Co należy wiedzieć o ubezpieczeniu assistance?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 3 min 

 Ubezpieczenie assistance należy do ubezpieczeń dobrowolnych. Jeśli wykupisz tę polisę, to możesz zyskać pomoc w awaryjnych sytuacjach. Zabrakło ci paliwa? Auto nie chce lub nie może jechać dalej? W tym i w wielu innych problemach rozwiązaniem może być skorzystanie właśnie z tego ubezpieczenia. 

Co jeszcze warto wiedzieć o assistance, jakie są jego rodzaje i kto powinien się nim zainteresować?

 Assistance to ubezpieczenie, które pomoże rozwiązać często kosztowne problemy, jakie możesz napotkać w ruchu drogowym. Wyjechałeś właśnie na wakacje, jesteś w drodze, w środku nocy okazuje się, że samochód nie chce jechać dalej? Jeśli masz polisę assistance, to po prostu dzwonisz do ubezpieczyciela, który może zająć  się holowaniem auta do warsztatu, a tobie i twojej rodzinie może zapewnić nocleg w hotelu. Oczywiście zakres tego, na co możesz liczyć, jest uzależniony od pakietu, na jaki się zdecydowałeś.
Polacy są coraz bardziej świadomi tego, czym jest ubezpieczenie assistance i coraz więcej z nas decyduje się na to ubezpieczenie. Z badania przeprowadzonego dla Mondial Assistance wynika, że w 2017 roku z assistance korzystało 2,5 mln Polaków. Dodajmy jednak, że badanie dotyczyło nie tylko assistance samochodu, ale również np. assistance medycznego.
To, co możesz uzyskać, można podzielić na pomoc według jej rodzaju:

Przesuń, by zobaczyć więcej

Samochód zastępczy NIE Do 4 dni Do 9 dni
Serwisy: opon, paliwo, akumulator TAK *bez paliwa TAK  TAK
Pakiet kierowca i pasażerowie zabezpieczający od różnych zdarzeń w podróży
(np. hotel dla kierowcy i pasażerów)
NIE TAK TAK
Pomiędzy poszczególnymi pakietami widać znaczące różnice. Jaki pakiet powinieneś wybrać? Musisz uwzględnić, jak korzystasz z samochodu i gdzie nim jeździsz. Pamiętaj, że assistance Podstawowy nie pokryje kosztów holowania za granicą. Oceń, jak daleko wyjeżdżasz. Znaczenie ma również to, czy podróżujesz sam, czy raczej z rodziną.

Pamiętaj, aby przed zdecydowaniem się na dane ubezpieczenie zapoznać się z warunkami umowy. Szczególnie powinny cię zainteresować wyłączenia odpowiedzialności. Wybierając ubezpieczenie, zwróć uwagę na:

 • wyłączenia terytorialne ochrony ubezpieczeniowej, czyli kraje, w których wykupione ubezpieczenie nie obowiązuje;
 • holowanie – na jaką odległość w ramach pakietu i czy obejmuje on również holowanie poza granicami Polski?
 • auto zastępcze – czy możesz skorzystać i na jak długo?
 • usługi serwisowe – wymiana opon, dowóz paliwa czy rozładowanie akumulatora;
 • możliwość skorzystania z hotelu na czas naprawy pojazdu;

Chcesz skorzystać z pomocy w ramach ubezpieczenia assistance? Zanim zadzwonisz na numer ubezpieczyciela, pamiętaj o:

 • zabezpieczeniu miejsca, w którym doszło do danego zdarzenia (np. o postawieniu znaku ostrzegawczego);
 • przeanalizowaniu tego, co mogło się wydarzyć, aby opisać to konsultantowi;
 • przygotowaniu polisy celem weryfikacji zgłoszenia;
 • jak najszybszym zgłoszeniu zdarzenia.
 • pomoc informacyjną – kiedy chcesz tylko dowiedzieć się, np. gdzie znajduje się najbliższy warsztat samochodowy;
 • pomoc medyczną – nie tylko dla ubezpieczonego, ale również dla jego rodziny;
 • pomoc techniczną – związaną z problemami z działaniem samochodu;
 • pomoc prawną.
Cena za ubezpieczenie Assistance jest różna i zależy od jego zakresu. Jest to ubezpieczenie, z którego być może nigdy nie skorzystasz, ale jeśli jednak pojawi się taka konieczność, to może uchronić cię ono przed poniesieniem wysokich kosztów np. holowania i usprawnienia pojazdu.
Opłata za połączenie telefoniczne zgodna z taryfą danego operatora

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.