Gdzie i jak sprawdzić 
historię pojazdu?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 2 min 

Zakup auta powinien być poprzedzony sprawdzeniem jego stanu. Poza oceną stanu technicznego pojazdu powinieneś zapoznać się również z historią jego użytkowania. Dzięki temu możesz przekonać się, czy właściciel samochodu podaje prawdziwe informacje na jego temat. Może to być również sposób na pokazanie zainteresowanemu kupnem Twojego auta czy motocykla, że nie masz nic do ukrycia. 

Jak sprawdzić historię pojazdu, ile to kosztuje i czego można się w ten sposób dowiedzieć?

Weryfikacja historii pojazdu powinna obejmować m.in. sprawdzenie tego, czy jego przebieg jest prawdziwy. Niemiecki ADAC informował w 2017 roku, że nawet 90 proc. samochodów importowanych z Niemiec na wschód Europy ma przekręcone liczniki1. Stało się to prawdziwą plagą dla rynku używanych aut. W wielu krajach cofanie licznika jest uznawane za przestępstwo2. Średnia dla Unii Europejskiej wynosi ok. 30 proc. – taki procent aut ma cofnięty przebieg3. Problem ten udało się rozwiązać np. w Belgii, gdzie cofanie licznika jest karalne. Aktualnie według statystyk tylko 0,16 proc. aut ma tam przekręcony licznik4. W Polsce planuje się podjęcie działań zmierzających do ograniczenia skali tego problemu Rząd przyjął we wrześniu 2018 roku projekt ustawy, który ma wprowadzić poważne kary dla osób, manipulujących przebiegiem pojazdu. Nowelizacja Kodeksu drogowego i Kodeksu karnego zakłada kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Co istotne, kara może dotyczyć zarówno osoby zlecającej cofnięcie licznika np. właściciela pojazdu, jak i osoby, która wykonała zlecenie polegające na cofnięciu licznika. W wyniku zmiany przepisów stacje kontroli pojazdów będą musiały przekazywać do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) informacje o:

 • stanie licznika,
 • o jego wymianie i przebiegu w momencie sprawdzenia na stacji kontroli pojazdów.

Przy czym obowiązek przekazywania stanu licznika już obowiązuje. Dane te są gromadzone przez CEPiK od 2014 roku.

Jeśli chcesz sprawdzić dane auta czy motocyklu, możesz to zrobić, korzystając z usługi Historia Pojazdu. Dzięki temu otrzymasz darmowy dostęp do rejestru Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) oraz rejestrów zagranicznych, gdzie zweryfikujesz interesujące cię informacje. Co musisz mieć, żeby poznać historię danego pojazdu? Po przejściu na stronę historiapojazdu.gov.pl musisz podać:

 • numer rejestracyjny,
 • numer VIN,
 • datę pierwszej rejestracji.

Wszystkie te informacje znajdziesz w dowodzie rejestracyjnym. Po wpisaniu wymaganych danych musisz kliknąć „Sprawdź pojazd”. Wtedy zobaczysz wygenerowany raport, który możesz pobrać w formacie PDF.

W raporcie tym otrzymasz wiele informacji związanych z historią danego pojazdu. Dowiesz się:

 • ilu właścicieli auto miało w Polsce,
 • czy auto zarejestrowane jest na  firmę, organizację czy osobę prywatną),
 • kiedy były wykonywane badania techniczne, do kiedy ważne jest aktualne badanie,
 • do kiedy ważne jest ubezpieczenie OC,
 • czy pojazd jest wyrejestrowany lub kradziony,
 • jaki był stan licznika w poszczególnych latach, licząc od 2014 roku,
 • jakie są dane techniczne pojazdu,

Dla kupujących kluczowe znaczenie mogą mieć informacje o przebiegu. Dzięki obowiązkowi przekazywania przez stacje kontroli pojazdów danych o stanie licznika, możliwości manipulacji powinny być mniejsze.

