Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

Obsługa Twojego ubezpieczenia

Chcesz podać swoje aktualne dane lub zmienić coś w swoim ubezpieczeniu – wystarczy, że nam to zgłosisz. 

Wybierz ubezpieczenie, którego dotyczy Twoja sprawa.

Większość zgłoszeń realizujemy w ciągu 4 dni roboczych. Termin odpowiedzi zależy od rodzaju sprawy, jaką do nas zgłaszasz i tego, czy mamy komplet informacji potrzebnych do obsługi. Skontaktujemy się z Tobą, jeśli będziemy potrzebowali dodatkowych informacji.

Przekaż nam sprawę online, korzystając z formularza. To przyspieszy realizację Twojej sprawy. 
na adres: 

TU Allianz Życie Polska S.A. lub TUiR Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

 • Sprawę możesz załatwić osobiście w jednej z naszych placówek. Możesz też skontaktować się ze swoim agentem, który pomoże Ci załatwić sprawę związaną z Twoją polisą. 
To zależy od tego, w jaki sposób się z nami skontaktujesz oraz od tego, jaką złożysz nam dyspozycję. Jeśli skontaktujesz się online i udostępnisz nam swój e-mail, odpowiedzi w Twojej sprawie będziesz otrzymywać pocztą elektroniczną. To najwygodniejsza i najszybsza forma. Na Twoje życzenie możemy też przesłać korespondencję standardową pocztą.

Serwis Mój Allianz to bezpieczna przestrzeń, którą zarządza Allianz. Znajdziesz w niej wszystkie swoje dokumenty oraz inne pliki, jakie wysłał do Ciebie nasz agent, konsultant lub zespół likwidacji szkód. Przestrzeń jest zabezpieczona, więc Twoje dokumenty zawsze będą bezpieczne i dostępne w każdej chwili. 

W serwisie udostępniamy:

 • dokumenty wykorzystywane w procesie oferowania i zawierania umów ubezpieczenia, w tym w szczególności: kalkulacja, oferta, polisa, ogólne warunki ubezpieczeń;
 • dokumenty wykorzystywane przez Allianz w procesie wykonywania i obsługi umów ubezpieczenia, w tym w szczególności: duplikat polisy, zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia, potwierdzenie zawarcia umowy, cesja, aneks do polisy, odpowiedź na skargę, monit;
 • dokumenty wykorzystywane w procesie przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w tym w szczególności: pismo obsługowe, decyzja, pismo informujące o przedłużeniu terminu rozpatrywania szkody.

Do serwisu zalogujesz się poprzez kliknięcie w link dostępowy, który wysyłamy Ci mailem na wskazany przez Ciebie adres. Robimy to za każdym razem, gdy w serwisie Mój Allianz pojawia się dokument dla Ciebie.  By się zalogować potrzebny Ci będzie specjalny kod, który każdorazowo prześlemy Ci w formie SMS.

1.       Reklamację na nasze usługi, skargę lub zażalenie można złożyć w każdej naszej jednostce obsługującej klientów lub w naszej siedzibie (ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa). Można to zrobić:

a.        w formie pisemnej – dostarczyć osobiście w naszej jednostce obsługującej klientów lub w naszej siedzibie albo przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy prawo pocztowe,

b.       ustnie – telefonicznie (preferowany numer telefonu 224 224 224), albo osobiście do protokołu podczas wizyty w każdej naszej jednostce obsługującej klientów lub w naszej siedzibie,

c.        elektronicznie – przy użyciu formularza dostępnego na naszej stronie internetowej www.allianz.pl lub e-mailem: skargi@allianz.pl.

2.       Postępowaniem wywołanym wniesieniem reklamacji, skargi lub zażalenia zajmie się nasz zarząd lub osoba, którą upoważnimy.

