Mini assistance – zalety i cena ubezpieczenia

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy
Zorganizowanie pomocy po wypadku, kolizji drogowej lub awarii samochodu może być kłopotliwe – szczególnie, gdy jesteś zdenerwowany tym, co właśnie się stało. Dlatego – jeśli nie chcesz narażać się na dodatkowy stres – cenne mogą być dla Ciebie usługi z kategorii assistance. Nawet w bardziej okrojonym zakresie (tzw. assistance mini lub mini assistance czy Assistance Podstawowy, jak to jest w Allianz) mogą być już odpowiednią pomocą. Czym jest i co dokładnie obejmuje tego typu ubezpieczenie? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Spis treści

1.    Assistance mini – co to jest?

2.    Zakres usług z kategorii mini assistance – co obejmuje?

3.    Usługi informacyjne w ramach mini assistance – co to takiego?

4.    Chcesz kupić ubezpieczenie z kategorii mini assistance? O tym musisz pamiętać

5.    Ubezpieczenie assistance – w wersji mini czy w szerszym zakresie

6.    Jak kupić ubezpieczenie typu mini assistance?

Kolizja drogowa czy wypadek lub awaria to przykłady sytuacji, w których może się okazać, że nie możesz kontynuować jazdy samochodem  (lub motocyklem). Uszkodzone w następstwie takiego zdarzenia auto nierzadko wymaga naprawy na miejscu lub holowania do najbliższego warsztatu. To z kolei oznacza dla użytkownika pojazdu dodatkowe koszty i działania, które trzeba podjąć, by znaleźć i zamówić odpowiednią pomoc.

Nic więc dziwnego, że do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm) ubezpieczyciele proponują np. dodatkowe ubezpieczenie z kategorii mini assistance. Dzięki niemu, nawet te osoby, które nie decydują się na ubezpieczenie AC wraz z „pełnym” assistance, mogą skorzystać z różnych form pomocy w trudnych sytuacjach. Czym są usługi mini assistance? Tak określa się rodzaj dodatkowego (nieobowiązkowego) ubezpieczenia komunikacyjnego, które ma na celu zapewnić ubezpieczającemu określoną pomoc (np. techniczną czy informacyjną) w nieoczekiwanych zdarzeniach losowych. Taką definicję usług assistance można znaleźć np. w wikipedii. W ramach tego ubezpieczenia użytkownik pojazdu może liczyć na wsparcie, jeżeli samochód ulegnie wypadkowi lub weźmie udział w kolizji.

Warto pamiętać, że nie w każdym towarzystwie  usługi mini assistance obejmują pomoc w razie awarii (w Allianz Assistance Podstawowy, który jest odpowiednikiem wersji mini assistance, zawiera również pomoc w razie awarii. Jednak już Assistance Mini, które jest oferowane w salonach dealerskich, nie zawiera takiego rozwiązania). Oczywiście zakres i rodzaj pomocy oraz wyłączenia i limity usług mini assistance są każdorazowo określone w ogólnych warunkach tego ubezpieczenia. Dlatego koniecznie trzeba się z nimi zapoznać przed podpisaniem umowy, żeby wiedzieć, na co można liczyć, gdy zajdzie potrzeba skorzystania z pomocy.

Wykupienie nawet najmniejszego zakresu usług assistance pozwala uzyskać pomoc, która przydaje się podczas różnych zdarzeń, do jakich może dojść na drodze. W ramach umowy ubezpieczenia towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym zawrzesz umowę, zobowiązuje się pokryć np. różnego rodzaju koszty związane z naprawą pojazdu na miejscu wypadku, a jeśli nie jest to możliwe – jego holowaniem do najbliższego warsztatu.

Czasem ubezpieczyciele za dodatkową składkę dają możliwość wykupienia pomocy np. w razie awarii opon, akumulatora lub gdy zabraknie paliwa. W Allianz odpowiednikiem assistance mini jest ubezpieczenie Assistance Podstawowy, które – obok ubezpieczenia OC ppm, Ochrony Prawnej i NNW w wariancie podstawowym – jest częścią pakietu Komfort.

W ramach  Assistance Podstawowego (które jest ubezpieczeniem z kategorii ubezpieczeń mini assistance) zyskujesz dostęp do:

