Kara za brak OC w 2024 – wszystko, co musisz o niej wiedzieć!

Samochód | 4 minuty

Jeśli posiadasz pojazd mechaniczny, musisz kupić obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). Polisa OC ochroni Cię przed odpowiedzialnością finansową, gdy doprowadzisz do szkody używając samochodu. Przede wszystkim jednak zapewnia poszkodowanym wypłatę odszkodowania. Jeśli nie ubezpieczysz pojazdu, musisz liczyć się z karami nakładanymi przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Kiedy UFG może w ten sposób zareagować?Ile wynosi kara za brak OC?

 1. Kary za OC – najczęstsze przyczyny
 2. Spóźnienie z opłatą OC – co teraz?
 3. Ile wynosi kara za brak OC w 2024?
 4. Po jakim czasie otrzymasz wezwanie do zapłaty z UFG?
 5. Jak uniknąć kary za brak OC?
 6. Czy UFG umorzył komuś karę?

Posiadasz pojazd mechaniczny, np. samochód osobowy, samochód ciężarowy, ciągnik rolniczy, motocykl czy przyczepę? Musisz zawrzeć umowę ubezpieczenia OC. Jeśli o tym zapomnisz, narazisz się na konsekwencje. Jakie są najczęstsze przyczyny niepamiętania o OC?

 • Nie wiesz, że musisz ubezpieczyć auto bez względu na jego stan. Wydaje Ci się, że zakup polisy to zbędny wydatek, bo pojazd nie działa i go nie używasz? To nieprawda. OC trzeba mieć również wtedy, gdy auto jedynie stoi w garażu. Jeśli samochód nie jest wyrejestrowany a Ty nie wykupisz ubezpieczenia OC, grozi Ci kara za brak ubezpieczenia samochodu.
 • Nie pamiętasz do kiedy obowiązuje polisa OC przekazana przez sprzedającego. Takie ubezpieczenie nie przedłuża się automatycznie. OC wygasa, gdy zakończy się umowa zawarta przez zbywcę.

Jeśli masz polisę, a zdarzyło Ci się zapomnieć o zapłacie, to nie oznacza, że UFG nałoży na Ciebie karę. Umowa zachowuje ważność, ale koniecznie ureguluj opłatę jak najszybciej.

Sytuacja wygląda inaczej, jeśli masz przerwę w OC. W takim przypadku trudno Ci będzie uniknąć kary. Natychmiast wykup ubezpieczenie, a może dzięki temu opłata będzie niższa.

Jeśli spowodujesz szkodę nieubezpieczonym pojazdem, koszty odszkodowania poniesiesz z własnych środków. Jak informuje UFG, rekordzista spłaca około 2,3 mln zł, a kilkunastu – ponad milion. Tymczasem roczna polisa OC kosztuje średnio 500-600 zł.

Przejdźmy do tego, co grozi za brak ubezpieczenia samochodu i jaką karę za brak OC nakłada UFG.

Wysokość opłaty za przerwę w ochronie zależy od trzech czynników:

 • minimalnego wynagrodzenia, które obowiązuje w danym roku – od 1 stycznia 2024 roku wzrośnie ono do 4 242 zł brutto, a od 1 lipca – do 4 300 zł brutto ;
 • typu pojazdu;
 • czasu przerwy za brak wykupionego OC.

Pełna opłata zależy od rodzaju pojazdu. Jej wysokość wynosi:

 • w przypadku samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów trzykrotność minimalnego wynagrodzenia (od stycznia będzie to 12 730 zł, a od lipca – 12 900 zł);
 • w przypadku samochodów osobowych dwukrotność minimalnego wynagrodzenia (od 1 stycznia 8490 zł, a od 1 lipca – 8 600 zł);
 • dla pozostałych pojazdów 1/3 minimalnego wynagrodzenia (od stycznia 1 420 zł, a od lipca – 1 440 zł).

 Kara za brak OC zależy też od czasu przerwy w ochronie i wynosi:

 • od 1 do 3 dni – 20 proc. opłaty ;
 • od 4 do 14 dni – 50 proc. opłaty;
 • powyżej 14 dni – 100 proc. opłaty.

