Ubezpieczenie samochodu w leasingu – jak to zrobić?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy
Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm) jest w Polsce obowiązkowe dla każdego, kto posiada pojazd mechaniczny. Jego brak zwykle wiąże się z karą finansową czyli z opłatą naliczaną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Spowodowanie ewentualnego wypadku czy kolizji przy jednoczesnym braku OC ppm może wiązać się z koniecznością wypłacenia z własnej kieszeni dużej sumy poszkodowanym. Czy tak samo jest w przypadku leasingu samochodu (nie tylko w kontekście OC ppm, lecz także innych ubezpieczeń)? Ubezpieczenie samochodu w leasingu - sprawdź, co musisz o nim wiedzieć.

Spis treści:

 • Leasing auta - na czym polega
 • Rodzaje leasingu
 • Co jeszcze warto wiedzieć o leasingu?
 • Wybór ubezpieczenia samochodu w leasingu
 • Zniżki OC a ubezpieczenie samochodu w leasingu
 • Ubezpieczenie samochodu w leasingu - co musisz wiedzieć?
 • Ubezpieczenie samochodu w leasingu - AC

Możliwości sfinansowania zakupu auta jest co najmniej kilka. Do tych sposobów należą m.in. kredyt oraz leasing. Choć ten drugi kojarzy się przede wszystkim z firmami, osoby prywatne także mogą z niego korzystać. Leasing pojazdu polega na tym, że leasingodawca przekazuje auto do użytkowania leasingobiorcy a ten co miesiąc płaci za tę możliwość użytkowania określoną (z góry ustaloną) ratę leasingu. Umowa pomiędzy stronami obowiązuje przez wspólnie ustalony czas. Po tym czasie osoba, która użytkuje samochód może go wykupić i tym samym zostać pełnoprawnym właścicielem pojazdu. Może też pozostawić go firmie leasingowej.

Tego typu forma finansowania niesie ze sobą wiele korzyści dla osób, które z niej korzystają. Niżej znajdziesz atuty leasingu, które zwykle przytaczają leasingodawcy.

 • Ubieganie się o leasing wiąże się z mniejszą ilością formalności niż ubieganie się o kredyt.
 • Wiele firm leasingowych oferuje elastyczne warunki spłaty, które można renegocjować w trakcie trwania umowy.
 • Leasing stwarza możliwość dość częstej zmiany pojazdu przy okazji końca leasingu, który wymusza na użytkowniku samochodu podjęcie jakiejś decyzji. To zwiększa prawdopodobieństwo zmiany samochodu, zwłaszcza jeśli dana osoba nie ma środków na pełne wykupienie pojazdu, a forma miesięcznych rat leasingowych jest w jej sytuacji finansowej najkorzystniejsza.
 • Możliwość uzyskania korzyści podatkowych - dotyczy to przedsiębiorców, którzy mogą np. wliczyć raty leasingowe w koszt uzyskania przychodu, bądź odliczyć od wspomnianych rat podatek VAT.
 • Leasing nie obniża zdolności kredytowej - posiadanie auta w leasingu nie wpływa na możliwość (lub jej brak) wzięcia kredytu.

Minusy leasingu, na które w wielu przypadkach zwraca się uwagę, to m.in. konieczność wniesienia opłaty wstępnej - zwykle jest ona dość niska, lecz mimo wszystko trzeba być przygotowanym na jednorazowy większy wydatek (wielu leasingodawców ustala opłatę wstępną na poziomie minimum 10 proc. wartości pojazdu). Jako minus podaje się też fakt, że pomimo opłaty wstępnej oraz ponoszenia comiesięcznych kosztów związanych z ratami, auto przez cały okres użytkowania nie jest własnością leasingobiorcy, lecz firmy leasingowej.

 

Warto przy tym podkreślić, że leasing nie jest formą finansowania przypisaną tylko do samochodów, choć niewątpliwie to one wiodą prym jako przedmioty leasingu. Jak podaje na swojej stronie leasing.org.pl Związek Polskiego Leasingu (ZPL), w 2020 roku pojazdy stanowiły aż 65,3 proc. wszystkich przedmiotów wziętych w leasing. W ten sposób można jednak zaopatrzyć się także w różnego rodzaju maszyny, wyposażenie biur i zakładów, a nawet korzystać z nieruchomości. To wygodna forma, lecz - biorąc pod uwagę wymienione wyżej wady i zalety leasingu - musi być dopasowana do indywidualnych potrzeb osób prywatnych bądź firm. Jak wskazują dane przekazane przez ZPL, 73,5 proc. klientów firm leasingowych stanowią mikro i mali przedsiębiorcy (klienci o obrotach do 20 mln zł). (źródło danych: http://leasing.org.pl/files/uploaded/ZPL_Prezentacja_Wyniki%20braz%CC%87y%20leasingowej%20%20w%202020_15.02.2021_2.pdf)

