Zmiana ubezpieczyciela OC  – jak to zrobić?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm) jest obligatoryjne niemalże dla każdego, kto posiada pojazd mechaniczny (w tym przypadku samochód). Brak tego ubezpieczenia wiąże się z wysokimi karami finansowymi czyli opłatami, które nalicza Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. To dlatego posiadacze pojazdów  mechanicznych na ogół dbają, by dopełnić tego obowiązku – zawrzeć umowę ubezpieczenia OC ppm z zakładem ubezpieczeniowym i otrzymać polisę. Ta zazwyczaj obowiązuje przez 12 miesięcy i może być  automatycznie odnawiana. Z jednej strony to wygoda i oszczędność czasu, z drugiej – wiele osób trwa przez lata z przyzwyczajenia przy jednej firmie ubezpieczeniowej. Czasem przyczyną bywa brak wiedzy o tym, jak zmienić ubezpieczyciela OC ppm w związku z końcem obowiązywania dotychczasowej umowy. Tymczasem zmiana nie jest trudna, a może się wiązać z dużymi korzyściami finansowymi, gdy zyskujesz możliwość kupienia ubezpieczenia OC ppm taniej niż dotychczas. Na czym polega zmiana ubezpieczyciela OC ppm i kiedy jest możliwa?
Wybór zakładu ubezpieczeń, jeśli chodzi o ubezpieczenia samochodu, nie jest tym spod znaku „na całe życie”. Gdy zawierasz umowę OC ppm, nie oznacza to, że nie możesz jej wypowiedzieć lub musisz ją przedłużyć (odnowić) po 12 miesiącach w tym samym zakładzie ubezpieczeń. Umowę ubezpieczenia można wypowiedzieć i zawrzeć z innym zakładem ubezpieczeń, który zaproponuje Ci  tańsze ubezpieczenie OC  ppm. Wbrew pozorom zmiana ubezpieczyciela OC ppm nie jest trudnym zadaniem. Należy jednak wiedzieć, że jest dopuszczalna tylko w ściśle określonych sytuacjach. Nie możesz tego skutecznie zrobić  w dowolnym momencie trwania umowy, a np. w związku z upływem obowiązywania dotychczasowej umowy albo w związku ze zmianą własności pojazdu. Aby nie narażać się na koszty, trzeba też dopełnić formalności.

Zmiana ubezpieczyciela OC ppm jest możliwa w  sytuacjach gdy:

  • kończy się okres ochrony w ramach dotychczasowej umowy  OC ppm;
  •  w dowolnym momencie, gdy kupujesz używany samochód wraz z ważnym ubezpieczeniem OC ppm poprzedniego posiadacza - możesz ją wypowiedzieć do czasu rozwiązania tej dotychczasowej umowy z upływem okresu, na jaki została zawarta (pamiętaj, że umowa ubezpieczenia OC ppm dotychczasowego posiadacza, nie ulega tzw. automatycznemu odnowieniu, dlatego też w związku z upływem okresu jej obowiązywania możesz zmienić ubezpieczyciela – zawrzeć nową umowę z innym zakładem ubezpieczeń); 
  • posiadasz podwójne ubezpieczenie OC na ten sam okres ochrony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy czym co najmniej jedna z umów ubezpieczenia OC ppm została zawarta w trybie tzw. automatycznego  odnowienia - wtedy możesz wypowiedzieć umowę zawartą w tym trybie.

Każda z tych sytuacji upoważnia do tego, żeby wypowiedzieć umowę i zawrzeć nową. Zawarcie nowej jest o tyle ważne, że  brak ubezpieczenia OC ppm nawet przez jeden dzień może wiązać się z opłatami (karami finansowymi) wnoszonymi na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. To dotkliwa konsekwencja wskazana w art. 88 ust 1-3a Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

W 2022 roku kary dotyczące przerwy w ubezpieczeniu OC ppm dla samochodów osobowych wynoszą od 1204 zł do 6020 złotych . Wysokość opłat zależy od tego, ile trwa okres, w którym nie masz ochrony w ramach ubezpieczenia OC ppm oraz od rodzaju pojazdu. 

Inną sytuacją, w jakiej jest możliwa zmiana ubezpieczyciela, jest zakup pojazdu mechanicznego, którego dotychczasowy posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC ppm. Nabywając taki samochód, masz dwie możliwości.