3.       Rozpatrzymy reklamację, skargę lub zażalenie i odpowiemy na nią bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia, w którym ją otrzymamy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed upływem 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, skargi lub zażalenia. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenie odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni, możemy wydłużyć ten czas do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, skargi lub zażalenia. W takiej sytuacji poinformujemy osobę, która złożyła reklamację, skargę, zażalenie jakie są powody wydłużenia terminu i okoliczności, które ustalamy, aby rozpatrzyć sprawę oraz określimy przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenia odpowiedzi.

4.       Odpowiemy na reklamację, skargę lub zażalenie w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku. E-mailem odpowiadamy na reklamację, skargę lub zażalenie wyłącznie na prośbę osoby, która ją złożyła.

5.        Informacje o postępowaniu reklamacyjnym, skargowym lub zażaleniowym udostępniamy na naszej stronie internetowej www.allianz.pl oraz w naszych jednostkach obsługujących klientów.

Skargę można zgłosić

 • telefonicznie, pod numerem Infolinii Allianz 224 224 224
 • mailowo, na adres: tfi@allianz.pl
 • za pośrednictwem serwisu internetowego Allianz Inwestor, zakładka Kontakt
 • listownie, na adresy TFI Allianz Polska S.A., Agenta Transferowego (ProService Finteco Sp. z o.o.) lub uprawnionego dystrybutora:

ProService Finteco Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa, z dopiskiem: „TFI Allianz Polska S.A.”;

TFI Allianz Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa

 • osobiście, w siedzibie Towarzystwa, Agenta Transferowego lub uprawnionego dystrybutora.

Reklamacja podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, termin ten może zostać przedłużony, nie może jednak przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w formie pisemnej, za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

 
Wszystkie informacje dotyczące składania skarg znajdziesz tutaj:
 1. Osoby fizyczne mogą złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.
 2. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, właściwym dla nas do pozasądowego rozwiązywania sporów jest Rzecznik Finansowy (w tym postępowaniu mamy obowiązek uczestniczyć) oraz Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (nasz udział w tym postępowaniu wymaga naszej zgody.) Adres strony internetowej Rzecznika Finansowego to: www.rf.gov.pl/polubowne. Adres strony internetowej Sądu Polubownego przy KNF  to:  www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny.
 3. W przypadku sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów zawartych z nami za pośrednictwem strony internetowej lub drogą elektroniczną, można skorzystać z platformy ODR służącej do rozstrzygania sporów konsumenckich w trybie online. Wymagane jest wypełnienie elektronicznego formularza reklamacji dostępnego pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nie mamy możliwości pośredniczenia w zapisach czy realizacji tych szczepień. W Narodowym Programie Szczepień mogą brać udział wyłącznie placówki medyczne. Jeśli – zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia – będzie można organizować mobilne punkty szczepień dla konkretnych grup zawodowych, wystąpimy z taką inicjatywą, by móc pośredniczyć w organizacji szczepień dla naszych ubezpieczonych.

Na razie zebraliśmy najważniejsze informacje o tym, jak się zaszczepić.

Nie mamy jednak możliwości pośredniczenia w zapisach czy realizacji tych szczepień. W Narodowym Programie Szczepień mogą brać udział wyłącznie placówki medyczne. Jeśli – zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia – będzie można organizować mobilne punkty szczepień dla konkretnych grup zawodowych, wystąpimy z taką inicjatywą, by móc pośredniczyć w organizacji szczepień dla naszych ubezpieczonych.

Na razie zebraliśmy najważniejsze informacje o tym, jak się zaszczepić.

Załatw sprawy zdalnie
Nie musisz wychodzić z domu, aby załatwić sprawy związane z ubezpieczeniem Allianz. Przez internet i telefon możesz:

Chcemy, by nasze ubezpieczenia i usługi były jak najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb i wyróżniały się wysoką jakością. Sprawdzamy, jak nas oceniasz. Wysyłamy Ci krótką ankietę. 

Twoja opinia Twoja opinia wesprze SOS Wioski Dziecięce