Karta pojazdu – co to jest i czy musisz ją mieć ze sobą?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 3 min 
Ustawa Prawo o ruchu drogowym stanowi, że każdy samochód wyprodukowany po 30 czerwca 1999 roku musi mieć swoją kartę pojazdu. W praktyce oznacza to, że jeśli kupujesz używane auto wyprodukowane po wskazanej dacie, należy Ci się również od poprzedniego właściciela właśnie taki dokument. Do czego służy karta pojazdu? Czy musisz mieć ją zawsze przy sobie i jaki jest jej związek z ochroną ubezpieczeniową naszego samochodu? Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje. 

Karta pojazdu to dokument urzędowy, który dotyczy konkretnego samochodu lub motocykla. Zawiera podstawowe informacje o pojeździe i jego dotychczasowych właścicielach. Kartę pojazdu otrzymujesz wraz z samochodem w dniu jego zakupu.

Dlaczego jest taka ważna?

Karta pojazdu powstała po to, aby utrudnić potencjalnym oszustom sprzedaż aut, które pochodzą z kradzieży. Jeżeli więc właściciel samochodu, który zamierzasz kupić, nie jest w stanie okazać Ci tego dokumentu, zachowaj czujność. Jeśli kupujesz auto wyprodukowane przed 1 lipca 1999 r. (np. samochody zabytkowe), możesz skorzystać z serwisu HistoriaPojazdu.gov.pl. Znajdziesz w nim informację o tym, czy karta pojazdu w ogóle została wydana. Jeżeli taki dokument istnieje, ale obecny właściciel auta go nie posiada, możesz poczekać z zakupem na wyrobienie wtórnika bądź poprosić o wydanie oświadczenia o zgubionej karcie pojazdu.

 

Karta pojazdu to niewielka, bordowa książeczka, która przypomina nieco paszport. Można powiedzieć, że jest swoistym „paszportem” Twojego samochodu, ponieważ zawiera wszystkie podstawowe informacje na jego temat.

Znajdziesz tu następujące dane: 

 • data pierwszej rejestracji i kolejnych przerejestrowań
 •  urzędów, które rejestrowały pojazd,
 • dane wszystkich dotychczasowych właścicieli pojazdu,
 • informacje o pojeździe (marka, rok produkcji, pojemność, numer VIN),
 • informacje o zmianach parametrów technicznych pojazdu,
 • informacje o zmianach numerów rejestracyjnych pojazdu,
 • informacja, czy pojazd był w przeszłości częścią jakiejś floty lub był wykorzystywany jako taksówka. 
 • Nie należy mylić karty pojazdu z kartą naprawy pojazdu. Ten drugi dokument wydają profesjonalne serwisy obsługi (np. ASO). Zawiera informacje o zmianach i naprawach, które wykonał warsztat. Przykładowo mogą się tam znaleźć informacje o tym, kiedy wymieniono olej lub jakąś zużytą część eksploatacyjną. 

 

Karta pojazdu nie jest dokumentem, którego wymaga się do tego, aby poruszać się po drogach. Zadbaj jednak o to, by poprzedni właściciel wydał Ci ją w dniu zakupu auta. Kartę pojazdu musisz okazać wraz z dowodem rejestracyjnym i umową kupna/sprzedaży podczas rejestracji samochodu w Wydziale Komunikacji. Tam też musisz skierować swoje kroki, jeśli zdecydujesz się na to, by w istotny sposób zmienić parametry techniczne auta, np. zamontujesz w nim hak holowniczy. Legalizacja haka holowniczego polega na tym, że urząd odnotowuje informację na ten temat w dowodzie rejestracyjnym oraz karcie pojazdu. Aby urząd mógł to zrobić, musisz przedstawić zaświadczenie ze stacji diagnostycznej, że montaż elementu został wykonany prawidłowo. Poza takimi sytuacjami, czyli właściwie przez większość czasu użytkowania samochodu, możesz nie myśleć o karcie pojazdu. Po prostu trzymaj ten dokument w jakimś w bezpiecznym miejscu. Nie ma obowiązku wożenia go ze sobą ani okazywania podczas kontroli drogowej czy corocznego przeglądu.

Karta pojazdu nie jest niezbędna do zakupu ubezpieczenia OC lub AC. Dokumenty, które wystarczy przedstawić, aby zawrzeć umowę, to:

 • dowód osobisty,
 • dowód rejestracyjny samochodu,
 • dotychczasowa polisa ubezpieczeniowa.
 • Dlatego kradzież, zniszczenie lub zgubienie karty pojazdu nie jest przyczyną utraty ubezpieczenia. Jeżeli jednak dojdzie do kradzieży karty pojazdu, zgłoś to jak najszybciej na komisariacie policji. Jednocześnie wystąp do Wydziału Komunikacji z wnioskiem o wydanie wtórnika karty pojazdu. Wiąże się to z opłatami administracyjnymi. Za wtórnik karty pojazdu zapłacisz 75,50 zł, a jeśli oprócz tego potrzebna Ci też wymiana dowodu rejestracyjnego, wtedy opłata wyniesie 73,50 zł.

 

  Kiedy jest potrzebna karta pojazdu?

  Karty pojazdu potrzebujesz przy rejestracji auta (tuż po jego zakupie) oraz przy jego sprzedaży. Jest również niezbędna, gdy zgłaszasz istotną zmianę parametrów technicznych pojazdu.

  Od kiedy istnieje obowiązek posiadania karty pojazdu?

  Kartę pojazdu musi mieć każdy samochód wyprodukowany po 30 czerwca 1999 roku.

  Gdzie sprawdzić, czy karta pojazdu została wydana dla danego auta?

  Informację na ten temat można uzyskać w serwisie HistoriaPojazdu.gov.pl

  Co zrobić, jeżeli karta pojazdu została zgubiona, skradziona lub zniszczona?

  Należy udać się do Wydziału Komunikacji z wnioskiem o wydanie wtórnika karty pojazdu i wnieść opłatę w wysokości 75,50 lub 73,50 zł. W przypadku kradzieży sprawę trzeba również zgłosić na komisariacie policji.

  Czy karta pojazdu jest niezbędna przy zakupie ubezpieczenia OC lub AC?

  Nie, karta pojazdu nie jest dokumentem, którego potrzebujesz, by zawrzeć  ubezpieczenie OC AC. Jej utrata również nie sprawia, że ubezpieczenie traci ważność.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.