Pierwsza polega na tym, że możesz zachować ubezpieczenie OC ppm zbywcy  do zakończenia trwania tej umowy ubezpieczenia. Ta umowa nie przedłuży się na kolejny okres ochrony – warto o tym pamiętać, jeśli kupujesz używany samochód. Gdy dochodzi do sprzedaży samochodu, na nowego posiadacza przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy ubezpieczenia OC ppm, ale ta umowa nie jest odnawiana automatycznie. Brak wypowiedzenia przez Ciebie takiej umowy to wygodne rozwiązanie, które może wiązać się z oszczędnością. Zawsze trzeba się jednak liczyć z tym, że zakład ubezpieczeń może ponownie przeliczyć składkę i ją podwyższyć uwzględniając Twoje zwyżki lub obniżyć składkę. Co więcej, były właściciel wcale nie musiał korzystać z atrakcyjnego finansowo ubezpieczenia. W takiej sytuacji wypowiedzenie dotychczasowej umowy ubezpieczenia OC ppm i zawarcie nowej z innym ubezpieczycielem może być korzystne.

Jako nabywca pojazdu, możesz wypowiedzieć dotychczasową umowę ubezpieczenia OC ppm w dowolnym momencie jej trwania. Oznacza to, ze nie musisz czekać na upływ okresu na jaki zawarta była dotychczasowa umowa OC ppm. Gdy jako nabywca pojazdu wypowiadasz umowę, możesz  skorzystać z wzoru wypowiedzenia umowy udostępnianego przez ubezpieczyciela i przy jego pomocy dopełnić wszystkich formalności. Jeśli natomiast jesteś zbywcą pojazdu, ubezpieczyciel nie będzie od Ciebie wymagać opłacania kolejnych rat składki za ubezpieczenie OC ppm (jeśli w terminie 14 dni od przeniesienia własności poinformowałeś ubezpieczyciela o tym fakcie). Co więcej - zwróci Ci część opłaconej przez Ciebie składki (za niewykorzystany czas ubezpieczenia). Zwrot będzie dotyczyć okresu, za który wpłynęła już składka, a w którym nie będziesz już korzystać z ochrony. Pieniądze zostaną zwrócone oczywiście Tobie jako poprzedniemu właścicielowi. Natomiast decyzja o tym, czy umowa będzie wypowiedziana czy nie, należy do kupującego pojazd. 

Jeśli nie zdecydujesz się na wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC ppm po zakupie samochodu – pamiętaj, aby zawrzeć nową umowę ubezpieczenia OC ppm z tym lub innym ubezpieczycielem najpóźniej w dniu rozwiązania się wypowiedzianej umowy. Dzięki temu zachowasz ciągłość ubezpieczenia. 

Ostatnią sytuacją, w której możliwa jest zmiana dotychczasowego ubezpieczyciela OC ppm, jest sytuacja, w której posiadacz pojazdu mechanicznego w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, na ten sam okres ochrony. Do takiej sytuacji może dojść, gdy zawrzesz nową umowę ubezpieczenia OC ppm  u innego ubezpieczyciela, a nie wypowiedziałeś umowy u dotychczasowego i została z mocy prawa zawarta nowa umowa na kolejne 12 miesięcy z dotychczasowym ubezpieczycielem. W takiej sytuacji możesz złożyć wypowiedzenie u ubezpieczyciela, u którego doszło do tzw. automatycznego odnowienia umowy.  

Aby wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC ppm było skuteczne, należy dopełnić formalności. Wypowiedzenie umowy trzeba zgłosić na piśmie. Większość ubezpieczycieli obecnie na swoich stronach internetowych umieszcza wzór takiego pisma. Wystarczy je pobrać, wypełnić i wysłać. Za chwilę złożenia wypowiedzenia w ten sposób uważa się datę nadania oświadczenia w placówce pocztowej Poczty Polskiej albo - w przypadku wysłania oświadczenia na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych - datę wystawienia dowodu wysłania, o którym mowa w art. 40 tej ustawy. Możliwe jest także dostarczenie go osobiście do siedziby ubezpieczyciela lub agenta. Niekiedy pismo wypowiadające umowę OC ppm można przesłać za pośrednictwem maila lub formularza online. Przygotowując dokument, bardzo ważne jest, aby znalazły się w nim wszystkie niezbędne dane oraz własnoręczne podpisy wszystkich właścicieli pojazdu. Wypowiedzenie OC ppm powinno zawierać takie informacje, jak:

●     pełna nazwa ubezpieczyciela i adres siedziby,

●     imię i nazwisko aktualnego właściciela pojazdu,

●     dane kontaktowe właściciela pojazdu (adres, telefon, mail),

●     numer rejestracyjny pojazdu,

●     numer polisy.

●     powód rezygnacji (np. czy następuje ona w związku z upływem czasu obowiązywania dotychczasowej umowy czy też nabyciem używanego pojazdu).

