Ubezpieczenie OC samochodu a pojemność silnika

Samochód | 3 minuty

Zawarcie polisy OC jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów. Zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych każde towarzystwo musi zapewnić klientom te same minimalne sumy gwarancyjne, a także zakres ochrony. Natomiast ubezpieczyciele sami decydują o tym, które czynniki mają u nich największy wpływ na wysokość składki, a jakich w ogóle nie uwzględniają. Czy cena komunikacyjnego OC zależy od pojemności silnika?

Spis treści:

Pojemność silnika – dlaczego ma znaczenie?

Składka za ubezpieczenie OC samochodu ustalana jest na podstawie wielu czynników. Znaczenie ma to, kim jest posiadacz danego pojazdu, jak długo ma prawo jazdy, ile ma lat, czy powodował w ostatnich latach szkody w ruchu drogowym i czy z jego polisy wypłacono odszkodowanie. Istotny jest również sam pojazd – jego marka, model, rodzaj, wiek, wartość, przebieg aktualny i przewidywany, a także pojemność silnika. Dopiero po przeanalizowaniu w kalkulatorze tych oraz innych danych, wiemy, ile wyniesie składka na OC dla posiadacza danego pojazdu. Dlaczego pojemność silnika wpływa na OC?

Ustalając, które czynniki rzutują na cenę ubezpieczenia OC, towarzystwa analizują, jak pod względem częstości powodowania szkód wypadają kierowcy poszczególnych modeli pojazdów. Okazuje się, że statystycznie im większa pojemność silnika, tym większe ryzyko szkód powodowanych przez prowadzących auta. 

W praktyce „bezszkodowy” właściciel dwóch samochodów: małego auta miejskiego z silnikiem 1,0 l oraz sportowego pojazdu z jednostką napędową o pojemności 3,5 l najczęściej zapłaci mniej za ochronę ubezpieczeniową tego pierwszego. Nie jest to jednak regułą – pamiętaj, że to tylko jeden z wielu parametrów, który ma wpływ na wysokość składki na OC.

Pojemność silnika a OC

Jeśli chcesz zdecydować się na auto z dużą pojemnością silnika, to licz się z tym, że zawarcie polisy OC będzie Cię kosztować więcej niż w przypadku małego samochodu miejskiego. Jak duża może to być różnica? Od kilku do nawet kilkuset złotych. Pamiętaj jednak, że opłata może wynikać nie tylko z większej pojemności silnika, ale również z mocy auta, marki, modelu i nie tylko.

Dlatego, jeśli planujesz zakup samochodu z silnikiem o dużej pojemności, to weź pod uwagę, że poza wszystkimi kosztami towarzyszącymi zakupowi, prawdopodobnie zapłacisz więcej za ubezpieczenie OC. Droższa będzie w takim przypadku również eksploatacja, choćby wydatki na paliwo. Nadal się zastanawiasz nad wyborem auta, a masz na oku konkretne modele? Możesz przed zakupem sprawdzić, ile na ten moment kosztowałoby zawarcie umowy ubezpieczenia OC. 

Z opisem oferty możesz się zapoznać tutaj. Tu również masz możliwość sprawdzenia ceny online za taką ochronę. Czy młody kierowca dopłaca więcej do pojemnego silnika?

Wiek posiadacza pojazdu jest jednym z czynników, które mają wpływ na cenę ubezpieczenia. Czy jednak w przypadku młodych prowadzących pojazdy składka na ubezpieczenie jest przez pojemność silnika wyższa, niż kiedy jest wyliczana dla doświadczonych kierowców?

Przede wszystkim jako początkujący kierowca musisz się przygotować na to, że ochrona ubezpieczeniowa może w Twoim przypadku kosztować więcej. Natomiast czy składka za ubezpieczenie samochodu z dużą pojemnością silnika będzie tak samo wysoka bez względu na doświadczenie kierowców? Osoba młodsza musi mieć świadomość, że w jej przypadku różnica pomiędzy OC dla aut z jednostką np. 1,0 l i 3,5 l będzie większa, niż w przypadku doświadczonego kierowcy. Dlaczego? Statystycznie istnieje większe ryzyko powodowania szkód przez młodych, mniej doświadczonych posiadaczy pojazdów, niż przez osoby z większym stażem za kółkiem.

Pamiętaj jednak, że są inne czynniki, które mają większy wpływ na wysokość składki na ochronę niż pojemność silnika czy wiek kierowcy. Bardzo istotna jest Twoja historia ubezpieczeniowa. Brak powodowanych szkód w kolejnych latach korzystania z ochrony obniża składkę na OC nawet o 60%.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.