Pytania o OC

Samochód | 5 minut

Ubezpieczenie samochodu. 
Poznaj odpowiedzi na często zadawane pytania o OC, Autocasco oraz kupno lub sprzedaż samochodu

Spis treści:

Jak mogę zawrzeć umowę?

Umowę ubezpieczenia OC w Allianz możesz zawrzeć tak, jak będzie Ci najwygodniej:

 • przez Internet – za pośrednictwem naszej strony internetowej, pod adresem https://www.allianz.pl/dla-ciebie/samochod
 • przez telefon – dzwoniąc na naszą infolinię pod numer 224 224 224. Możesz także zostawić kontakt do siebie przez formularz na naszej stronie, a my oddzwonimy w dogodnym dla Ciebie trminie.
 • za pośrednictwem agentów oferujących ubezpieczenia Allianz. 

Kupiłem polisę / kończy mi się polisa. Kiedy otrzymam dokumenty?

Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie dokumentów e-mailem, prześlemy je niezwłocznie po zawarciu umowy. W przypadku wysyłki pocztą, dokumenty zostaną do Ciebie wysłane maksymalnie do 14 dni od daty zawarcia umowy. Ofertę na kolejny okres przedstawimy najpóźniej na 14 dni przed końcem ubezpieczenia.

Polecamy drogę elektroniczną nie tylko ze względu na szybkość otrzymywania dokumentów, ale też ze względu na działania proekologiczne.

Jak wypowiedzieć polisę OC?

 

 1. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia z końcem okresu ubezpieczenia, na jaki umowa została zawarta. 
  Wypowiedzenie w oparciu o art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych powinno zostać przekazane do ubezpieczyciela najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia. Jeśli wypowiedzenie wyślesz pocztą, o terminowości jego złożenia decydować będzie data jego nadania. Jeśli pozostawisz je u agenta Allianz, data jego przyjęcia przez agenta będzie tożsama z datą przyjęcia wypowiedzenia przez Allianz. 
   
 2. Wypowiedzenie odnowionej umowy ubezpieczenia 
  W sytuacji, gdy zawarłeś inną umowę ubezpieczenia i chcesz zrezygnować z odnowionej umowy ubezpieczenia – powołaj się na art. 28a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Pamiętaj przy tym, że za okres, w którym zakład ubezpieczeń świadczył ochronę będziesz zobowiązany zapłacić składkę. 
   
 3. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia przez nabywcę pojazdu. 
  Jeśli nabyłeś pojazd z polisą, masz możliwość rezygnacji w dowolnym momencie jej trwania. W wypowiedzeniu powołaj się na art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zwróć uwagę, że:
 • wysyłając wypowiedzenie pocztą – będzie ono skuteczne z datą jego nadania (data stempla pocztowego będzie ostatnim dniem okresu dotychczasowego ubezpieczenia),
 • składając wypowiedzenie u agenta - będzie ono skuteczne z datą jego złożenia,
 • wysyłając wypowiedzenie inaczej niż za pośrednictwem poczty – będzie ono skuteczne z datą doręczenia do zakładu ubezpieczeń.

Wypowiedzenie we właściwym trybie sprawi, że Towarzystwo Ubezpieczeń będzie mogło zakończyć Twoją polisę we właściwym, zgodnym z Twoimi oczekiwaniami, terminie.

Opłata za połączenie telefoniczne zgodna z taryfą danego operatora

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.