Logowanie do serwisów Allianz    

Stąd przejdziesz do wybranego serwisu Allianz. Jeśli chcesz przejść do serwisu Mój Allianz, możesz to zrobić przez link, który wysyłamy w mailu z informacją, że mamy dla Ciebie dokument. 
Aby mieć dostęp do informacji o swoim ubezpieczeniu,
zaloguj się do odpowiedniego serwisu w zależności od produktu, który masz.
 • Mój Samochód 
 • Mój Dom
 • ubezpieczenia na życie: Plan na dziś i jutro, Plan pełnej ochrony, Allianz Bezpieczenie Życie, Twoje Bezpieczeństwo+
 • grupowe ubezpieczenia: Allianz Rodzina, Allianz Opieka Zdrowotna 
 • inne ubezpieczenia: Strefa NNW, turystyczne 
 • ubezpieczenia na życie: Twoje Życie, Twój Plan, Bonus VIP, IKE, IKZE
 • grupowe ubezpieczenia na życie: Opiekun, Opiekun VIP
 • inne ubezpieczenia na życie dawnej Avivy m.in.: Nowa Perspektywa, Plus, Perspektywa
 • inne ubezpieczenia m.in.: NNW, mieszkaniowe, samochodu - również dawnej Avivy
Częste pytania 
 • allianzonline.pl – serwis, który umożliwia wyliczenie składki za ubezpieczenie samochodu oraz zakup tego ubezpieczenia
 • turystyka.allianzdirect.pl – serwis, w którym można ubezpieczyć swój wyjazd do jednej z trzech stref: Polska, Europa, cały świat
 • strefannw.pl – serwis, w którym można kupić indywidualne ubezpieczenie NNW dla osoby dorosłej oraz dla dziecka
 • Mój Allianz – serwis, w którym są udostępniane i przechowywane dokumenty klienta (m.in. oferty, polisy, korespondencja w sprawie szkód i roszczeń)
 • status.allianz.pl – serwis, w którym można sprawdzać status zgłoszonej szkody lub roszczenia
 • invest.allianz24.pl – serwis, w którym można złożyć dyspozycję dotyczącą swojego ubezpieczenia na życie w Allianz oraz sprawdzić notowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, a także złożyć dyspozycje dotyczące funduszy prowadzonych przez TFI Allianz Polska oraz sprawdzić ich notowania
 • dfeallianz.pl – serwis dla członków Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Allianz
 • sti.allianz.pl - serwis informacyjno-transakcyjny do zarządzania środkami zainwestowanymi w fundusze

Mój Allianz to serwis, w którym:

 • w bezpieczny sposób udostępniamy Ci dokumenty zamówione podczas kontaktu z Allianz
 • możesz łatwo zawrzeć z nami umowę ubezpieczenia Mój Samochód i Mój Dom

 

Znajdziesz tu swoje dokumenty oraz inne pliki, jakie wysłał do Ciebie nasz agent, konsultant lub zespół likwidacji szkód. Przestrzeń jest zabezpieczona, więc Twoje dokumenty zawsze będą bezpieczne i dostępne w każdej chwili. 

 

W serwisie udostępniamy:

 • dokumenty wykorzystywane w procesie oferowania i zawierania umów ubezpieczenia, w tym w szczególności: kalkulacja, oferta, polisa, ogólne warunki ubezpieczeń;
 • dokumenty wykorzystywane przez Allianz w procesie wykonywania i obsługi umów ubezpieczenia, w tym w szczególności: duplikat polisy, zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia, potwierdzenie zawarcia umowy, cesja, aneks do polisy, odpowiedź na skargę, monit;
 • dokumenty wykorzystywane w procesie przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w tym w szczególności: pismo obsługowe, decyzja, pismo informujące o przedłużeniu terminu rozpatrywania szkody.

Do serwisu zalogujesz się poprzez kliknięcie w link dostępowy, który wysyłamy Ci mailem na wskazany przez Ciebie adres. Robimy to za każdym razem, gdy w serwisie Mój Allianz pojawia się dokument dla Ciebie.  By się zalogować potrzebny Ci będzie specjalny kod, który każdorazowo prześlemy Ci w formie SMS.

 

Dokumenty:

 

Archiwum:

Nasze ubezpieczenia i produkty inwestycyjne można kupić u naszych wyłącznych agentów, których jest ok. 2000 w całej Polsce. W zakresie dystrybucji ubezpieczeń współpracujemy również z różnymi partnerami: multiagencjami, które zatrudniają ok. 20 000 sprzedawców, brokerami ubezpieczeniowymi, dealerami samochodowymi, biurami podróży, bankami i instytucjami finansowymi.

Online oraz przez telefon możesz kupić:

 • ubezpieczenie samochodu
 •  
 • ubezpieczenie mieszkania lub domu 
 • ubezpieczenie turystyczne.

Przez internet możesz także kupić ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla siebie a także dla dziecka - w Strefie NNW.

Bezpieczeństwo i ochrona Twoich danych osobowych są dla nas priorytetem. Oferujemy szeroki pakiet usług i produktów, które wymagają przetwarzania danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, by odbywało się to w zgodzie z najwyższymi standardami ochrony oraz prawem, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, dalej: „RODO”).

Dlatego chcemy poinformować Cię:

 • kto jest administratorem Twoich danych osobowych,
 • w jakim celu oraz na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane,
 • kto jest odbiorcą Twoich danych,
 • jak długo będziemy przechowywać Twoje dane,
 • jakie prawa przysługują Ci zgodnie z RODO,
 • jak możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, 
 • jak zgłosić naruszenie ochrony danych osobowych,
 • dlaczego warto udzielić zgody na kontakt ze strony Allianz. 

Informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych za pośrednictwem naszych stron internetowych znajdziesz w Polityce prywatności.

Jeżeli uzupełniasz formularz interaktywny, zapoznaj się z klauzulą informacyjną

Pozostałe informacje (w tym klauzule informacyjne wszystkich spółek z grupy Allianz) znajdziesz pod linkiem.

Gdy używamy pojęcia „dawna Aviva” mamy na myśli spółki, które do 1.07.2022 r. działały pod nazwami: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000002561; NIP: 526-020-99-75; REGON: 010587003; wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł (w tym kapitał wpłacony: 74 287 500 zł); Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000009857; NIP: 526-020-99-98; REGON: 010587010; wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł (wpłacony w całości); Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000011017; NIP: 897-155-34-38; REGON: 931152953; wysokość kapitału zakładowego: 12 250 000 zł (wpłacony w całości)