Fundusze inwestycyjne otwarte Allianz

Subfundusze o różnych strategiach, które inwestują na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych 


* Podział subfunduszy jest dokonany zgodnie ze wskaźnikiem ryzyka SRI (Summary Risk Indicator) na skali od 1 do 7, który uwzględnia ryzyko rynkowe oraz bierze pod uwagę ryzyko kredytowe. Wskaźnik ryzyka może w przyszłości ulegać zmianom. Wszystkie fundusze Allianz mają poziom ryzyka SRI od 2 do 6, obecnie nie oferujemy funduszy z poziomem ryzyka SRI: 1 i 7.

Allianz FIO  Fundusz parasolowy Allianz FIO
Allianz Duo FIO (d. Aviva)  Fundusz parasolowy Allianz Duo FIO
Allianz SFIO  Fundusz parasolowy Allianz SFIO
Allianz Strategiczny SFIO (d. Aviva)  Fundusz parasolowy Allianz Strategiczny SFIO
 
Pamiętaj, subfundusze są wydzielone w ramach różnych funduszy parasolowych. Zamiana środków w ramach tego samego funduszu parasolowego nie wiąże się z potrąceniem podatku od zysków kapitałowych, natomiast przy dokonywaniu konwersji środków do innego funduszu parasolowego zostanie pobrany wyżej wymieniony podatek.
 
Inwestujesz? Zachowaj ostrożność! Sprawdź, co zrobić w razie podejrzenia nieuczciwych działań
Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu dummy 224 224 224 
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. statuty, regulaminy, prospekty, ogłoszenia prawne, kluczowe informacje dla inwestorów, karty subfunduszy, rachunki nabyć,  tabele opłat, sprawozdania finansowe, skład portfeli.
Gdy używamy pojęcia „dawna Aviva” mamy na myśli spółki, które do 1.07.2022 r. działały pod nazwami: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000002561; NIP: 526-020-99-75; REGON: 010587003; wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł (w tym kapitał wpłacony: 74 287 500 zł); Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000009857; NIP: 526-020-99-98; REGON: 010587010; wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł (wpłacony w całości); Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000011017; NIP: 897-155-34-38; REGON: 931152953; wysokość kapitału zakładowego: 12 250 000 zł (wpłacony w całości)