Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

IKZE – dwa rozwiązania emerytalne do wyboru

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Możesz wybrać, jak oszczędzać na emeryturę w ramach IKZE
Dwa rozwiązania emerytalne do wyboru 
Twoje korzyści
Zobacz, które IKZE najbardziej odpowiada Twoim oczekiwaniom

Przesuń, by zobaczyć więcej

Korzyści podatkowe
Minimalna kwota pierwszej wpłaty
200 zł w ciągu 30 dni od zawarcia umowy
200 zł
Minimalna kwota kolejnych wpłat
50 zł
50 zł
Limit wpłat w 2022 r.
IKZE: 7 106,40 zł 
IKZE os. prowadzącej pozarolniczą działalność: 10 659,60 zł
IKZE: 7 106,40 zł 
IKZE os. prowadzącej pozarolniczą działalność: 10 659,60 zł
Inwestowanie środków
celem jest stabilny wzrost wartości aktywów netto w długim okresie 
środki inwestowane w całości subfundusze inwestycyjne Allianz FIO 
Wcześniejszy zwrot
podatek dochodowy wg obowiązującej skali
podatek dochodowy wg obowiązującej skali
Dziedziczenie środków
Dostęp online
www.dfeallianz.pl
www.allianz24.pl
Transfer środków z innego IKZE
Opłata za otwarcie

0% przy nabyciu przez Allianz24

110 zł przy nabyciu przez fizyczny kanał dystrybucji

Opłata za zarządzanie
1%-2,5% w zależności od sumy wpłat 
0,6%-2,0% w zależności od subfunduszu
Opłata od wpłat
1,5% - nie dotyczy transferu z innego IKZE
Opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy
200 zł w ciągu 12 miesięcy
od zawarcia umowy
200  zł w ciągu 12 miesięcy
od zawarcia umowy
Twoja emerytura w Allianz 
  • Wypełnij wniosek i wybierz, jak chcesz otrzymać formularz umowy.
  • Podpisz formularze i prześlij je do PTE Allianz Polska S.A.
  • Podpiszemy formularze i odeślemy Ci gotową umowę.

Umowa o prowadzenie IKZE jest zawierana przez Allianz Polska DFE, którym zarządza PTE Allianz Polska S.A. Oszczędzanie w ramach IKZE jest obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Wartość jednostek IKZE może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. Członek Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Allianz Polska DFE nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Potencjalne korzyści mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, statutu Allianz Polska DFE, umowy o prowadzenie IKZE.

Otwórz rejestr online w serwisie Allianz Inwestor.

  • Wybierz IKZE i zaznacz, czy chcesz transferować środki z innego IKZE.
  • Wypełnij ankietę i sprawdź, czy fundusze są odpowiednią inwestycją dla Ciebie.
  • Podaj swoje dane osobowe i wyślij.

Jeśli masz już IKZE w DFE lub TFI, wystarczy, że powiadomisz nas o tym podczas otwierania konta. Transfer z innego IKZE powinien być wykonany w ciągu 14 dni od momentu, gdy inna instytucja finansowa dostanie od nas potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie IKZE w TFI.

Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Umowa o prowadzenie IKZE  zawierana jest przez Allianz Polska DFE, którym zarządza PTE Allianz Polska S.A. Oszczędzanie w ramach IKZE obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym. Wartość jednostek IKZE może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. Członek Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Allianz Polska DFE nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Potencjalne korzyści mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, statutu Allianz Polska DFE, umowy o prowadzenie IKZE.
Niniejszy materiał ma charakter wylącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru produktu TFI Allianz Polska S.A. i nie stanowis oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.