spółki Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz spółki Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości
Zarząd spółki Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000055443, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 500 §21 Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 17 stycznia 2022 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez zarządy spółek Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna Plan Połączenia o treści jak w załączniku.
Od 2 lipca 2022 r. marka Aviva w Polsce zmieniła się w Allianz. Ze względów formalnych połączenie obu Otwartych Funduszy Emerytalnych oraz
Powszechnych Towarzystw Emerytalnych nastąpi w terminie późniejszym. O szczegółach będziemy informować.
Ze wszystkimi załącznikami można zapoznać się w siedzibie spółki Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1.
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.