Jakie ubezpieczenie Autocasco dla nowego, a jakie dla używanego samochodu?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 2 min 
 Ubezpieczenie autocasco (nazywane również AC) należy do dobrowolnych ubezpieczeń samochodowych, które cieszy się w Polsce dużą popularnością. Liczba wykupionych ubezpieczeń AC wyniosła w 2017 roku 6,37 mln (wg danych Polskiej Izby Ubezpieczeń[1]). Autocasco nie jest dostępne dla właścicieli wszystkich samochodów – towarzystwa ubezpieczeniowe mogą nie dawać możliwości ubezpieczenia auta, które ma powyżej 10 lat, ale każdy ubezpieczyciel prowadzi w tej kwestii własną politykę. Jakie ubezpieczenie AC wybrać dla samochodu nowego, a jakie dla używanego?

Według danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA średni wiek samochodów zarejestrowanych w Polsce wynosi 13 lat.[2] Biorąc to pod uwagę, umożliwiamy w Allianz zakup ubezpieczenia AC nawet dla samochodów, które mają 18 lat.  W przypadku starszych pojazdów większe znaczenie ma cena samej polisy, która może wynosić tyle, co np. połowa wartości samochodu. W takich sytuacjach autocasco może być po prostu nieopłacalne.[3] Jeśli chcesz się dowiedzieć, ile będzie Cię to kosztowało, to skorzystaj z  kalkualtora online.

O ile w przypadku  ubezpieczenia OC jego zakres jest zawsze taki sam i wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, o tyle polisę autocasco możesz dopasować do własnych oczekiwań. Analizując ofertę, sugerujemy abyś zwrócił uwagę na kilka rzeczy:

 • Udział własny w szkodzie, czyli tę część szkody, którą będziesz musiał pokryć z własnej kieszeni. Jeśli twój udział w szkodzie wynosi np. 10 proc., to jeśli zostanie ona wyceniona na 10 tysięcy złotych, otrzymasz od ubezpieczyciela 9 tysięcy.
 • Czy naprawa szkody będzie się odbywać z wykorzystaniem części oryginalnych, czy alternatywnych?
 • W jaki sposób będzie likwidowana szkoda? Możesz skorzystać z metody bezgotówkowej, gdzie warsztat zajmie się likwidacją szkody i rozliczy się z zakładem ubezpieczeń lub metody gotówkowej, gdzie dana kwota odszkodowania trafi do ciebie.
 • Amortyzację części – ubezpieczyciel może pomniejszyć kwotę wypłaconego odszkodowania, biorąc pod uwagę zużycie części.
 • Jakie zdarzenia są objęte ochroną ubezpieczeniową?[4]

 Polisa autocasco jest dobrym rozwiązaniem zarówno w przypadku nowych samochodów, jak i kilkuletnich, a nawet kilkunastoletnich. Może cię zaskoczyć informacja, że najczęściej kradzione są w Polsce nie samochody najnowsze, lecz te mające od 6 do 10 lat. Według danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR stanowią one aż 34 proc. wszystkich skradzionych aut.

Jeśli kupujesz samochód z salonu, to możesz skorzystać z pakietu dealerskiego, który oferowany jest przez salon samochodowy, czyli z oferty OC/AC/NW, dostępnej tylko u dealera, ale możesz również ubezpieczyć samochód na własną rękę. Pakiety dealerskie można znaleźć w ramach oferty naszego towarzystwa ubezpieczeniowego. Współpracujemy z wieloma cenionymi markami rynku motoryzacyjnego, m.in. z Audi, BMW, Fiatem, Hondą, Mazdą, Mercedes-Benz, Volvo czy Volkswagenem. W ramach naszego pakietu dealerskiego, w zależności od zawartej umowy możemy zapewnić:

 • naprawę na podstawie oryginalnych części,
 • likwidację szkód w ASO,
 • ochronę ubezpieczeniową w przypadku kradzieży również z miejsc niestrzeżonych,
 • możliwość utrzymania sumy ubezpieczeniowej przez 12 miesięcy,
 • brak Twojego udziału w szkodzie.

W zależności od programu pakiety te dotyczą pojazdów nowych i używanych do 12 lat włącznie.[5] Jeżeli zdecydujesz się kupić pakiet ubezpieczeń komunuikacyjnych przy zakupie auta, zapytaj swojego dealera o szczegóły oferty i treść warunków umowy.

Jeśli zdecydujesz się wybrać samodzielnie polisę AC dla nowego samochodu, to weź pod uwagę:

 • Udział w szkodzie – najlepiej jeśli ubezpieczyciel pokryje w całości koszty napraw szkód. Pamiętaj, że w przypadku nowych samochodów koszty napraw mogą być bardzo wysokie. Lepiej, jeśli koszt ten zostanie w całości przejęty przez ubezpieczyciela.
 • Czy naprawa będzie się odbywać na oryginalnych częściach? Czy w ramach polisy będziesz mógł skorzystać z ASO?

