Zniżki OC - za co i kiedy można je dostać? Ile można zaoszczędzić?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy
Wykupienie  ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest w Polsce obowiązkowe. Nie oznacza to jednak, że wszyscy zapłacą za nie tyle samo. Ceny zależą od wielu czynników, w tym także od tych, za które towarzystwo może udzielić zniżek OC. Za co możesz je dostać i ile pozwalają zaoszczędzić? 

Najistotniejsze zniżki OC można otrzymać za bezszkodową jazdę. Każdy kierowca na bieżąco tworzy swoją historię ubezpieczeniową i tym samym pracuje właśnie na określone rabaty. Informacje o przebiegu ubezpieczenia OC są gromadzone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Każdy zakład ubezpieczeń ma obowiązek raportować do tej instytucji na temat wszystkich umów ubezpieczenia OC oraz szkód likwidowanych z tych umów. Stamtąd też ubezpieczyciele czerpią potem informacje na temat historii ubezpieczeniowej konkretnej osoby, co jest podstawą udzielenia zniżki OC. To oznacza, że zniżki są przypisane właśnie do człowieka, a nie do pojazdu. Dzięki temu nawet zmiana samochodu czy ubezpieczyciela nie sprawi, że je utracisz.

Drugą prawidłowością jest to, że im dłuższy staż za kierownicą, tym większe rabaty możesz uzyskać. Przy założeniu, że jeździsz bezszkodowo, faktycznie tak będzie, ponieważ za każdy kolejny rok będą dochodzić nowe zniżki OC. Co jednak istotne, ubezpieczyciele przyznają je na podstawie różnych zasad. Obecnie nie ma już praktyki, że za każdy rok bezszkodowej jazdy, ubezpieczyciele dają większą zniżkę. Tzw. zniżki B/M czyli bonus malus są dziś raczej zabiegiem marketingowym. Z przeglądu rynku, który prowadzimy w Allianz wynika, że niektóre towarzystwa komunikują, że udzielają zniżek progresywnie, czyli zaczynają np. od 10 proc. lub 5 proc. zniżki, a w kolejnych latach obiecują zwiększenie rabatu. Generalnie jednak obserwuje się na rynku ubezpieczeniowym, że zniżki OC za rok bezszkodowej jazdy są stosowane w zależności od strategii marketingowej danego towarzystwa. Można uzyskać 5-20 proc. zniżki, a można też otrzymać 60-70 proc. zniżki.

Należy jednak pamiętać, że nawet największa zniżka u danego ubezpieczyciela nie musi sprawić, że będzie to najtańsze ubezpieczenie, jakie możesz dostać. Inny ubezpieczyciel może zaproponować nam ubezpieczenie OC z niższą składką, nawet jeśli akurat zniżki, których udzieli nam ten ubezpieczyciel, to zaledwie np. 55 proc. Całkowita cena ubezpieczenia zależy od wielu czynników - w tym także specyficznych cech pojazdu, sposobu jego użytkowania, miejsca, w którym jest parkowany nocą, informacji o kierowcy, w tym np. o jego stanie cywilnym itp. Koniec końców należy więc patrzeć na finalną cenę, a nie tylko na wyliczone zniżki OC. Niewątpliwie potrafią one znacznie obniżyć koszt ubezpieczenia. Dlatego warto potraktować to jako dodatkową motywację do tego, by zadbać o bezszkodową jazdę.

  • Reguły, które dotyczą zniżek OC są ustalane niezależnie przez każdego ubezpieczyciela. Dotyczy to również sytuacji, gdy masz przerwę ubezpieczeniową. W jednej firmie może okazać się, że utracisz wtedy wszystkie posiadane wcześniej zniżki. Inna pozwoli Ci na zachowanie zniżek nawet przez wiele kolejnych lat.
  • Załóżmy, że prawo jazdy zrobił 18-latek - czy już po pierwszym roku bezszkodowej jazdy może liczyć na zniżki? Zwykle nie, choć ponownie należy podkreślić, że zależy to od danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Zwykle jednak zaczynają oni naliczać zniżki dopiero po przekroczeniu określonego wieku kierowcy, np. 22 czy 26 lat.
  • Niestety, każdemu może zdarzyć się sytuacja, w której wyrządzi szkodę innemu użytkownikowi drogi. W takich przypadkach zwykle traci się wypracowane zniżki, choć zazwyczaj nie w całości. Praktyka rynkowa pokazuje, że ubezpieczyciele najczęściej zabierają około 10-30 proc. zniżek za jedną szkodę. Jeśli jednak w danym roku jest ich więcej, finalnie cena OC może w porównaniu z poprzednimi latami wzrosnąć nawet o kilkaset procent!

Warto pamiętać także o tym, że z naszych zniżek OC za bezszkodową jazdę mogą korzystać bliskie nam osoby - podobnie jak i my z ich. O jakich sytuacjach mowa?

  • Jeśli małżeństwo ma wspólnotę majątkową, partnerzy mogą korzystać ze swoich zniżek. Przykładowo żona ma wypracowane 50 proc. zniżki OC, a mąż nigdy nie kupował tego typu ubezpieczenia. Oznacza to, że mężczyzna musiałby liczyć się z początkowym brakiem rabatu z tytułu bezszkodowej jazdy. W takiej sytuacji wystarczy, że małżonkowie podpiszą w wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym oświadczenie o braku rozdzielności majątkowej, a zniżki żony zostaną przeniesione na męża. To praktyka rynkowa, ale nie jest to regułą. Dlatego warto sprawdzić, czy takie rozwiązanie jest możliwe w danym towarzystwie. Część towarzystw stawia np. warunek bezszkodowości lub wymaga dopisania małżonka do polisy.
  • Zniżki są dzielone także przez współwłaścicieli samochodu - jeśli w dowodzie rejestracyjnym wpisane są np. dwie osoby, ubezpieczyciel może wyliczyć składkę, bazując na zniżkach osoby, która ma je na wyższym poziomie. Przyjmijmy, że przykładowo auto chce ubezpieczyć 20-latek. Biorąc pod uwagę jego wiek, cena OC może być stosunkowo wysoka. Jeśli jednak współwłaścicielem auta będzie, np. jego 55-letni ojciec, który ma za sobą wiele lat bezszkodowej jazdy, to obniży koszt OC o dobrych kilkaset złotych. Pamiętajmy jednak, że w takim przypadku istnieje ryzyko, że jeśli współwłaściciel o niższych zniżkach doprowadzi do szkody, ten z wyższymi zniżkami może je stracić.

 

Co jeszcze warto wiedzieć? Jeśli ktoś wcześniej kupował ubezpieczenie OC ze względu na to, że jeździł np. motocyklem, powinien to zgłosić swojemu ubezpieczycielowi. Wtedy ubezpieczyciel nie wyliczy zniżki na podstawie historii ubezpieczeniowej związanej z prowadzeniem samochodu, ale może okazać się, że uzna tę, która bazuje na doświadczeniu w jeździe innym pojazdem. Co jednak istotne, w tym przypadku także zależy to od zasad, którymi kierują się poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe - mogą się między sobą różnić.

Podatek od sprzedaży samochodu należy odprowadzić dopiero w roku następnym, przy okazji składania deklaracji. Każdy obywatel ma czas na rozliczenie go do końca kwietnia.

Dochód ze sprzedaży samochodu wykazuje się na formularzu PIT-36. Należy odszukać pozycję „Dochody i straty” i wpisać odpowiednią kwotę w punkcie „Inne źródła”. Kwota, jaką wpisujemy, to różnica między ceną sprzedaży a ceną kupna pojazdu pomniejszona o poczynione nakłady.  

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.