Jak to się przelicza na pieniądze? Jeśli masz samochód osobowy, to kara za brak OC:

 • do 3 dni wynosi od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku 1 700 zł, a od 1 lipca – 1 720 zł;
 • od 4 do 14 dni wynosi od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku 4 240 zł, a od pierwszego lipca – 4 300 zł;
 • powyżej 14 dni wynosi od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku 8 480 zł, a od 1 lipca – 8 600 zł.

W przypadku aut ciężarowych kary za brak OC wynoszą:

 • do 3 dni – 2 550 zł do końca czerwca, a po tym terminie – 2 580 zł,
 • od 3 do 14 dni – 6 360 zł do końca czerwca, a po tym terminie – 6 450 zł,
 • powyżej 14 dni – 12 730 zł do końca czerwca, a po tym terminie – 12 900 zł.

Roczne ubezpieczenie samochodu OC musisz kupić także dla ciągnika rolniczego oraz przyczepy. Pamiętaj, że UFG może naliczyć karę nawet za brak OC przez 1 dzień.

Fundusz zrobi to zaraz po tym, jak ustali, że nie masz OC. Po jakim czasie przychodzi kara z UFG? Otrzymasz wezwanie do zapłaty kary w terminie 30 dni.

Fundusz wymierza ją w roku, w którym przeprowadzi kontrolę. Przykładowo – jeśli nie ubezpieczasz pojazdu od 2022 roku, a UFG wykryje to w roku 2023, zapłacisz karę zgodnie z obecnymi opłatami tylko za przerwę w 2023. Fundusz nie naliczy Ci kary za niezapłacone OC w poprzednich latach.

Po prostu kup OC. To najprostszy sposób uniknięcia kary. Przed wygaśnięciem umowy towarzystwo przypomni Ci o kończącym się okresie ochrony. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy masz polisę po sprzedającym auto. Wtedy nie dochodzi do automatycznego wznowienia, dlatego ubezpieczyciel nie przypomni Ci, że zbliża się koniec umowy.

Zastanawiasz się, jak uniknąć kary za przerwę w OC? Na stronie internetowej UFG znajduje się pouczenie o dwóch możliwościach, o których piszemy niżej.

 • Udowodnij, że we wskazanym okresie zawarte przez Ciebie ubezpieczenie OC było ważne lub że taki obowiązek Cię nie dotyczył. Wtedy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odstąpi od naliczenia opłaty.
 • Przedstaw dowody na to, że znajdujesz się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. Wtedy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może rozłożyć opłatę za brak OC na raty lub ją umorzyć – w całości lub w części.

Jeśli chcesz umorzyć lub rozłożyć spłatę kary na raty, musisz przesłać pisemną prośbę do UFG. Wniosek złożysz za pośrednictwem specjalnego formularza. Znajdziesz go na stronie internetowej UFG.

Jak już wiesz, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może rozłożyć płatność na raty lub anulować jej część, gdy udowodnisz, że znajdujesz się w trudnej sytuacji. Ale w jakich przypadkach UFG uzna ją za taką i spóźnienie z opłatą OC nie będzie mieć negatywnych konsekwencji?

Niskie zarobki nie są wystarczającym argumentem. Jednak poważna choroba, która uniemożliwiła zakup ubezpieczenia, może zostać za taki uznana. UFG czasami przystaje również na inną argumentację, np. ogromne długi czy śmierć bliskiej osoby.

Pamiętaj, że musisz mieć na swoje słowa dowody, np. dokumentację ze szpitala czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Twój wniosek zostanie zweryfikowany, a UFG wyda decyzję.

Jeśli spotkała Cię w życiu bolesna strata lub ciężka zdrowotna przypadłość, która sprawiła, że sprawa ubezpieczenia zeszła na drugi plan, warto złożyć wniosek. UFG każdą sprawę rozpatruje indywidualnie.

Źródło:

https://www.ufg.pl/infoportal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page220.jspx?_afrLoop=12631297503569896&infid=372&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=bh4znefcq_218

https://www.pit.pl/aktualnosci/wynagrodzenie-minimalne-2024-jaka-kwota-netto-trafi-na-konta-pracownikow-w-2024-roku-1008631

https://www.ufg.pl/infoportal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page220.jspx?home=t&_afrLoop=18238602435510166&infid=398&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=vjwd4zz8e_198

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.