Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

Jakie są kary za brak ubezpieczenia OC?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 2 min 

Za brak ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych grozi opłata karna nakładana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, ale konsekwencje finansowe braku ważnego OC mogą być jeszcze poważniejsze. Opłata karna nakładana przez UFG zależy od rodzaju pojazdu i czasu, w jakim właściciel nie posiadał ważnego OC.
Dla samochodów osobowych kara za brak OC w 2021 r. wynosi 

  • do 3 dni - 112ozł 
  • od 4 do 14 dni - 2800 zł 
  • powyżej 14 dni - 5600 zł.
Opłata karna za brak OC jest sankcją w praktyce nieuchronną, ponieważ Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny posługuje się szczelnym, bardzo skutecznym systemem wykrywania nieciągłości ubezpieczeniowej. Jednak najpoważniejsze kary grożą sprawcy wypadku drogowego bez ważnego OC.
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma prawo egzekwować od takiego sprawcy tzw. regres ubezpieczeniowy, czyli zwrot odszkodowania za wypadek dokonany nieubezpieczonym pojazdem. Tutaj kwoty mogą sięgać setek tysięcy, a nawet milionów złotych.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.