Ile zapłaci młody kierowca za ubezpieczenie OC?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 2 min 
Młodzi kierowcy nie mają łatwego zadania, gdy poszukują ubezpieczenia samochodu. Dobra i niedroga  polisa OC  dla niedoświadczonego użytkownika pojazdu to rzecz trudna, ale możliwa do znalezienia. Trzeba jedynie wiedzieć, czego i jak szukać.
Dlaczego młody kierowca płaci więcej za ubezpieczenie pojazdu?
Młodzi kierowcy statystycznie rzecz ujmując powodują więcej kolizji i wypadków drogowych niż starsi, doświadczeni użytkownicy dróg. Postrzegani są więc jako grupa wysokiego ryzyka. Przy kalkulacji składki ubezpieczenia OC brany jest pod uwagę m.in. wiek kierowcy, ale także jego doświadczenie w prowadzeniu auta, określane przede wszystkim na podstawie daty wydania prawa jazdy. Poza tym naturalną rzeczą jest, iż młody kierowca nie ma jeszcze "wypracowanych" lat bezkolizyjnej jazdy, które decydują o wielkości zniżki na cenę składki ubezpieczeniowej. Dlatego właśnie młodzi kierowcy muszą liczyć się z wyższymi kosztami ubezpieczenia samochodu.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.