Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

Kontakt z Allianz. Infolinia. Adres. 

Wybierz najwygodniejszy dla siebie sposób kontaktowania się z nam

Portal Mój Allianz to serwis,  w którym znajdziesz informacje o swoich aktualnych polisach oraz toczących się sprawach. Dokumenty polisowe oraz całą naszą korespondencję łatwo znajdziesz w jednym miejscu.

Gdy zechcesz sprawdzić dane polisy, dokumenty polisowe lub opłacić składkę, wystarczy, że zalogujesz się na swoje konto w portalu.

For English press - 6

1. Samochód 

2. Dom, mieszkanie

3. Wizyta lekarska, życie, zdrowie, podróż

4. Emerytura, inwestycje

5. Pomoc prawna

IVR - kliknij 1
 • Wezwanie pomocy assistance
 • Wypożyczenie pojazdu zastępczego
 • Limity holowania
 • Informacje o zakresie pakietu komunikacyjnego
 • Zgłoszenie szkody komunikacyjnej
 • Informacja o szkodzie komunikacyjnej
 • Klient indywidualny: wypowiedzenie telefoniczne umowy, zmiany własności, korekty na polisie, informacje dotyczące wymaganych dokumentów do ewentualnych zmian na polisie. Prośby o zwrot składki na wniosek, wprowadzenie cesji na polisie, zmiana danych kontaktowych na polisie.
 • Działalność gospodarcza  - wszelkie zmiany na wniosek elektroniczny wraz z podpisem (np. skan pisma)
 • Informacje o płatnościach, nadpłatach, niedopłatach
 • Potwierdzenie opłacenia OC przewoźnika
 • Zakup nowej polisy komunikacyjnej
 • Przedłużenie polisy komunikacyjnej przed terminem jej wygaśnięcia
 • Zmiany lub rezygnacja z przedłużonej automatycznie polisy
 • Awarie w domu / firmie (sprzęt elektryczny, pomoc hydraulika, elektryka itp.).
 • Zgłoszenie szkody - zalania, zniszczenia sprzętu, pożary, kradzieże. 
 • Informacja na temat zgłoszonej szkody.
 • Klient indywidualny: wypowiedzenie telefoniczne umowy, zmiany własności, korekty na polisie, informacje dotyczące wymaganych dokumentów do ewentualnych zmian na polisie. Prośby o zwrot składki na wniosek, wprowadzenie cesji na polisie, zmiana danych kontaktowych na polisie.
 • Działalność gospodarcza  - wszelkie zmiany na wniosek elektroniczny wraz z podpisem (np. skan pisma).
 • Informacje o płatnościach, nadpłatach, niedopłatach.
 • Zakup nowej polisy komunikacyjnej
 • Przedłużenie polisy komunikacyjnej przed terminem jej wygaśnięcia
 • Zmiany lub rezygnacja z przedłużonej automatycznie polisy
 • Umówienie, odwołanie wizyty lekarskiej, badania, teleporady , zabiegów rehabilitacyjnych, usług stomatologicznych
 • Zakres ubezpieczenia zdrowotnego
 • Umówienie badań medycyny pracy

3.2.1.       Pomoc za granicą
 
 • Organizacja leczenia ambulatoryjnego i hospitalizacji
 • Transport i transport medyczny
 • Opieka nad dziećmi ubezpieczonego w przypadku hospitalizacji
 • Zakwaterowanie na czas rekonwalescencji
 • Poszukiwanie i ratownictwo w przypadku zaginięcia ubezpieczonego
 
3.2.2.       Pomoc w kraju

 • Umówienie wizyty lekarskiej
 • Dostarczenie leków i zwrot zakupu leków
 • Transport medyczny
 • Organizacja procesu rehabilitacyjnego
 • Pomoc domowa po zakończeniu hospitalizacji
 • Opieka nad dziećmi i zwierzętami w trakcie hospitalizacji
 • Pomoc  w razie kradzieży, zagubienia, zniszczenia dokumentów
 • Telefoniczna informacja medyczna
 • Wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego

3.2.3.       Świadczenia opiekuńcze assistance

 • Organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji
 • Zakup lub wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego
 • Transporty medyczne
 • Pomoc domowa i pielęgniarska po hospitalizacji
 • Trener fitness po urodzeniu dziecka
 • Wizyty lekarskie i badania po poważnym zachorowaniu
 • Assistance pogrzebowy
 • Wizyta u psychologa w związku z trudnymi sytuacjami losowymi w rodzinie (zgon, poronienie, poważna choroba),
 • infolinia: medyczna, Baby assistance, zdrowe odżywianie
 • Rejestracja szkody, roszczenia z tytułu ubezpieczenia NNW, grupowego ubezpieczenia na życie. 
 • Informacje o szkodzie i o roszczeniu
 • Odwołanie od decyzji w sprawie szkody, roszczenia
 • Dokumenty jakie należy przesłać aby skorzystać z "Opieka medyczna bez granic'.  Druga opinia medyczna - konsultacja lekarza za granicą. Organizacja leczenia za granicą.
 • Informacje na temat procesu zgłaszania refundacji - gdzie zgłosić,  w jaki sposób, jakie są wymagane dokumenty, Informacja o kwotach refundacji.
 • Informacje na temat zgłoszonego już roszczenia dotyczącego refundacji lub wydanej decyzji

3.4.1.  Indywidualne ubezpieczenie na życie:

 • Lucro – obsługa polisy
 • Informacje o indywidualnej kontynuacji grupowego ubezpieczenia na życie
 • „Z rodziną bezpieczniej”, „Pakiet Bezpieczne Życie”, „Allianz Bezpieczne Życie” – obsługa polis
 • Informacje na temat zakresu polisy indywidualnej na życie, płatnościach, składkach (zmiana częstotliwości opłacania, czasowe zawieszenie)
 • Aktualizacja danych kontaktowych w polisie
 • Zamówienie dokumentów związanych z polisą

3.4.2. Grupowe ubezpieczenie na życie:

 • Lucro – obsługa polisy
 • informacja na temat ubezpieczenia grupowego wykupionego u pracodawcy
 • zakres ubezpieczenia grupowego
 • informacja o płatności
 • aktualizacja danych
 •  informacje na temat kontynuacji ubezpieczenia

3.4.3. Ubezpieczenie turystyczne:

 • Zmiana danych
 • Zmiana okresu ubezpieczenia
 • Płatności
 • Zmiana liczby osób ubezpieczonych
 • Zakres polisy
 • Informacja o zasadach przystąpienia do OFE
 • Informacja o prowadzonym rachunku w OFE
 • Informacje dotyczące wypłat z tytułu śmierci członka OFE
 • Informacja o ofercie dobrowolnego funduszu emerytalnego (DFE)
 • Informacja o IKE i IKZE prowadzonych przez dobrowolny fundusz emerytalny (DFE)
 • Informacja o ofercie funduszy inwestycyjnych
 • Informacja o IKE, IKZE, PPE w ramach funduszu inwestycyjnego
 • Infolinia dla uczestników wymienionych programów
 • Informacja o PPK dla pracodawców oraz infolinia dla pracowników posiadających PPK 
Assistance
Pomoc 24/7
Assistance

Zadzwoń i zgłoś wypadek, awarię lub kradzież.

Zorganizujemy Ci pomoc.

Allianz Polska
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

 

 

Michał Podogrodzki