Jak wspomnieliśmy, nie każdy używany samochód będzie mógł być objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach AC. Niektórzy ubezpieczyciele nie dają możliwości zakupu polisy dla samochodu mającego więcej niż 10 czy 15 lat. W Allianz umożliwiamy zakup AC nawet dla pojazdów, które mają 18 lat . Wybierając polisę AC dla używanego samochodu, powinieneś przede wszystkim przemyśleć, jakiego pakietu potrzebujesz. Czy niezbędne są dla ciebie oryginalne części i naprawa w ASO? Pamiętaj o tym, że wartość starszego samochodu może być już stosunkowo niska. Jeśli zdecydujesz się na pełny pakiet ubezpieczenia AC, to może się okazać, że za AC i OC zapłacisz np. równowartość połowy wartości samochodu.

Zwróć uwagę na:

 • Opcję rezygnacji z ASO i naprawy na oryginalnych częściach – może ci to przynieść np. kilkaset złotych oszczędności.
 • Wybór opcji kosztorysowej – wprawdzie nie przyniesie to bardzo wysokiej oszczędności, ale AC będzie kosztować mniej.
 • Amortyzację części – zgoda na nią również może obniżyć cenę ubezpieczenia.
 • Udział własny w szkodzie – czyli ograniczenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Jeśli wynosi on 10 proc., a szkoda zostanie wyceniona na 1000 zł, to otrzymasz 900 zł odszkodowania. Dzięki udziałowi własnemu cena ubezpieczenia AC powinna być niższa, niż bez tego udziału.

W przypadku używanych, starszych samochodów ich naprawa może być stosunkowo tania. Dlatego warto przeanalizować możliwość skorzystania z ograniczonego zakresu ubezpieczenia. Być może wystarczy ubezpieczenie od kradzieży? O ile koszt naprawy pojazdu może nie być wysoki, to jednak kradzież auta wiąże się już z poważną stratą. Nie zmienia to jednak faktu, że naprawa jednej poważniejszej szkody przewyższa koszt rocznej składki za ubezpieczenie AC. Jest to zatem kwestia oceny twoich indywidualnych potrzeb.

Według danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w 2017 roku z ubezpieczenia autocasco wypłacono w sumie odszkodowania w wysokości 4,2 mld zł.[6] W przypadku nowego samochodu ubezpieczenie AC wydaje się niezbędne. Natomiast jeśli chodzi o auta używane, również kilkunastoletnie, wszystko jest kwestią kalkulacji. To, ile będzie cię kosztować ubezpieczenie AC, możesz ocenić m.in. na podstawie naszego kalkulatora ubezpieczeń online.

[1] Ubezpieczenia w liczbach 2017. Rynek ubezpieczeń w polsce, „Polska Izba Ubezpieczeń”, [dostęp: 1 marca 2019], <https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2018/04/ubezpieczenia-w-liczbach-2017.pdf>.

[2] Jeździmy jednymi z najstarszych aut w Europie. Średni wiek samochodów zarejestrowanych w Polsce wynosi ponad 13 lat., „Strefa Biznesu”, 26 grudnia 2018 [dostęp: 1 marca 2019], <https://strefabiznesu.pl/jezdzimy-jednymi-z-najstarszych-aut-w-europie-sredni-wiek-samochodow-zarejestrowanych-w-polsce-wynosi-ponad-13-lat/ar/13760047>.

[3] Stefania Stuglik, AC dla starego samochodu, „Rankomat”, 22 listopada 2018 [dostęp: 1 marca 2019], <https://rankomat.pl/samochod/ac-stary-samochod>. 

[4] Joanna Piszcz, Ubezpieczenie nowego i używanego samochodu – jakie Autocasco?, „Mfind Akademia”, 7 maja 2018 [dostęp: 1 marca 2019], <https://www.mfind.pl/akademia/abc-zakupu/ubezpieczenie-auta-jakie-ac/>.

[5] Pakiety Dealerskie, „Allianz”, [dostęp: 1 marca 2019], <https://www.allianz.pl/dla-ciebie/ubezpieczenia/samochod/pakiety-dealerskie/>.

[6] Ponad 10 miliardów złotych dla kierowców po wypadkach, „TVN24”, 28 lutego 2018 [dostęp: 1 marca 2019], <https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/oc-ac-wartosc-wyplaconych-odszkodowan-wzrosla-w-2017-o-ponad-6-proc,818706.html>.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.