Pracowniczy Program Emerytalny

Sposób na oszczędzanie na przyszłą emeryturę w ramach III filaru
Twoja emerytura
Twoje korzyści

Sprawdź, co zapewni Ci Pracowniczy Program Emerytalny 

Przesuń, by zobaczyć więcej

Niskie koszty funkcjonowania
Możliwość dokonania zmiany subfunduszu w czasie trwania PPE
Ulgi podatkowe przy wypłacie
Dziedziczenie zgromadzonych środków
Zdecyduj jak długo chcesz inwestować i wybierz sposób inwestowania
Inwestuj zgodnie ze swoją strategią - możesz zmieniać fundusze i sposób alokacji środków 
xx
Wypłać pieniądze, gdy zdecydujesz o zakończeniu inwestycji 
2.07.2022 r. Allianz i dawna Aviva połączyły siły. Staliśmy się więksi i silniejsi , aby dać Ci więcej pewności.  PPE dawnej Avivy cały czas obowiązuje.
Dokumenty dotyczące Twojego PPE zawartego w dawnej Avivie:
W celu obsługi PPE dawnej Avivy, skontaktuj się z nami:

Często zadawane pytania o PPE 

Jako pracownik możesz wpłacać dodatkowe środki do programu w formie składki dodatkowej (dobrowolnej). Jej wysokość minimalna jest określana w umowie zakładowej, a limit roczny jest ustalany w każdym roku na podstawie średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Aby otrzymać całe zaoszczędzone środki z PPE, trzeba spełnić warunki ustawowe dotyczące:

  • wieku (ukończenie 60 lat lub 55 lat i nabycie uprawnień emerytalnych) i
  • odpowiedniego stażu oszczędzania.
Zasady tworzenia i funkcjonowania pracowniczych programów emerytalnych reguluje Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych z 20 kwietnia 2004 r.
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wylącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru produktu TFI Allianz Polska S.A. i nie stanowis oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. 
Gdy używamy pojęcia „dawna Aviva” mamy na myśli spółki, które do 1.07.2022 r. działały pod nazwami: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000002561; NIP: 526-020-99-75; REGON: 010587003; wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł (w tym kapitał wpłacony: 74 287 500 zł); Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000009857; NIP: 526-020-99-98; REGON: 010587010; wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł (wpłacony w całości); Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000011017; NIP: 897-155-34-38; REGON: 931152953; wysokość kapitału zakładowego: 12 250 000 zł (wpłacony w całości)