Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

Co to jest ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 2 min 
Ubezpieczenie NNW to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, które może zapewnić wsparcie finansowe na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu albo  w razie śmierci w wypadku drogowym. Ubezpieczenie NNW w Allianz Online obejmuje ochroną ubezpieczeniową zdarzenia z udziałem kierowcy, a także pasażerów, którzy ulegli nieszczęśliwemu wypadkowi.
Ubezpieczenie obejmuje wypadki powstałe w związku z ruchem pojazdu – w trasie, ale również podczas wsiadania i wysiadania, ładowania, zatrzymania, postoju czy naprawy auta. Wysokość odszkodowania określona jest kwotowo, w zależności od poniesionego uszczerbku na zdrowiu (ustalanego w procentach). W przypadku śmierci, rodziny poszkodowanych mogą otrzymać środki finansowe niezbędne do życia.
Warto rozważyć zakup NNW online – w przypadku śmierci kierowcy w wypadku rodzina może otrzymać  aż 300% sumy ubezpieczenia.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.