Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

Ubezpieczenie samochodu
w leasingu

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 1 min 
Zdecydowałeś się na wzięcie samochodu w popularny leasing? W umowie leasingu znajdziesz informację o tym, że musisz zakupić dla auta pełne ubezpieczenie. Chodzi nie tylko o komunikacyjne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ale również wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia dobrowolnego jak autocasco, czy NNW.

W ramach leasingu nie stajesz się właścicielem samochodu, lecz korzystającym. Jest to bardzo popularna forma finansowania samochodów firmowych. Przez cały okres bycia korzystającym płacisz raty leasingowe, a dopiero po uregulowaniu wszystkich dochodzi do przeniesienia prawa własności do pojazdu. W 2018 roku największym zainteresowaniem w całej branży leasingowej cieszyły się pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 tony. Według danych Związku Polskiego Leasingu wartość umów zawartych w tym obszarze w 2018 roku wyniosła 39,9 mld zł.[1]

Za ubezpieczenie samochodu w leasingu odpowiada strona ustalona w umowie leasingu, ale najczęściej będzie to korzystający . Finansujący nie tylko wymagają zawarcia konkretnego pakietu ubezpieczeń, ale również mogą oczekiwać ubezpieczenia zawartego na konkretnych warunkach, jak również poza obowiązkowym OC mogą również wymagać. nie musi ograniczać swoich oczekiwań do dobrowolnego AC ,assistance i NNW.[2] Posiadanie OC jest oczywiście obowiązkowe w przypadku wszystkich pojazdów mechanicznych, ale dlaczego wymagane jest również AC? Otóż polisa ta chroni przed finansową odpowiedzialnością określonych zdarzeń zarówno ciebie, jak i leasingodawcę. Biorąc pod uwagę, że przedmiotem leasingu są najczęściej auta mające nie więcej niż 6 lat, zakup ubezpieczenia AC jest uzasadniony.[3] Ochroni przed finansową odpowiedzialnością np. w przypadku kradzieży samochodów czy konieczności usunięcia szkód wynikających z wielu różnych zdarzeń.

Jakie wymagania może stawiać leasingodawca odnośnie do AC? Przykładowo mogą to być:

  • brak udziału własnego w szkodzie,
  • wybór serwisowego wariantu likwidacji szkody,
  • wymiana części na oryginalne,
  • stała suma ubezpieczeniowa.

Wymagania leasingodawcy mogą być zatem dosyć duże. Finansujący proponuje zawarcie umowy z jednym lub kilkoma ubezpieczycielami, ale nie ograniczaj się do takiego wyboru – poznaj również inne oferty  dostępne na rynku. W Allianz możesz kształtować zakres ochrony ubezpieczeniowej tak, aby spełniał wymagania leasingodawcy, ale również i tobie zapewniał odpowiednią ochronę.

Pamiętaj, że Finansujący na ogół będzie musiał zaakceptować ofertę ubezpieczenia, jaką otrzymałeś. Nie wystarczy, że udasz się z wynikiem kalkulacji z internetowego kalkulatora. Musisz mieć ofertę, która zostanie potwierdzona podpisem przez agenta ubezpieczeniowego. Firma ta może wymagać nawet dodatkowej zapłaty za skorzystanie z innej oferty ubezpieczenia niż przez nią zaproponowane, ale mimo wszystko i tak może to być dla ciebie bardzo opłacalne.

Finansujący jest właścicielem samochodu, więc jest również uprawniony do otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela. Zazwyczaj do uczestnictwa w procesie likwidacji szkody upoważniony zostaje również korzystający.
Masz już wypracowane wysokie zniżki na ubezpieczenie OC? Twoja bezszkodowa jazda może nie mieć tak dużego wpływu na koszt polisy OC w przypadku leasingowanego samochodu. Atutem może być, jeśli będziesz korzystać z auta samodzielnie – wtedy warunki ubezpieczenia powinny być teoretycznie atrakcyjniejsze. Co więcej, przez okres leasingu, nawet jeśli będziesz jeździć bezszkodowo, nie wypracujesz żadnych zniżek – to Finasujący jest właścicielem pojazdu i to jemu zostaną przypisane zniżki. Bezszkodowa jazda będzie mieć wpływ na to, ile zapłacisz za ubezpieczenie OC za kolejny rok.[4]
W ramach umowy leasingowej to najczęściej ty jako korzystający będziesz zobowiązany do zakupu ubezpieczenia. Możesz skorzystać z ofert zaproponowanych przez leasingodawcę, ale możesz również wybrać inną ofertę. Koszt polisy może być wysoki m.in. ze względu na wymagania firmy leasingowej, dlatego warto, żebyś poświęcił czas na szukanie atrakcyjnej oferty.

[1] 21,8 proc. wzrost polskiego rynku leasingu w 2018r., „Leasing”, [dostęp: 14 lutego 2019], <http://www.leasing.org.pl/pl/aktualnosci/2019/21-8-proc-wzrost-polskiego-rynku-leasingu-w-2018r>.

[2] Krzysztof Nowakowski, Leasingodawca może zobowiązać w podpisywanej umowie leasingowej swojego klienta, leasingobiorcę do wykupienia ubezpieczenia pojazdu - w ramach polisy OC, ACC, Assistance i NNW., „Biznes Firma”, [dostęp: 14 lutego 2019], <http://www.biznes-firma.pl/kto-odpowiada-za-ubezpieczenie-pojazdu-w-leasingu/28453>.

[3] Leasing samochodów używanych - wszystko na ten temat, „FmLeasing”, [dostęp: 14 lutego 2019], <https://www.fmleasing.pl/porady/leasing-samochodow-uzywanych-wszystko-na-ten-temat>.

[4] Kamil Sulejewski, Ubezpieczenie samochodu w leasingu – leasingodawca dyktuje warunki, „Mfind Akademia”, 10 kwietnia 2018 [dostęp: 14 lutego 2019], <https://www.mfind.pl/akademia/abc-zakupu/ubezpieczenie-samochodu-w-leasingu/>.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.