Pismo z wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia OC ppm należy złożyć nie później niż na jeden dzień przed zakończeniem trwającej umowy. W przypadku, gdy wysyłasz je Pocztą Polską,  za chwilę jego złożenia uważa się datę nadania oświadczenia. Jeśli wypowiadasz umowę za pośrednictwem kuriera, wówczas ważna jest data, z jaką ubezpieczyciel otrzyma Twoje pismo.
Zmiana ubezpieczyciela OC ppm w wielu sytuacjach może być korzystnym rozwiązaniem. Warto się tym zainteresować zarówno w momencie, gdy zbliża się koniec umowy, jak i po tym, jak kupisz samochód. Może się bowiem okazać, że zakład ubezpieczeń, w którym był ubezpieczony dotychczasowy posiadacz pojazdu, wcale nie oferuje najkorzystniejszych dla Ciebie warunków. Bywa że firmy ubezpieczeniowe, chcąc zachęcić nowych klientów, na start proponują atrakcyjne zniżki i dodatkowe produkty. Warto to sprawdzić. Z drugiej strony może być też tak, że firma, z którą zawarł umowę ubezpieczenia OC ppm poprzedni właściciel auta, będzie chciała nagrodzić lojalność i zaproponuje Ci ciekawe warunki kontynuacji ubezpieczenia – o ile się o nie spytasz. Zanim więc przedłużysz umowę, warto skorzystać z takich rozwiązań, jak kalkulator OC i sprawdzić, jaka oferta jest w danej chwili najkorzystniejsza na rynku.
Gdy zmieniasz ubezpieczyciela, który zapewnia Ci ochronę w ramach ubezpieczenia OC ppm, musisz mieć na uwadze to, że stawka za OC ppm może się zmienić – na Twoją korzyść lub niekorzyść. Każdy zakład wylicza wysokość składki indywidualnie – na podstawie przyjętych przez siebie wskaźników. Weźmie pod uwagę np. Twój wiek i rodzaj pojazdu, dotychczasową historię ubezpieczenia wszystkich Twoich dotychczasowych pojazdów. Na niższą składkę niemal we wszystkich firmach ubezpieczeniowych mogą liczyć doświadczeni kierowcy, którzy nie mają na swoim koncie wypadków czy stłuczek. Jednak wysokość zniżek nie zawsze jest taka sama – w zależności od firmy mogą się one nieco zmieniać.

Kwestię wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC reguluje ustawa z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ubezpieczyciela dobrowolnego  ubezpieczenia AC (autocasco)  również można zmienić. Kwestię rozwiązania umowy ubezpieczenia AC regulują ogólne warunki ubezpieczenia ale także powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym kodeksu cywilnego. Można np. odstąpić od umowy AC po jej zawarciu jeśli umowa łącząca Cię z ubezpieczycielem jest zawarta na dłużej niż 6 miesięcy, możesz odstąpić od niej w ciągu 30 dni od dnia jej zawarcia. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, możesz to zrobić w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. Nie musisz podawać przyczyn odstąpienia. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Cię z obowiązku opłacenia składki za okres, w którym zapewniano ochronę ubezpieczeniową. Umowa może też wygasnąć, gdy nie opłacisz składki. W razie opłacania składki w ratach niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki może powodować ustanie odpowiedzialności ubezpieczyciela, tylko wtedy, gdy skutek taki przewidywała umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia, a ubezpieczyciel po upływie terminu wezwał ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności.

Jeśli chodzi o sytuację, gdy kupujesz pojazd i poprzedni właściciel miał ubezpieczenie AC, to zwykle takie ubezpieczenie z chwilą zmiany własności wygasa. Prawa z umowy ubezpieczenia mogą być też przeniesione na nabywcę. Przeniesienie tych praw wymaga zgody ubezpieczyciela, chyba że umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia stanowią inaczej. Jeśli sprzedajesz pojazd a masz ubezpieczenie AC, to  –  aby otrzymać zwrot składki za niewykorzystany czas ochrony – musisz poinformować ubezpieczyciela o sprzedaży. Zwykle należy wysłać wniosek wraz z umową sprzedaży. Jeśli jesteś konsumentem i zawrzesz umowę przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (np. internet), termin, w którym możesz odstąpić od umowy, wynosi 30 dni od dnia, w którym zostałeś poinformowany o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta (liczy się termin późniejszy) Termin uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie zostało wysłane przed jego upływem. Nie musisz podawać przyczyn odstąpienia. 

  • Podstawa prawna
  • Ustawa z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
  • Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
  • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.