Prowadzenie samochodu
bez prawa jazdy i ubezpieczenia

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 3 min 

Kierowca może prowadzić auto dopiero, kiedy posiada prawo jazdy. Natomiast posiadacz każdego samochodu musi obowiązkowo zakupić komunikacyjne  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które będzie chroniło go przed finansową odpowiedzialnością za m.in. wypadki, do jakich doprowadzi. 

Czy kierowca musi posiadać potwierdzenie zawarcia polisy OC i dokument prawa jazdy zawsze, kiedy korzysta ze swojego pojazdu?

Od 1 październiku 2018 roku weszły w życie zmiany, w wyniku których kierowca nie musi ze sobą wozić potwierdzenia zawarcia polisy OC i dowodu rejestracyjnego. Zmiany dotyczą oczywiście jazdy samochodem po Polsce. W przypadku wyjazdu zagranicznego obowiązkowo musisz zabrać ze sobą wszystkie te dokumenty. Po wprowadzeniu przepisów policja może kontrolować kierowców, korzystając z centralnej ewidencji pojazdów.

Pamiętaj o tym, że zmiany dotyczą wyłącznie potwierdzenia zawarcia polisy OC i dowodu rejestracyjnego. W dalszym ciągu musisz mieć przy sobie, jadąc samochodem, prawo jazdy. Jego brak związany jest z nałożeniem mandatu w wysokości 50 zł. W 2019 roku mają być wprowadzane kolejne ułatwienia. Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziały, że w 2019 roku stopniowo mają być wprowadzane:

  • brak mandatu za nieposiadanie przy sobie prawa jazdy,
  • likwidacja karty pojazdu,
  • likwidacja naklejki kontrolnej,
  • opcja utrzymania przez nowego właściciela tych samych tablic samochodowych, z których korzystał poprzedni właściciel.1

O ile za brak potwierdzania posiadania polisy OC nie zapłacimy już mandatu, to inaczej wygląda sytuacja w przypadku, gdy posiadacz pojazdu w ogóle nie wykupił  komunikacyjnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Posiadania tego ubezpieczenia jest obowiązkowe, a nawet jeden dzień przerwy w ochronie ubezpieczeniowej wiązać się może z wysokimi karami ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który m.in. zajmuje się kontrolowaniem i karaniem nieubezpieczonych. Wysokość kar uzależniona jest od wartości minimalnego wynagrodzenia w danym roku, rodzaju pojazdu i okresu przerwy w ochronie ubezpieczeniowej.

W przypadku samochodów osobowych kary wynoszą w 2019 roku:

  • przerwa w ubezpieczeniu OC do 3 dni – 900 zł,
  • do 14 dni – 2250 zł,
  • powyżej 14 dni – 4500 zł.2

Jak widać, nawet jeden dzień przerwy w ochronie ubezpieczeniowej wiązać się może z nałożeniem kary wynoszącej 900 zł. Co istotne, UFG nie potrzebuje do stwierdzenia, że dany kierowca nie zakupił polisy, jego bezpośredniej kontroli. W 2017 roku aż 75 proc. wykrytych przypadków braku ubezpieczenia wynikało z ustaleń własnych UFG3.

 

Aktualnie w dalszym ciągu musimy wozić ze sobą dokument prawo jazdy, a jak wspomnieliśmy, jego brak może się wiązać z mandatem w wysokości 50 zł. Natomiast jazda autem bez posiadania uprawnień wiąże się już z poważnymi karami. Jazda pojazdem, do którego prowadzenia nie mamy uprawnień, to 500 zł mandatu, a do tego nawet grzywna do 5000 zł i pokrycie kosztów odholowania pojazdu. Osoba, której odebrano prawo jazdy na np. okres 3 miesięcy, a która mimo wszystko prowadzi samochód, otrzyma grzywnę od 50 do nawet 5000 zł i zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 6 miesięcy.4
Jazda po Polsce obecnie wymaga zabrania ze sobą dokumentu  prawa jazdy, ale nie musimy mieć potwierdzenia zawarcia polisy OC czy dowodu rejestracyjnego. Natomiast surowo karana jest jazda samochodem bez posiadania do tego uprawnień, podobnie jak kosztowna może być przerwa w ubezpieczeniu komunikacyjnym odpowiedzialności cywilnej. Zaledwie jeden dzień takiej przerwy w 2019 roku może być przyczyną kary w wysokości 900 zł w przypadku samochodu osobowego!

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.