Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

Jak należy liczyć zniżki OC?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 2 min 
Przy obliczaniu składki za obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ważne są przede wszystkim kolejne lata bezszkodowej jazdy, które stopniowo zwiększają poziom zniżek na OC. Do tego liczą się jednak także inne czynniki, takie jak wiek kierowcy, czas posiadania prawa jazdy, miejsce zamieszkania, a także model, przebieg czy pojemność silnika ubezpieczanego pojazdu.
Jak liczyć zniżkę OC dla współwłaściciela
pojazdu?
Bezpieczna jazda to podstawa. Dlatego każdy rok bezszkodowej historii w prowadzeniu pojazdu premiowany jest zwykle uzyskaniem kolejnego poziomu zniżki na OC, natomiast każda szkoda skutkuje zwykle zwyżką składki. Trzeba pamiętać, że ta zasada dotyczy nie tylko głównego właściciela pojazdu, ale odnosi się również do współwłaściciela.
Co to oznacza? Oznacza to zwykle, że niedoświadczony kierowca może korzystać ze zniżek bardziej doświadczonego współwłaściciela, lecz również ponosi konsekwencje szkód, które zostały przez niego dokonane, tracąc zniżki, gdy współwłaściciel spowoduje szkodę. Zniżkę na OC można utracić nie tylko za szkody spowodowane przez właściciela i współwłaściciela, lecz także przez innego kierowcę, który prowadził ubezpieczony samochód.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.