Praktyczny poradnik dla kierowcy

Informacje, wskazówki i porady dla osób, które chcą ubezpieczyć samochód w Allianz. 
Najczęściej czytane porady ubezpieczeniowe dla kierowcy

Akcyza na samochody sprowadzone z zagranicy

Trzeba złożyć deklarację i zapłacić akcyzę. Jeśli auto sprowadził pośrednik, to obowiązek ten spoczywa na nim, jeśli jednak zajmowałeś się tym sam, to sprawdź, jak i kiedy załatwić formalności.
Zobacz więcej

Automatyczne przedłużenie OC - jak działa? Jak wypowiedzieć?

Aby zachować ciągłość ochrony, ustawodawca wprowadził mechanizm „automatycznego” przedłużenia ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Sprawdź, na czym to polega i kiedy dochodzi do „automatycznego” wznowienia OC ppm i jak można z niego zrezygnować.
Zobacz więcej

Brak ciągłości OC ppm – co należy zrobić i jak uniknąć dodatkowych kosztów?

Brak ciągłości OC ppm może sporo kosztować właściciela pojazdu. Jak wysokie są kary? Co zrobić, aby ich uniknąć?
Zobacz więcej

Carpooling a ubezpieczenie – jak działa przy wspólnych przejazdach

Jak działają ubezpieczenia w przypadku podróżowania jednym pojazdem i dzielenia się kosztami przejazdu.
Zobacz więcej

Co należy wiedzieć o ubezpieczeniu assistance?

Jakie są rodzaje Assistance, w jakich sytuacjach przydaje się i kto powinien się nim zainteresować?
Zobacz więcej

Co obejmuje ubezpieczenie Autocasco

Jaki jest zakres ubezpieczenia AC? Co jest objęte ubezpieczeniem? Jakie szkody likwidujemy z ubezpieczenia AC, kiedy się ono przydaje.
Zobacz więcej

Co to jest obowiązkowe ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC - czyli odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu jest obowiązkowe. Dlaczego jest obowiązkowe, jaki ma zakres i przed czym chroni.
Zobacz więcej

Co to jest ubezpieczenie Autocasco czyli AC

Autocasco - AC - dobrowolne ubezpieczenie, które zapewnia odszkodowanie w razie uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu, jego części lub wyposażenia.
Zobacz więcej

Co to jest ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów?

Ubezpieczenie NNW to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, zapewnia wsparcie finansowe na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu albo w razie śmierci w wypadku drogowym.
Zobacz więcej

Liczba porad: 107

Informacje dla turystów i ciekawostki dla podróżników 
Informacje i ciekawostkich na temat domu i mieszkania 
Informacje dla osób  kierujących przedsiębiorstwami 
Informacje i ciekawostki dla osób, które jeżdżą na rowerze 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.