Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

Upoważnienie do rejestracji pojazdu - jak napisać pełnomocnictwo?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 2 min 
Możesz samodzielnie zarejestrować samochod, jako właściciel tego pojazdu, ale możesz również napisać pełnomocnictwo, na podstawie którego zajmą się tym bliska ci osoba czy współwłaściciel. Jak przygotować takie upoważnienie, co powinno się na nim znaleźć i czy wiąże się ono z jakimiś kosztami?
Po zakupie samochodu masz 30 dni na jego rejestrację we właściwym dla miejsca zamieszkania wydziale komunikacji. Co jednak w sytuacji, jeśli z pewnych powodów nie możesz tego dokonać osobiście? Rozwiązaniem problemu może być napisanie pełnomocnictwa, na podstawie którego wskazana osoba będzie mogła dopełnić wszystkich formalności za ciebie.
Zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej, jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z pomocy pełnomocnika, to za udzielenie pełnomocnictwa będziesz musiał zapłacić 17 zł opłaty skarbowej. Koszt ten nie pojawia się, jeśli upoważnionymi są małżonek, zstępni (czyli dzieci, wnuki), wstępni (czyli rodzice, dziadkowie) lub rodzeństwo.[1] W przypadku pozostałych osób będziesz musiał już ponieść ten koszt.
Analogicznie, jeśli nie będziesz mógł samodzielnie odebrać dowodu rejestracyjnego, będziesz musiał napisać upoważnienie dla wskazanej osoby. Różnica będzie polegać tylko na tym, że musisz inaczej określić zakres pełnomocnictwa – w tym przypadku będzie to odbiór dowodu rejestracyjnego.

W pełnomocnictwie powinieneś zawrzeć następujące informacje:

  • Twoje dane, czyli osoby upoważniającej (mocodawcy): imię i nazwisko, adres, numer dowodu, numer PESEL. W przypadku przedsiębiorców - nazwa firmy, numer NIP, numer REGON.
  • Miejsce i data przygotowania upoważnienia.
  • Tytuł: Upoważnienie.
  • Zwrot: Upoważniam Pana/Panią. Jeżeli jest - podaj stopień pokrewieństwa. Podaj również adres i numer PESEL tej osoby.
  • Zwrot: „do dokonania w moim imieniu następujących czynności związanych z pojazdem”, w tym miejscu podajemy markę pojazdu, numer VIN, numer rejestracyjny.
  • Wskaż, do czego upoważniasz. Może to być np. rejestracja pojazdu, odbiór dowodu rejestracyjnego, wymiana dowodu rejestracyjnego, wyrejestrowanie pojazdu czy inne. Ciebie interesują pierwsze dwa zakresy upoważnienia,
  • Podpis mocodawcy.

Osoba, której napiszesz pełnomocnictwo, powinna się wybrać wraz z kompletem dokumentów do właściwego wydziału komunikacji.

Rejestracja pojazdu to nie jedyny obowiązek, jakiego musisz dopełnić. Pamiętaj, że posiadacz pojazdu mechanicznego jest zobowiązany do zakupu komunikacyjnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Twoje auto musi mieć ważną polisę bez choćby jednodniowej przerwy, gdyż taka przerwa będzie się wiązać z karami nałożonymi przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Już dzisiaj skontaktuj się z agentem Allianz – przeprowadzimy dla ciebie kalkulację i zaproponujemy atrakcyjną ofertę polisy OC.
Jak widzisz, nie ma konieczności, abyś samodzielnie rejestrował swój samochód czy nawet odbierał dowód rejestracyjny. Może to zrobić osoba, dla której przygotujesz odpowiednie pełnomocnictwo.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.