Indywidualne Konto Emerytalne 

Możesz wybrać, jak oszczędzać na emeryturę w ramach IKE
Umów spotkanie z agentem
Trzy rozwiązania emerytalne do wyboru 
Twoje korzyści

Sprawdź, co zapewni Ci Indywidualne Konto Emerytalne

Przesuń, by zobaczyć więcej

w DFE
w TFI
z polisą na życie
Korzyści podatkowe
Minimalna kwota pierwszej wpłaty
200 zł w ciągu 30 dni od zawarcia umowy
300 zl 
wpłaty regularne minimum 100 zł miesięcznie
Minimalna kwota kolejnych wpłat
50 zł
50 zł
brak wymogu
Limit wpłat
15 681 zł w 2020 r.
15 681 zł w 2020 r.
15 681 zł w 2020 r.
nie dotyczy konta swobodnego dostępu
Opłata za otwarcie
Opłata za zarządzanie
1%-2,5% w zależności od sumy wpłat 
1%-3,0% w zależności od subfunduszu
opłata za zarządzanie w zależności od wybranych UFK
Opłata od wpłat
1,5% - nie dotyczy transferu z innego IKE lub PPE
brak opłaty za nabycie i zamianę
opłata polisowa  wskazana w o.w.u
Opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy
200 zł w ciągu 12 miesięcy od zawarcia umowy
3% wartości odkupywanych jednostek, w ciągu 12 miesięcy od zawarcia umowy
50% środków zgromadzonych na IKE ale nie więcej niż 300 zł w ciągu 12 miesięcy do dnia zawarcia umowy
Ochrona ubezpieczeniowa
Inwestowanie środków
celem jest stabilny wzrost wartości aktywów netto w długim okresie 
11 subfunduszy wydzielonych w ramach Allianz FIO
ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (aktualnie 9 UFK) 
Wcześniejszy zwrot
po potrąceniu podatku 19% od zysków kapitałowych
po potrąceniu podatku 19% od zysków kapitałowych
po potrąceniu podatku 19% od zysków kapitałowych
Dziedziczenie środków
Dostęp online

 

 

Transfer środków z innego IKE lub PPE
Konto swobodnego dostępu
możliwość wpłacania bez limitu oraz swobodnego wypłacania (z uwzględnieniem podatku od zysków kapitałowych)
Umów spotkanie z agentem
Znajdź agenta

Proste oszczędzanie 

Od decyzji  o wyborze sposobu oszczędzania po wypłatę 

Wybierz sposób oszczędzania na emeryturę
Wpłacaj składki zgodnie z limitami
xx
Wypłacimy Ci pieniędze, gdy osiągniesz odpowiedni wiek 

IKE w DFE

 

IKE w TFI

 

IKE Specjanie dla Ciebie

 

Często zadawane pytania o IKE

Potrzebujesz pomocy?

Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
NAPISZ DO NAS
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Umowa o prowadzenie IKE jest zawierana przez Allianz Polska DFE, którym zarządza PTE Allianz Polska S.A. Oszczędzanie w ramach IKE jest obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Wartość jednostek IKE może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. Członek Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Allianz Polska DFE nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Potencjalne korzyści mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, statutu Allianz Polska DFE, umowy o prowadzenie IKE.
Niniejszy materiał ma charakter wylącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru produktu TFI Allianz Polska S.A. i nie stanowis oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. 
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.