Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
Połączenie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółki Akcyjnej z Aviva Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym Aviva Santander Spółką Akcyjną
16 grudnia 2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na połączenie dwóch powszechnych towarzystw emerytalnych należących do grupy Allianz – PTE Allianz Polska S.A. oraz Aviva PTE Aviva Santander S.A. 
poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości. Zarząd spółki Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000055443, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 500 §21 Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 17 stycznia 2022 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez zarządy spółek Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna Plan Połączenia o treści jak w załączniku.
Ze wszystkimi załącznikami można zapoznać się w siedzibie spółki Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna w Warszawie,
ul. Rodziny Hiszpańskich 1.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.