Zielone tablice rejestracyjne – dla jakich pojazdów

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 3 min 
Zielone tablice rejestracyjne, czyli tablice z zielonym tłem i czarnym napisem, są przeznaczone dla nowo rejestrowanych aut elektrycznych i wodorowych. Nie mogą korzystać z nich właściciele hybryd. Z jakimi przywilejami wiąże się posiadanie zielonych „blach”? Czy właściciele starszych „elektryków” mają obowiązek wymiany standardowych rejestracji na zielone?

Zielone tablice rejestracyjne mogą być używane tylko w przypadku aut w pełni elektrycznych – ładowanych z gniazdka lub posiadających ogniwa wodorowe. Wyróżnikiem tych tablic jest zielone tło i czarne litery oraz cyfry. Dodatkowo auta elektryczne mają czerwoną obwódkę znaku legalizacyjnego, a wodorowe – żółtą. Nie licząc koloru tła i obwódki, zielone tablice rejestracyjne nie odbiegają od tych klasycznych – województwo i powiat są oznaczone w ten sam sposób.

Dotychczas samochody (które teraz posiadają zielone tablice rejestracyjne) były oznaczane specjalnymi naklejkami, które umieszczało się na przedniej szybie. Elektryczne auta oznaczano naklejką z literami EE, a wodorowe – z literą H. Od 1 stycznia 2020 roku naklejki zastąpiono specjalnymi, zielonymi tablicami rejestracyjnymi. To znacznie ułatwia rozpoznawanie samochodów elektrycznych i wodorowych przez służby drogowe oraz innych kierowców.

Zielone tablice rejestracyjne wprowadzono zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ustawa określa m.in., że pojazd elektryczny i napędzany wodorem powinny posiadać tablice rejestracyjne wskazujące na rodzaj paliwa wykorzystywanego do ich napędu. Zgodnie z tym auta hybrydowe typu plug-in, mimo częściowo elektrycznego napędu, nie mogą otrzymać zielonych tablic rejestracyjnych. Aby móc jeździć z taką zieloną tablicą, trzeba byłoby wykonać konwersję samochodu hybrydowego na elektryczny, a następnie je przerejestrować.

 

Zielone tablice rejestracyjne to nie tylko oznaczenie, które wskazuje na rodzaj napędu. Jeśli masz samochód z takimi tablicami, możesz też korzystać z różnych przywilejów.  Należą do nich m.in.:

  • możliwość korzystania z buspasa na równi z taksówkami i autobusami (zarządca drogi może jednak uzależnić ten przywilej od liczby osób w pojeździe);
  • bezpłatny postój w strefie płatnego parkowania;
  • możliwość korzystania z parkingów na ogólnodostępnych stacjach ładowania (jeśli w danym momencie uzupełniamy baterię);
  • wstęp do stref czystego transportu, które najprawdopodobniej zostaną w niedalekiej przyszłości wydzielone w centrach polskich miast; do takich miejsc nie wjadą auta z napędem spalinowym.
  • Podobne przywileje dla aut na zielonych tablicach rejestracyjnych obowiązują nie tylko w Polsce, lecz także wielu innych krajach Unii Europejskiej. Warto jednak zaznaczyć, że z powyższych uprawnień może korzystać ten, kto ma zielone tablice rejestracyjne, ale też właściciel auta elektrycznego lub hybrydowego zarejestrowanego przed 2020 rokiem. Takie auta posiadają tradycyjne tablice oraz stosowną naklejkę: EE lub E. Dlatego na pewno trudniej rozpoznać, czy mają uprawnienia np. do jazdy buspasem. W takim przypadku  posiadanie zielonych tablic rejestracyjnych jest niewątpliwą zaletą. Dzięki łatwej identyfikacji pojazdu elektrycznego, który może korzystać z przywilejów, można uniknąć nieprzyjemnych nieporozumień.

Przywileje związane z zieloną tablicą rejestracyjną to jedno, ale posiadanie samochodu bezemisyjnego wiąże się też z innymi korzyściami. Jazda „elektrykiem” jest tańsza i korzystniejsza dla środowiska niż autem na benzynę. Poza tym silnik elektryczny jest wydajniejszy, mniej awaryjny i cichszy. Poruszanie się samochodem elektrycznym wiąże się też z dużym komfortem jazdy.

W Polsce infrastruktura przeznaczona do ładowania aut elektrycznych nie jest jeszcze w pełni rozwinięta, ale sukcesywnie się rozrasta. W związku z tym jazda takimi pojazdami staje się coraz bardziej funkcjonalna - nawet poza granicami dużych miast. Mimo że samochody bezemisyjne są znacznie droższe od aut spalinowych, ich koszt w przyszłości się zwraca. Ponadto, jeśli decydujesz się na auto elektryczne, możesz liczyć na dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Jeśli kupujesz samochód elektryczny lub wodorowy, to zielone tablice rejestracyjne otrzymasz automatycznie podczas rejestracji pojazdu. Jednak mogą ubiegać się o nie również właściciele starszych „elektryków”, którzy zarejestrowali swoje auto przed 1 stycznia 2020 roku. Nie jest to obowiązkowe. Nadal możesz poruszać się samochodem oznaczonym właściwą naklejką i korzystać z przywilejów aut bezemisyjnych - nawet bez zielonych tablic rejestracyjnych.

Aby zmienić dotychczasowe „blachy” na zielone tablice rejestracyjne, złóż odpowiedni wniosek we właściwym dla siebie wydziale komunikacji w urzędzie starostwa powiatowego, urzędzie miasta lub urzędzie dzielnicy. Po pozytywnym rozpatrzeniu otrzymasz nowe tablice, na których będzie widniał dotychczasowy numer, ale na zielonym tle.

Zielone tablice rejestracyjne to koszt w wysokości około 93 zł – to niewiele więcej niż opłata za wydanie nowych, tradycyjnych tablic. Decydując się na wymianę, ponosisz koszt samych tablic. Zarówno dowód rejestracyjny, jak i naklejka kontrolna na szybę pozostają bez zmian. Wymiana tablic na zielone nie wiąże się ze zmianą numeru rejestracyjnego.
Na polskich drogach można spotkać też „stare” zielone tablice rejestracyjne. Wyglądają nieco inaczej – charakteryzują się zielonym napisem na białym tle oraz zielonym obramowaniem. To tzw. tablice profesjonalne. Wprowadzono je stosunkowo niedawno, bo 11 lipca 2019 roku. Wydawane są dealerom samochodów, producentom oraz jednostkom badawczym (które przeprowadzają np. testy homologacyjne). Pierwsza litera określa województwo, a dwie następne cyfry — powiat. Od klasycznych rejestracji różnią się również tym, że można je przekładać legalnie do innego pojazdu, co pozwala korzystać z jednych tablic w kilku samochodach.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.