Ubezpieczenia NNW 

Ubezpieczenia w razie nieszczęśliwego wypadku 

Zapytaj agenta, które ubezpieczenie zapewni, w razie wypadku, wsparcie finansowe dla Ciebie i Twoich bliskich. Wybierz ubezpieczenie, które najlepiej spełni Twoje oczekiwania. 

Ubezpieczenie NNW w Allianz to wysokie sumy ubezpieczenia

  • nawet do 100 000 zł w ubezpieczeniu NNW szkolnym
  • i do 200 000 zł w ubezpieczeniu NNW indywidualnym)

oraz szeroki zakres ochrony i usług assistance. 

W ramach ubezpieczenia Strefa NNW Szkolne zapewniamy ochronę dzieciom zarówno podczas lekcji, zajęć pozaszkolnych, jak i w czasie wolnym i podczas aktywności sportowych. 
W ramach ubezpieczenia Strefa NNW indywidualne zapewniamy ochronę przez 12 miesięcy 24 godziny na dobę zarówno w czasie wykonywania obowiązków służbowych, jak i w czasie wolnym i prywatnym Ubezpieczonego
Dokładny zakres ochrony oraz limity znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
Ochrona w razie wypadku 

W ramach ubezpieczenia Strefa NNW Szkolne zapewniamy ochronę dzieciom zarówno podczas lekcji, zajęć pozaszkolnych, jak i w czasie wolnym i podczas aktywności sportowych. Pomagamy w powrocie do zdrowia po wypadku (w tym m.in. organizujemy i pokrywamy koszty konsultacji u lekarzy specjalistów, badań specjalistycznych, transportu medycznego), wypłacamy świadczenia w wyniku uszczerbku na zdrowiu (również powstałego w wyniku ataku epilepsji), wstrząśnienia mózgu czy ugryzienia przez psa lub inne zwierzęta.

Polisę można rozszerzyć dodatkowo o assistance w przypadku ukąszenia przez kleszcza.

Dokładny zakres ochrony oraz limity znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Ubezpieczenie indywidualne Strefa NNW zapewnia ochronę 24 godziny na dobę, niezależnie od miejsca pobytu - w domu, w pracy (jeśli wykonujesz pracę fizyczną po wykupieniu właściwej opcji), w środkach transportu i podczas rekreacyjnego uprawiania sportów.

Zorganizujemy i pokryjemy koszty związane z powrotem do zdrowia po wypadku, w tym m.in. wizyt u lekarzy specjalistów, badań diagnostycznych, pomocy pielęgniarki, rehabilitacji, transportu medycznego.

Pokryjemy także koszty rachunków w okresie czasowej niezdolności do pracy po wypadku.

Dokładny zakres ochrony oraz limity znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Skrót ubezpieczenie NNW oznacza ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej jest zdrowie i/lub życie Ubezpieczonego, a także następstwa wypadku, któremu uległ Ubezpieczony.

W zakres ochrony wchodzą zdarzenia związane z nieszczęśliwymi wypadkami jak uszczerbek na zdrowiu czy śmierć, ale także koszty leczenia związane ze skutkami tego wypadku. Polisa może obejmować również takie świadczenia jak zasiłek dzienny za pobyt w szpitalu w wyniku wypadku, czy usługi assistance, dzięki którym ubezpieczony uzyska pomoc w organizacji i pokryciu kosztów konsultacji lekarskich, badań czy rehabilitacji. 

Polisa NNW zapewnia wsparcie finansowe w razie następstwa wypadku, który wymaga leczenia.

Wypłata z odszkodowania pokryje koszty związane z wizytami u lekarzy, zakupem leków, a usługi assistance mogą być pomocne w razie konieczności zorganizowania wizyty u lekarza specjalisty lub specjalistycznych badań. 

Umowę ubezpieczenia NNW zawieramy na 1 rok. Po tym czasie możesz zdecydować, czy chcesz wykupić kolejną. 

Najczęstszymi wypadkami wśród dzieci są uszkodzenia stopy i stawów skokowych oraz uszkodzenia przedramienia.

Z kolei dorośli są szczególnie narażeni na urazy kolan. 

Dzieci i dorośli również bardzo często ulegają wypadkom, w których zostają ranni lub odnoszą uszkodzenia kręgosłupa (głównie odcinka szyjnego i piersiowego).

Tak, wypłacamy świadczenie za nieszczęśliwy wypadek, do którego doszło na całym świecie, zarówno jeśli chodzi o uszczerbek na zdrowiu, jak i śmierć.

Jednak koszty związane z leczeniem czy assistance pokrywamy tylko wtedy, gdy zostały poniesione na terenie Polski. Szczegółowe zapisy znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Wysokość składki czyli koszt polisy NNW uzależniony jest od wysokości sumy ubezpieczenia oraz wybranego zakresu ochrony. 
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Zobacz, jak zajmiemy się roszczeniem, jak obsłużymy Twoje ubezpieczenie
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń itp