Jak wyliczyć kompleksowe ubezpieczenie samochodu
w kalkulatorze online
?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 2 min 
Twoim obowiązkiem jako posiadacza pojazdu mechanicznego jest zakup  komunikacyjnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Poza tym masz do dyspozycji również inne, dobrowolne ubezpieczenia samochodu, takie jak  autocasco (nazywane również AC) ,  ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (nazywane również NNW) czy  assistance. Czy warto zdecydować się na kompleksowe ubezpieczenie samochodu i zakup wszystkich tych ubezpieczeń? Czy ich koszt można wyliczyć online za pomocą kalkulatora online?

Zakup kompleksowego ubezpieczenia pojazdu, choć będzie wymagać poniesienia wyższego kosztu niż samo  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), może się okazać bardzo dobrą decyzją. Przy czym ochrona, jaką zapewni, może się okazać nieoceniona. Co zyskujesz dzięki poszczególnym ubezpieczeniom i ile będą cię one kosztować?

Jak korzystać z kalkulatora ubezpieczeń online?

Pod adresem  https://www.allianz.pl/pl_PL/kalkulator-oc-ac.html  możesz skorzystać z kalkulatora online w Allianz, dzięki któremu bez pomocy naszych agentów masz możliwość sprawdzenia, ile zapłacisz m.in. za ubezpieczenie OC i AC. 

Przygotuj dowód rejestracyjny pojazdu i wypełnij pola kalkulatora online danymi:

 • Podaj numer rejestracyjny pojazdu – nie jest to obowiązkowe, ale może przyśpieszyć kalkulację.
 • Wybierz pojazd, który chcesz ubezpieczyć.
 • Podaj kod pocztowy lokalizacji, gdzie najczęściej parkujesz pojazd.
 • Podaj od kiedy potrzebujesz ubezpieczenia, rok pierwszej rejestracji pojazdu, a także wskaż, skąd pojazd został sprowadzony. Jeśli pojazd nie został sprowadzony, to wybierz „Od nowości w Polsce”.
 • Podaj aktualny przebieg i planowany roczny przebieg oraz wskaż, gdzie parkujesz pojazd w nocy.
 • Pozostało ci jeszcze podanie: jak pojazd jest użytkowany, z której strony ma kierownicę, jak długo będzie użytkowany za granicą, ile ma zabezpieczeń antykradzieżowych oraz czy będzie użytkowany przez niedoświadczonego kierowcę.
 • Na koniec zaznacz „Potwierdzam, że dane w powyższym oświadczeniu są poprawne” i kliknij Dalej.

Podajesz też dodatkowe informacje np. kto jest głównym kierowcą, czy ma dziecko, jaki jest wiek tego dziecka. Na koniec musisz wyrazić niezbędne zgody i kliknąć Dalej. W kolejnym kroku zobaczysz, co możemy ci zaoferować. Proponujemy zarówno samo ubezpieczenie OC, ale również ubezpieczenie kompleksowe składające się z OC, AC, NNW i assistance. Sam możesz ocenić, która oferta jest idealna dla ciebie. Wyliczenie kosztu ubezpieczenia wymaga poświęcenia dosłownie kilku minut.

Jaką ochronę ubezpieczeniową oferujemy w ramach OC, AC, assistance i NNW? Zapoznaj się informacjami zamieszczonymi poniżej. 

Jak wspomnieliśmy, zakup komunikacyjnego  ubezpieczenia OC jest obowiązkowy dla pojazdów mechanicznych. Od momentu zawarcia umowy z ubezpieczycielem przejmuje on odpowiedzialność finansową za szkody osobowe i majątkowe, które wynikają ze spowodowanego przez ciebie wypadku czy kolizji. Zakres ochrony w ramach tego ubezpieczenia regulowany jest w ustawie. W ten sposób określone są również wysokości minimalnych sum gwarancyjnych. Jako twój ubezpieczyciel ponosimy odpowiedzialność do kwot:

 • 5,21 mln euro w przypadku szkód osobowych,
 • 1,05 mln euro w przypadku szkód majątkowych.

