Złomowanie samochodu a OC – wszystko, co musisz wiedzieć!

Samochód | 4 minuty

Twój pojazd jest niesprawny, od dawna z niego nie korzystasz, a jego wartość jest znikoma i nie masz jak się go pozbyć? Mimo tego, że nie używasz tego auta, w dalszym ciągu musisz wywiązywać się z obowiązku posiadania polisy OC, która obejmuje ten samochód ochroną. Jeśli nie masz żadnych planów związanych z tym pojazdem, nie znajdujesz nikogo, kto byłby zainteresowany jego zakupem, to weź pod uwagę złomowanie. Na czym to polega? Co wtedy dzieje się z ubezpieczeniem pojazdu? Czy wówczas uzyskasz zwrot składki OC po złomowaniu?

Spis treści:

Zdecydowałeś się na podjęcie tego kroku? Na taki sam decyduje się każdego roku w Polsce mnóstwo osób prowadzących auta. Jak wynika z bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, ze względu na złomowanie z ewidencji wykreślono ponad 485 tys. samochodów, przy czym zdecydowanie najwięcej opli, a dokładnie modelu Astra.

Po skorzystaniu z usług stacji demontażu powinieneś otrzymać dokumenty, których będziesz potrzebować do wyrejestrowania auta, a także do poinformowania o złomowaniu samochodu zakładu ubezpieczeń. Powinieneś dostać zaświadczenie o przyjęciu pojazdu do stacji demontażu, a także unieważnienie dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych, a ewentualnie – karty pojazdu, o ile ją wydano.

Ile masz czasu na wyrejestrowanie samochodu po złomowaniu? Zrób to w terminie 30 dni. Pamiętaj, że obecnie obowiązują kary za niedopełnienie tego obowiązku w terminie – wynosi ona od 200 do 1000 zł, a jej wysokość zależy od tego, czy przydarzyło Ci się to po raz pierwszy i jak bardzo się spóźniłeś – lepiej do tego nie dopuszczaj.

Czy jest możliwe złomowanie auta bez OC? Nic nie stoi na przeszkodzie, ale to nie jest dobry wybór. Miej na uwadze, że jako posiadacz pojazdu masz obowiązek zachowania ciągłości polisy OC. Jeśli przy wyrejestrowaniu auta okaże się, że nie masz ubezpieczenia samochodu, to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nałoży na Ciebie karę. W przypadku auta osobowego i przerwy w OC powyżej 14 dni opłata wynosi dwukrotność minimalnego wynagrodzenia, które obowiązuje w danym roku.

Czy można zezłomować auto bez przerejestrowania, a dokładnie bez wyrejestrowania samochodu? Teoretycznie tak, ale wtedy narażasz się na karę nałożoną za przekroczenie terminu na dopełnienie tego obowiązku, a także nie masz podstaw do wypowiedzenia umowy OC.

Celem pozbycia się samochodu jest często m.in. uniknięcie konieczności zapłaty za ochronę ubezpieczeniową. Co się dzieje po złomowaniu pojazdu z OC? Możesz się ubiegać o zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Najpierw jednak, kiedy już auto trafi do stacji demontażu, musisz się udać do wydziału komunikacji w celu wyrejestrowania auta. Kiedy to zrobisz, masz już wszystko, czego potrzebujesz, aby wypowiedzieć OC po złomowaniu pojazdu. Co dokładnie musisz zrobić?

Po złomowaniu auta umowa OC wymaga wypowiedzenia, jeśli chcesz otrzymać zwrot składki za niewykorzystany czas ochrony. W tym celu musisz złożyć wniosek do towarzystwa ubezpieczeniowego, które może udostępniać gotowe formularze do wypełnienia, ale nie ma obowiązku korzystania z nich. Powołaj się na art. 28. o ubezpieczeniach obowiązkowych, dodaj wymagane dokumenty, podaj dane posiadacza, samochodu i numer polisy. Towarzystwa często ułatwiają załatwienie formalności przez serwis online.

Jeśli dodasz i uzupełnisz wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty, to ubezpieczyciel powinien Ci wypłacić składkę za niewykorzystany okres ochrony w terminie 14 dni. W razie braków w dokumentach zostaniesz poproszony o ich uzupełnienie.

Pamiętaj – jeśli jesteś właścicielem pojazdu, z którego nie korzystasz albo to auto uszkodzone, to nadal musisz płacić za nie składkę OC. Dlatego jeśli nie masz planów sprzedażowych, to najlepiej zdecyduj się na zezłomowanie tego samochodu – jak najszybciej.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.