 • holowania do najbliższego warsztatu naprawczego – nie tylko w Polsce, ale i za granicą,
 • tzw. usługi mobilności, która oznacza, że w razie niektórych zdarzeń (np. awarii czy wypadku) zapłacimy za transport kierowcy i pasażerów z miejsca zdarzenia do innego dowolnego miejsca, które jest oddalone maksymalnie o 50 km.
 • W ramach ubezpieczenia mini assistance ubezpieczyciele mogą zapewniać także dostęp do usług informacyjnych. W wariancie Assistance Podstawowy (który należy do kategorii assistance mini) również masz dostęp do takich usług. Jeśli dojdzie do zdarzenia, które obejmujemy ochroną, jako ubezpieczony możesz w dowolnym momencie trwania ubezpieczenia zadzwonić na specjalną infolinię i spytać np. o: warunki drogowe, warsztaty samochodowe czy najbliższe stacje benzynowe.
 • Centrum operacyjne Allianz zapewni Ci także wsparcie po kolizji i wypadku. Konsultanci udzielają informacji na temat:
 • ●     postępowania po wypadku,
 • ●     zgłaszania i wypełniania europejskiego formularza protokołu wypadku drogowego,
 • ●     możliwości naprawy samochodu czy wynajęcia pojazdu zastępczego.
 • W ramach usług z kategorii mini assistance ubezpieczyciel zapewnia wsparcie w podstawowym zakresie. Dlatego odpowiednik assistance mini w Allianz nazwaliśmy wariantem podstawowym Assistance (Assistance Podstawowy). Jeśli wybierasz ten wariant ubezpieczenia (który jest dostępny wyłącznie w pakiecie Komfort), pamiętaj, że nie jest on tak obszerny jak Assistance w wariancie rozszerzonym (Assistance Rozszerzony). Dla przykładu, w ramach Assistance Podstawowy usługę mobilności realizujemy do limitu 50 km od miejsca zdarzenia. Gdy jako ubezpieczony nie będziesz mógł kontynuować podróży pojazdem, zorganizujemy i pokryjemy koszty transportu dla Ciebie i osób, które z Tobą podróżowały, z miejsca zdarzenia do dowolnego miejsca ale w promieniu do 50 km od miejsca zdarzenia (pociągiem, autobusem lub taksówką).  Jeśli np. będzie potrzebna i możliwa naprawa na miejscu zdarzenia, to pokryjemy koszt dojazdu najbliższego pojazdu pomocy drogowej oraz koszty jednej roboczogodziny naprawy. W przypadku naprawy pojazdu na miejscu nie sfinansujemy natomiast wydatków związanych z zakupem części zamiennych.
 • Zwykle ubezpieczenia z kategorii assistance mini mają też limity dotyczące holowania, gdy pojazd zostanie poważnie uszkodzony. W przypadku niektórych ubezpieczycieli obowiązują także ograniczenia dotyczące liczby interwencji, jakie mogą zostać zorganizowane i rozliczone w ramach ubezpieczenia assistance. W wariancie podstawowym Assistance w Allianz nie ma takich ograniczeń. Pokryjemy koszty holowania Twojego samochodu do najbliższego warsztatu. Jeśli warsztat będzie akurat nieczynny, to pokryjemy koszty holowania na wyznaczony przez nas strzeżony parking, a później dopiero do warsztatu. 
 • Ubezpieczenie z kategorii assistance mini to dobre rozwiązanie dla tych osób, które poszukują niedrogiego ubezpieczenia, które zapewnia podstawowe wsparcie w różnych sytuacjach, jak uszkodzenie pojazdu w wyniku kolizji czy wypadku (nie zawsze awarii). W Allianz, jeśli masz wariant podstawowy Assistance, pomożemy Ci nawet wtedy, gdy np. rozładuje Ci się akumulator podczas postoju samochodu pod domem. Z tego ubezpieczenia skorzystasz też, gdy np. w drodze do pracy, Twój samochód ulegnie awarii. Wtedy zapewnimy Ci naprawę na miejscu. Jeśli jednak nie będzie ona możliwa, odholujemy Twój samochód do najbliższego warsztatu. Ty i twoi pasażerowie będziecie mogli skorzystać z organizacji i pokrycia kosztów transportu kierowcy i pasażerów z miejsca zdarzenia do innego dowolnego miejsca w promieniu 50 km (tzw. usługa mobilności).
 •  
 • Chociaż tego typu pomoc jest już dużym ułatwieniem w przypadku awarii czy uszkodzenia samochodu w razie kolizji lub wypadku, to usługi, które można mieć w ramach szerszego wariantu assistance (Assistance Rozszerzony), są jeszcze bardziej atrakcyjne. W rozszerzonym wariancie Assistance w Allianz, możesz liczyć dodatkowo m.in. na następujące usługi:
 • pojazd zastępczy,
 • zakwaterowanie w hotelu lub powrót do miejsca zamieszkania,
 • usługi informacyjne i usługi concierge,
 • wymiana koła w przypadku przebicia opony podczas jazdy nim,
 • dostarczenie paliwa do ubezpieczonego pojazdu,
 • powrót po ubezpieczony pojazd, który został odzyskany po kradzieży,
 • transport zwłok,
 • złomowanie ubezpieczonego pojazdu.
 • Obowiązkowe OC ppm z dodatkowymi (nieobowiązkowymi) ubezpieczeniami, jak ubezpieczenie z kategorii mini assistance czy ubezpieczenie NNW, kupisz praktycznie w każdym towarzystwie ubezpieczeń, które oferuje ubezpieczenia majątkowe. W Allianz nie musisz kupować tego ubezpieczenia osobno. Wariant podstawowy Assistance jest częścią pakietu Komfort, w którego skład – oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC ppm – wchodzą wariant podstawowy NNW oraz ubezpieczenie Ochrona Prawna. Dzięki temu (opłacając składkę wyższą niż za samo obowiązkowe ubezpieczenie OC ppm) zyskujesz ochronę, która zapewni Ci pomoc w wielu różnych sytuacjach, do jakich może dojść na drodze (o których pisaliśmy wcześniej). Zanim jednak zdecydujesz się na konkretny pakiet ubezpieczenia, porównaj warianty assistance. Dzięki temu upewnisz się, czy wybierasz odpowiedni dla siebie zakres ochrony. Najłatwiej będzie Ci porównać zakres i cenę pakietów w naszym kalkulatorze. Możesz też zwrócić się z tym pytaniem do agenta. Teraz otrzymasz tę samą ofertę – niezależnie od tego, gdzie zechcesz kupić ubezpieczenie komunikacyjne z logo Allianz. Wyjątek stanowią ubezpieczenia, które są dostępne w salonach dealerskich. Tam nasze pakiety są zawsze dopasowane do wymogów danej sieci dealerskiej i jej klientów. 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.