Istnieje kilka rodzajów leasingu, m.in. leasing operacyjny i finansowy. Różnią się one przede wszystkim w zakresie rozliczeń podatkowych oraz dotyczącym własności przedmiotu leasingu.
Leasing operacyjny - to forma leasingu, która pozwala uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu zarówno opłatę wstępną, jak i raty leasingowe. Co istotne, w przypadku leasingu operacyjnego, samochód pozostaje częścią majątku leasingodawcy (to on go amortyzuje). Na koniec trwania umowy leasingobiorca może jednak wykupić auto bądź zwrócić samochód leasingodawcy. W przypadku leasingu operacyjnego najczęściej umowa obejmuje okres od 24 do nawet 60 miesięcy. (źródło: https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1617,pojecie.html)
Leasing finansowy - to forma leasingu, w której to leasingobiorca wykazuje w swoim majątku auto i to on rozlicza je w formie odpisów amortyzacyjnych. Poza tym przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu także część odsetkową raty leasingowej (inaczej niż ma to miejsce w opisanej wcześniej formie leasingu operacyjnego). Tego typu umowę podpisuje się zwykle na więcej niż 12 miesięcy, lecz po jej zakończeniu nie ma konieczności wykupu pojazdu, , ponieważ samochód w momencie uiszczenia ostatniej raty staje się w pełni własnością leasingobiorcy. Co jednak istotne, tutaj podatek VAT musi być od razu zapłacony w całości już na początku transakcji, co często wiąże się ze sporym wydatkiem (w leasingu operacyjnym VAT rozkłada się na mniejsze części i dolicza proporcjonalnie do kosztów kolejnych rat).   (źródło: https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1618,pojecie.html)

Panuje wiele błędnych przekonań odnośnie leasingu, m.in. przeświadczenie, że z leasingu nie można zrezygnować. To duże uogólnienie - w zasadzie należałoby powiedzieć: „To zależy”. Najważniejsze są bowiem postanowienia konkretnej umowy leasingu -– i to do nich w takich sytuacjach należałoby się odnieść. Jeśli wśród nich znajdują się postanowienia, które dopuszczają  możliwość cesji leasingu, to oznacza to, że można „przepisać” swój leasing, czyli przenieść prawa i obowiązki z umowy leasingu na inną osobę/firmę. W takim przypadku warunki leasingu, czyli np. wysokość rat, nie ulegają zmianie.

Warto też pamiętać, że „brać w leasing” można nie tylko auta nowe, lecz także używane. Mówiąc formalnie, przedmiotem leasingu mogą być zarówno używane jak i nowe pojazdy. Trzeba wtedy jednak dokładnie sprawdzić, jakie kryteria musi spełniać używany samochód, aby dana firma udzieliła nam dla niego odpowiedniego finansowania. Często jednak wybór nie tyle zależy od klienta, ile od oferty konkretnych dealerów bądź od tego, jakie auta znajdują się w danym okresie na placu poleasingowym.

Jak już wspomnieliśmy w przypadku leasingu operacyjnego w okresie trwania umowy leasingu właścicielem auta jest leasingodawca. Co za tym idzie, to on podejmuje kluczowe decyzje dotyczące pojazdu, np. w kwestii naprawy różnego rodzaju usterek, czy ingerencji w poszczególne elementy pojazdu (jak choćby wymiana foteli czy lakierowanie). Leasingodawca decyduje też w kwestii zakresu ubezpieczenia samochodu w leasingu – szczegółowe wymogi w tym zakresie określa umowa leasingu. Poza obowiązkowym ubezpieczeniem OC pojazdu w leasingu, finansujący zazwyczaj wymagają też od leasingobiorców zawarcia ubezpieczeń:

Leasingodawca zwykle przedstawia konkretne produkty ubezpieczeniowe, które rekomenduje w ramach współpracy z określonymi towarzystwami ubezpieczeń. W zależności od postanowień umowy leasingu możesz mieć obowiązek, aby zawrzeć umowę ubezpieczenia właśnie z tymi wskazanymi konkretnie podmiotami. Może też być tak, że leasingodawca pozostawi Ci swobodę w wyborze ubezpieczyciela, jednak na wybór konkretnej oferty będziesz potrzebować jego zgody. Warto więc dokładnie przyjrzeć się postanowieniom umowy leasingu. A jeśli wiesz, że możesz wybrać ofertę ubezpieczenia, inną niż wskazana przez leasingodawcę, warto sprawdzić, czy:

 • odpowiada ona wszelkim wymaganiom i potrzebom leasingodawcy;
 • jest ona korzystna cenowo;
 • jej zakres daje szeroką ochronę nie tylko właścicielowi auta (tj. leasingodawcy), lecz także jego użytkownikowi (tj. leasingobiorcy).