Jeśli zamierzasz kupić auto, które nigdy nie było zarejestrowane w Polsce, to również możesz skorzystać z usługi Historia Pojazdu. Od początku 2018 roku daje ona również dostęp do danych o pojazdach zagranicznych. Aktualnie dotyczy to 21 krajów, w tym m.in. państw, z których Polacy chętnie sprowadzają samochody, takich jak Francja, Włochy, Belgia czy Holandia. W tym przypadku sprawdzenie danych stawia nieco większe wymagania niż przy autach zarejestrowanych w Polsce. Żeby sprawdzić dany pojazd, musisz założyć profil zaufany eGO. Możesz to zrobić w ramach systemów bankowości elektronicznej albo w wybranych urzędach. Jeśli już posiadasz profil zaufany, wprowadziłeś dane pojazdu, to Twoje kolejne kroki powinny być następujące:

 1. Wybierz link do profilu zaufanego (zobaczysz go na górze ekranu w komunikacie), zaloguj się na swoje konto, a wtedy zostaniesz przeniesiony ponownie na stronę usługi Historia Pojazdu.
 2. Zapoznaj się z wyświetlonymi informacjami lub pobierz je w postaci pliku PDF.

Uwaga: w przypadku pojazdów zagranicznych można sprawdzić do 20 na godzinę.

Usługa Historia Pojazdu pozwala sprawdzić pojazdy z 21 krajów, ale istnieje również możliwość darmowej ich weryfikacji w innych państwach. Takie systemy prowadzone są m.in. w Danii, Szwecji czy Norwegii. Innym sposobem na sprawdzenie historii auta może być skorzystanie z Google. Być może po wpisaniu numeru VIN auta znajdziesz stare ogłoszenia czy aukcje, z których wynikają inne informacje niż w przypadku podanych przez właściciela pojazdu. Internauci dzielą się również w sieci danymi o autach – być może któryś z użytkowników skorzystał z płatnej bazy danych o historii pojazdów i pozostawił na forum informacje o tym, czego się dowiedział.
Obecnie dostępność informacji związanych z historią pojazdu jest powszechna. Wystarczy skorzystać ze strony internetowej usługi Historia Pojazdu. Sprawdzenie danych wymaga poświęcenia temu dosłownie kilku chwil, a może Cię uchronić przed zakupem pojazdu od właściciela, który wprowadził cię w błąd. Być może wprowadzenie karalności za takie działanie pozytywnie wpłynie na polski rynek, podobnie jak miało to miejsce w Belgii.
1 Adam Woźniak, Nie tylko Polacy cofają liczniki. Niemcy też, „Moto.rp.pl”, 12 kwietnia 2017 [dostęp: 10 stycznia 2019], <https://moto.rp.pl/archiwum/4824-nie-tylko-polacy-cofaja-liczniki-niemcy-tez>.
2 Mariusz Michalak, Cofanie licznika. Będzie można trafić do więzienia, „Motofakty.pl”,19 września 2018 [dostęp: 10 stycznia 2019], <https://www.motofakty.pl/artykul/cofanie-licznika-bedzie-mozna-trafic-do-wiezienia.html>.
3 Nawet 5 lat więzienia za cofanie licznika. Problem dotyczy większości sprowadzanych aut, „money.pl”, 29 sierpnia 2018 [dostęp: 10 stycznia 2019], <https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/nawet-5-lat-wiezienia-za-cofanie-licznika,77,0,2414413.html>.
4 Ibidem.
5 Dzięki CEPiK 2.0 sprawdzisz auto niezarejestrowane w Polsce, „Cepik.gov.pl”, [dostęp: 10 stycznia 2019], < http://www.cepik.gov.pl/aktualnosci/zawartosc/-/asset_publisher/a1LDCMS0sfru/content/dzieki-cepik-2-0-sprawdzisz-auto-niezarejestrowane-w-polsce>.
6 Sprawdź przeszłość swojego auta w „Historii pojazdu”, „Obywatel.gov.pl”, [dostęp: 10 stycznia 2019], <https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/sprawdz-przeszlosc-swojego-auta-w-historii-pojazdu>.
7 Ibidem.
8 Jak sprawdzić historię pojazdu?, „Rankomat.pl”, [dostęp: 10 stycznia 2019], <https://rankomat.pl/samochod/jak-sprawdzic-historie-pojazdu>.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.