Akcyza na samochody
sprowadzone z zagranicy

Poradnik ubezpieczeniowy dla kierowcy  | czas czytania 2 min 
Sprowadziłeś samochód z zagranicy? Musisz dopilnować kilku formalności. Jeśli auto zostało sprowadzone przez pośrednika, to obowiązek ten spoczywa na nim, jeśli jednak zajmowałeś się tym sam, to samodzielnie musisz złożyć odpowiednią deklarację i zapłacić akcyzę. O czym powinieneś pamiętać? Jakie terminy Cię obowiązują?

Akcyza, a inaczej podatek akcyzowy, jest nakładana na wybrane przedmioty handlu. Akcyza pojawia się przy papierosach, alkoholu czy paliwie, ale również przy samochodach osobowych.[1]

Jakie auta podlegają temu podatkowi? Akcyza obejmuje:

 • import samochodów osobowych, które nigdy wcześniej nie były zarejestrowane na terenie Polski;
 • nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu, który nigdy nie był zarejestrowany w Polsce;
 • pierwszą sprzedaż samochodu na terytorium kraju (wyprodukowanego na jego terytorium lub od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w punktach 1 i 2).[2]

Na zapłatę podatku akcyzowego masz dokładnie 30 dni od momentu sprowadzenia samochodu z zagranicy. Podatek ten należy przelać na konto urzędu skarbowego, ale wcześniej trzeba jeszcze złożyć deklarację uproszczoną nabycia wewnątrzwspólnotowego AKC-U/S, która obowiązuje od października 2017 roku. Wszystkich formalności można również dokonać przez internet za pomocą Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

Na złożenie deklaracji masz 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego, czyli najczęściej – od dnia, w którym auto wjechało do Polski.[3]

Musisz dostarczyć następujące dokumenty:

 • wypełnioną deklarację AKC-U/S,
 • dowód zapłaty za wydanie zaświadczenia o uiszczeniu akcyzy,
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o uiszczeniu akcyzy,
 • umowę kupna-sprzedaży auta,
 • dowód rejestracyjny lub kartę pojazdu,
 • przetłumaczone dokumenty,
 • zaświadczenie o badaniu technicznym,
 • potwierdzenie wyrejestrowania samochodu w kraju, w którym został kupiony.[4]

Na tej podstawie uzyskasz zaświadczenie o uiszczeniu akcyzy. Żeby je otrzymać, musisz najpierw uiścić opłatę skarbową za jego wydanie.

To, jak wysoki podatek akcyzowy zapłacisz, jest uzależnione od wartości samochodu oraz pojemności jego silnika. I tak w przypadku:

 • samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 cm3 – 18,6 proc. podstawy opodatkowania;
 • w przypadku pozostałych pojazdów samochodowych – 3,1 proc. podstawy opodatkowania.[5]

Konkretny przykład:

 • podatek akcyzowy w przypadku samochodu o pojemności silnika 2100 cm3, którego wartość wynosi 20 tysięcy złotych, to 18,6% z 20 tysięcy, czyli 3360 zł.
 • samochód o tej samej wartości, ale z silnikiem o pojemności 1800 cm³, będzie wiązać się z podatkiem akcyzowym 3,1% z 20 tysięcy, czyli 620 zł.

Różnica w zależności od pojemności silnika jest znacząca, zatem wybierając samochód, warto również brać pod uwagę to, jak wysoki podatek akcyzowy będziesz musiał zapłacić od jego wartości. Uzyskanie zaświadczenia o uiszczeniu akcyzy jest niezbędne w celu rejestracji samochodu. To jeden z dokumentów, jakie musisz zabrać ze sobą, idąc do wydziału komunikacji w celu rejestracji pojazdu.

Na zapłatę podatku akcyzowego masz 30 dni, a 14 dni na złożenie niezbędnej deklaracji do urzędu skarbowego. Kwota do zapłaty uzależniona jest od wartości samochodu i pojemności jego silnika. Podatek od auta z silnikiem powyżej 2000 cm³ będziesz sześciokrotnie wyższy niż w przypadku samochodów z inną pojemnością silnika.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.