Grupowe ubezpieczenie zdrowotne – proste zgłoszenie, szybka obsługa

Zgłoś swoją sprawę online – dzięki temu obsłużymy ją szybciej.

Allianz Opieka Zdrowotna 
Jeśli korzystasz z ubezpieczenia Allianz Opieka Zdrowotna możesz wybrać: 

Nasi konsultanci 

 • udzielą Ci pomocy w obsłudze Twojego ubezpieczenia
 • odpowiedzą na Twoje pytania
 • pomogą Ci załatwić Twoje sprawy
 • umówią spotkanie z agentem

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne – wybierz sprawę, jaką chcesz załatwić

 • Zgłoś się bezpośrednio do placówki działającej w systemie EWKA (Elektroniczna Weryfikacja Klientów Allianz). Konsultant w placówce medycznej zweryfikuje Twoje uprawnienia do określonego zakresu świadczeń zdrowotnych
 • Znajdź placówkę i umów wizytę online lub przez telefon
 • Zleć nam umówienie wizyty. Zadzwoń*: 224 224 224

Specjalistyczne badania i świadczenia z zakresu medycyny pracy - prosimy o kontakt z infolinią* 224 224 224

*Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.

Chcesz zmienić dane na polisie? Chcesz wyrazić zgodę na kontakt z Allianz i korzystać z szybkiej i wygodnej komunikacji online?

Sprawdź, jak to zrobić.

Skorzystałeś z usług placówki medycznej:

 • niewspółpracującej z Allianz ze względu na brak możliwości realizacji wybranego świadczenia zdrowotnego w placówce medycznej wskazanej przez Allianz,
 • niewspółpracującej z Allianz np. chcąc kontynuować leczenie u dotychczasowego lekarza lub ze względu na dogodną lokalizację i zaufanie do poziomu jakości usług,
 • współpracującej z Allianz z pominięciem kontaktu z infolinią medyczną, na skutek czego obciążono Cię kosztami wykonanych świadczeń zdrowotnych.

W takich przypadkach przysługuje Ci zwrot poniesionych kosztów maksymalnie do wysokości określonej w załączniku nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Jak załatwić tę sprawę:

Prześlij nam:

Do podpisanego wniosku należy dołączyć:

 • dowody poniesionych kosztów (faktury, rachunki),
 • skierowanie lekarskie (o ile zostały wykonane świadczenia zdrowotne, na które - zgodnie z
  zawartą umową ubezpieczenia – wymagane jest skierowanie lekarskie).
Chcesz wskazać lub zmienić uposażonych, czyli osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które otrzymają świadczenie w przypadku Twojej śmierci. Masz do tego prawo jako ubezpieczony w dowolnym momencie trwania umowy.

Jak załatwić tę sprawę?

Zginął Ci certyfikat. W każdej chwili możesz otrzymać duplikat dokumentu.

Jak załatwić tę sprawę?

Duplikat możesz otrzymać:

 • zgłaszając potrzebę telefonicznie pod numer* 224 224 224
 • zgłaszając pisemną prośbę
*Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.
Posiadasz produkt grupowego ubezpieczenia zdrowotnego i dotarł do Ciebie monit z informacją o nadpłacie lub niedopłacie składki.

Jak załatwić tę sprawę?

Aby wyjaśnić niezgodności, zadzwoń pod numer*  224 224 224 lub skontaktuj się ze swoim agentem serwisującym.
*Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.
Sprawdź, jak realizujemy roszczenia z grupowego ubezpieczenia zdrowotnego
Zdarzyło Ci się przekazać za wysoką składkę lub wpłacić składkę dwukrotnie. W takiej sytuacji możesz wystawić dyspozycję zwrotu powstałej nadpłaty na polisie lub przeksięgowania nadpłaty na inną umowę zawartą w Allianz.

Jak załatwić tę sprawę?

Aby uzyskać zwrot nadpłaty, wyślij do Allianz pisemne oświadczenie. 

W oświadczeniu możesz złożyć dyspozycję:

 • zwrotu nadpłaconej składki ze wskazaniem numeru rachunku, na jaki powinna być przekazana kwota nadpłaty,
 • przeksięgowania nadpłaconej kwoty na inną umowę ze wskazaniem numeru polisy, na poczet której ma być zaliczona kwota nadpłaty.

Jeżeli chcesz odstąpić od Ubezpieczenia i poinformujesz nas o tym na piśmie w ciągu 30 dni, a w przypadku, gdy jesteś przedsiębiorcą w ciągu 7 dni od zawarcia Umowy ubezpieczenia, zwrócimy Ci wpłaconą składkę pomniejszoną jedynie o koszt ochrony za okres, w którym jej udzielaliśmy.

Jeżeli chcesz wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia, Twoją rezygnację potraktujemy jako wiążącą z ostatnim dniem miesiąca po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego od ostatniego dnia miesiąca w którym poinformowaleś nas o swojej decyzji.

Pamiętaj, że jesteś zobowiązany do opłacenia skladki za okres wypowiedzenia. Zwrócimy Ci jednak składkę za niewykorzystany okres ochrony np. gdy opłaciłeś składkę z góry za cały rok obowiązywania umowy ubezpieczenia.

Twoja umowa ubezpieczenia rozwiąże się również, jeżeli nie opłaciłeś składki w wymaganym terminie lub jeżeli przed rocznicą polisy bdyie złożone oświadczenie o braku woli przedłużenia umowy ubezpieczenia na kolejne roczne okresy ubezpieczenia.

Jak załatwić tę sprawę?

Prześlij nam:

 • pisemne oświadczenie dotyczące odstąpienia/rezygnacji z umowy.

Nie mamy jednak możliwości pośredniczenia w zapisach czy realizacji tych szczepień. W Narodowym Programie Szczepień mogą brać udział wyłącznie placówki medyczne. Jeśli – zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia – będzie można organizować mobilne punkty szczepień dla konkretnych grup zawodowych, wystąpimy z taką inicjatywą, by móc pośredniczyć w organizacji szczepień dla naszych ubezpieczonych.

Na razie zebraliśmy najważniejsze informacje o tym, jak się zaszczepić.

Nie mamy jednak możliwości pośredniczenia w zapisach czy realizacji tych szczepień. W Narodowym Programie Szczepień mogą brać udział wyłącznie placówki medyczne. Jeśli – zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia – będzie można organizować mobilne punkty szczepień dla konkretnych grup zawodowych, wystąpimy z taką inicjatywą, by móc pośredniczyć w organizacji szczepień dla naszych ubezpieczonych.

Na razie zebraliśmy najważniejsze informacje o tym, jak się zaszczepić.