Mówimy tutaj o sumach obowiązujących dla danego zdarzenia, bez względu na to, ilu było w nim poszkodowanych. Istotne w przypadku ubezpieczenia OC jest zachowanie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej. Kontrolą tego, czy posiadacze pojazdów wykupili ubezpieczenie OC i nie mieli takiej przerwy w ochronie ubezpieczeniowej, zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Kary są wysokie – w 2019 roku przerwa w ochronie ubezpieczeniowej do 3 dni oznacza w przypadku samochodu osobowego 900 zł kary. Ale i tak największe konsekwencje finansowe grożą wtedy, gdy spowodujesz wypadek czy kolizję, nie mając wykupionej polisy OC.

 Dobrowolne ubezpieczenie autocasco, które cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń w 2017 roku 6,37 mln posiadaczy pojazdów zdecydowało się na zakup dla swojego samochodu ubezpieczenia autocasco. Popularność tej umowy nie jest przypadkowa.[1] Wprawdzie ubezpieczenie to nie jest najczęściej dostępne dla starszych samochodów, ale w Allianz umożliwiamy zakup tego ubezpieczenia nawet dla pojazdów, które mają 18 lat. To, jakie zdarzenia będą podlegać ochronie ubezpieczeniowej, jest uzależnione od tego, na jaki zakres ochrony się zdecydujesz. Umowa może obejmować takie szkody, jak np.:

 • kradzież samochodu,
 • kolizja ze zwierzęciem,
 • zniszczenie pojazdu przez znanego lub nieznanego sprawcę,
 • zniszczenie pojazdu na skutek katastrof żywiołowych,
 • uszkodzenie pojazdu w wyniku kolizji czy wypadku, gdzie ty jesteś sprawcą.

Polisa ta przyda się szczególnie posiadaczom kilkuletnich samochodów, których wartość jest znaczna, a ewentualne koszty naprawy szkód wiążą się z wysokim wydatkiem. Jeśli nie wykupiłeś autocasco, a twój samochód zostanie skradziony, nie otrzymasz od nikogo odszkodowania – dlatego posiadanie tej polisy jest tak ważne.

 Ubezpieczenie assistance może zapewnić ochronę zarówno kierowcy, jak i pasażerom, chociaż wszystko zależy od tego, na jaki pakiet się zdecydujesz. W naszej ofercie proponujemy Ci to ubezpieczenie w kilku wersjach. W ramach assistance możesz skorzystać np. z holowania pojazdu, naprawy samochodu na miejscu, z pojazdu zastępczego, zapewnienia miejsc noclegowych na czas naprawy pojazdu czy z podstawienia i odstawienia samochodu zastępczego. W poszczególnych wariantach ubezpieczenia zauważysz różnicę, np. w tym, przez jaki czas możesz korzystać w ramach umowy z samochodu zastępczego, czy na jaką odległość możliwe jest jego holowanie. Zwróć również uwagę na to, że limity te wyglądają inaczej w przypadku wezwania pomocy w Polsce, a inaczej za granicą. Czy warto zdecydować się na to ubezpieczenie? Tylko w 2018 roku odebraliśmy od naszych klientów aż 20 tysięcy wezwań pomocy! Ubezpieczenie to może Cię uratować przed koniecznością poniesienia bardzo wysokich kosztów holowania pojazdu czy wynajmu pojazdu zastępczego.
 Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych wypadków (NNW) obejmuje ochroną zarówno pasażerów jak również kierowcę. Odszkodowanie wypłacimy, jeśli efektem wypadku jest uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia powodujące stały uszczerbek lub śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku. W tej sytuacji wysokość wypłaconego odszkodowania nie jest uzależniona od wyrządzonej szkody, lecz od sumy ubezpieczenia. Można powiedzieć, że NNW stanowi znakomite uzupełnienie dla ubezpieczenia OC. Zawarcie takiej umowy może zapewnić dodatkowe środki, jeśli dojdzie do wypadku z udziałem twoim lub twoich bliskich.
Zakup kompleksowego ubezpieczenia samochodowego może Cię uchronić przed finansową odpowiedzialnością za wiele zdarzeń w ruchu drogowym. Czy powinieneś kupić każde z tych ubezpieczeń? Przeanalizuj swoją sytuację. Pamiętaj, że np. autocasco nie jest dostępne w przypadku każdego samochodu.
[1] Ubezpieczenia w liczbach 2017. Rynek ubezpieczeń w Polsce, „Polska Izba Ubezpieczeń”, [dostęp: 1 marca 2019], <https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2018/04/ubezpieczenia-w-liczbach-2017.pdf>.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.