Czy jednak wystarczy, abyś jako użytkownik samochodu znalazł lepszą ofertę? Czy od razu w takiej sytuacji będziesz mógł podpisać umowę z wybranym przez siebie ubezpieczycielem? Nie zawsze. W przypadku leasingu operacyjnego finalną decyzję w tym zakresie podejmuje finansujący jako właściciel pojazdu. Ta kwestia jest uregulowana w umowie leasingu. Jeśli Istotne jest zatem, aby wybrany ubezpieczyciel przedstawił Ci tak dopasowaną ofertę, by było jak największe prawdopodobieństwo, że leasingodawca zgodzi się na nią. Przykładowo w Allianz można kształtować zakres ubezpieczenia tak, żeby spełnił wszystkie wymagania i potrzeby, a do tego był opłacalny pod względem kosztów. Przygotowaną i podpisaną przez agenta ubezpieczeniowego ofertę możesz przedstawić do decyzji leasingodawcy.. 

Bywa, że zniżki uzbierane przez lata bezszkodowej jazdy potrafią znacząco obniżyć cenę  obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Niestety, jeśli chcesz ubezpieczyć auto wzięte w leasing, nie zawsze będą one brane pod uwagę. Ubezpieczyciel może mieć na względzie Twoją historię ubezpieczenia i zaoferować korzystniejszą ofertę. 
 • W razie zaistnienia szkody, to leasingodawca otrzymuje odszkodowanie, choć zwykle w procesie likwidacji tej szkody może uczestniczyć także użytkownik auta.
 • Ubezpieczenia wymagane przez firmy, które świadczą usługę leasingu, nie są wyłącznie ich wymysłem - realnie chronią nie tylko je, lecz także kierowców. Warto zauważyć, że auta wzięte w leasing w wielu przypadkach mają maksymalnie kilka lat i sporą wartość. Ich naprawa, nawet np. w przypadku zarysowania, może więc wiele kosztować.
 • Gdy dochodzi do orzeczenia szkody całkowitej (jeśli uszkodzenie samochodu jest większe niż np. 70 proc. jego wartości), wtedy umowa leasingu rozwiązuje się i pojawiają się dwie możliwe konsekwencje. Jedna odnosi się do przypadku, w którym kwota odszkodowania jest wyższa niż zobowiązania wobec firmy leasingowej. Wtedy leasingodawca otrzymuje to odszkodowanie, a jeżeli wcześniej ustalono wykup pojazdu - część środków oraz wrak samochodu trafią do użytkownika auta. Druga sytuacja polega na tym, że odszkodowanie  jest wycenione na mniejszą kwotę niż kwota, która pozostała do spłacenia przez leasingobiorcę. Wtedy użytkownik auta (leasingobiorca) musi pokryć ze swojej kieszeni tę część, która pozostaje nieopłacona. 
Jak już wiesz, leasingodawca może mieć swoje konkretne wymagania, co do ofert ubezpieczeniowych. Przykładowo, w kontekście dobrowolnego ubezpieczenia AC (autocasco) samochodu w leasingu mogą być brane pod uwagę:
wyliczenie odszkodowania bazuje wtedy na wartości pojazdu w dniu podpisywania umowy ubezpieczeniowej, a nie wartości z dnia szkody;
 ubezpieczyciel wypłaca w takim przypadku odszkodowanie w wysokości, na jaką została wyceniona szkoda. Nie wyklucza odpowiedzialności za szkody do wysokości franszyzy integralnej, a także nie przenosi części kosztów likwidacji szkody na osobę poszkodowaną;
najczęściej wymagana jest metoda serwisowa, co oznacza, że miejscem ewentualnej naprawy auta musi być autoryzowany serwis danej marki.

Co ważne, tego typu wymagania nie pojawiają się tylko w odniesieniu do ubezpieczenia AC samochodu w leasingu. Jeśli chodzi np. o ubezpieczenie assistance - nieraz leasingodawcy stawiają wymóg, by usługa holowania była świadczona bez żadnych limitów - nie tylko w kraju, lecz także poza granicami Polski.

Ubezpieczenie samochodu w leasingu zwykle swoim zakresem znacznie wykracza poza OC ppm. Szerszy zakres ubezpieczenia to z jednej strony wyższe koszty, jakie należy ponieść w związku z użytkowaniem auta, a z drugiej – znacznie wyższe poczucie bezpieczeństwa zarówno leasingodawcy jak i leasingobiorcy.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.