Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Praktyczny poradnik dla kierowcy

Informacje, wskazówki i porady dla osób, które chcą ubezpieczyć samochód w Allianz. 
Najczęściej czytane porady ubezpieczeniowe dla kierowcy

Co to jest obowiązkowe ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC - czyli odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu jest obowiązkowe. Dlaczego jest obowiązkowe, jaki ma zakres i przed czym chroni.
Czytaj więcej

Co obejmuje ubezpieczenie Autocasco

Jaki jest zakres ubezpieczenia AC? Co jest objęte ubezpieczeniem? Jakie szkody likwidujemy z ubezpieczenia AC, kiedy się ono przydaje.
Czytaj więcej

Jak obliczyć składkę za OC?

Każdy może obliczyć składkę za OC samodzielnie. Służy do tego kalkulator składek online. Szybko poda nam cenę za ubezpieczenia komunikacyjne w Allianz.
Czytaj więcej

Ile zapłaci młody kierowca za ubezpieczenie OC?

Dlaczego młody kierowca płaci wyższą składkę za ubezpieczenie OC. Co wpływa na cenę ubezpieczenia?
Czytaj więcej

Jak sprawdzić ubezpieczenie OC?

Chcesz poznać historię samochodu lub upewnić się, że sprawca wypadku ma ważną polisę OC. Zobacz, jak to zrobić - więcej informacji w poradniku Allianz
Czytaj więcej

Po ilu latach przysługują zniżki OC?

Jak uzyskać zniżki na OC, co jest brane pod uwagę przy kalkulacji składek za ubezpieczenie?
Czytaj więcej

Ubezpieczenie OC a pojemność silnika

Jak pojemność silnika wpływa na wysokość składki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Czytaj więcej

Ubezpieczenie OC bez prawa jazdy

Osoba bez prawa jazdy może kupić OC pojazdów mechanicznych - jak sprawdzić cenę ubezpieczenia OC w Allianz? Jak można skorzystać z kalkulatora składek online
Czytaj więcej

Ile kosztuje ubezpieczenie OC?

Co wpływa na wysokość składki ubezpieczenia OC i co grozi za brak ważnej polisy OC
Czytaj więcej

70 wszystkich publikacji

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.