubezpieczenie OC?

Młodzi kierowcy płacą wyższe składki za OC ze względu na większe ryzyko szkody. Sprawdź, co jeszcze wpływa na cenę ubezpieczenia OC.
Zobacz więcej

Franszyza integralna i redukcyjna

Co oznaczają te dwa pojęcia, na czym polega franszyza - przykłady
Zobacz więcej

Gdzie i jak sprawdzić historię pojazdu?

Kupujesz pojazd i chcesz sprawdzić, czy właściciel samochodu podaje prawdziwe informacje na jego temat?
Zobacz więcej

Gdzie jest potrzebna Zielona Karta

Zielona Karta jest międzynarodowym certyfikatem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Obowiązuje on w państwach, które są objęte Systemem Zielonej Karty. W ramach Systemu Zielonej Karty funkcjonuje Porozumienie Wielostronne, na mocy którego pojazdy, które są zarejestrowane w państwach, których Biura Narodowe są sygnatariuszami, mogą poruszać się po ich terytorium bez konieczności posiadania Zielonej Karty. Do Porozumienia Wielostronnego należy 34 spośród 48 członków Systemu Zielonej Karty
Zobacz więcej

Liczba porad: 108

Informacje dla kierowców i posiadaczy pojazdów mechanicznych
Informacje i ciekawostkich na temat domu i mieszkania 
Informacje dla osób posiadajacych firmy lub kierujących przedsiębiorstwami 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.