NNW szkolne online

Ubezpieczenie szkolne następstw nieszczęśliwych wypadków już od 41 zł za rok 

składka 41 zł za ubezpieczenie NNW w pakiecie KOMFORT wersja B z sumą ubezpieczenia 15 000 zł 

Ubezpieczenie dziecka przez cały rok - w szkole, podczas zajęć pozaszkolnych oraz w czasie wolnym
Strefa NNW szkolne
 • do wyboru kilka pakietów z atrakcyjnymi zakresami ubezpieczenia
 • wysokie sumy ubezpieczenia - nawet do 100 000 zł w pakiecie Max
 • ubezpieczenie działa przez cały rok nie tylko w szkole, ale również podczas zajęć pozaszkolnych, ferii, wakacji i w czasie wolnym, w Polsce i za granicą
 • prosty proces likwidacji szkód – wypłata świadczenia na podstawie dokumentacji, którą można wysłać online
 • możesz rozszerzyć assistance o świadczenie w razie ukąszenia przez kleszcza
 • ubezpieczenie obejmuje wyczynowe uprawianie sportu
Masz do wyboru pakiety z atrakcyjnymi zakresami ubezpieczenia

Przesuń, by zobaczyć więcej

Pakiet KOMFORT - nr 1
Pakiet  KOMFORT - nr 2 
Pakiet PLUS - nr 3
Pakiet MAX - nr 4
Suma ubezpieczenia
15 000 zł
30 000  zł
35 000 zł 
100 000 zł 
Śmierć rodzica ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku
3 000 zł
6 000 zł
7 000 zł
20 000 zł
Śmierć obojga rodziców w tym samym wypadku
9 000 zł 
18 000 zł 
21 000 zł 
60 000 zł 
Śmierć ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku
15 000 zł 
30 000 zł 
35 000 zł 
100 000 zł
Śmierć ubezpieczonego dziecka w wypadku komunikacyjnym
15 000 zł 
30 000 zł 
35 000 zł 
100 000 zł 
Śmierć ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku na terenie placówki oświatowej
15 000 zł 
30 000 zł 
35 000 zł 
100 000 zł 
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku
150 zł za 1% uszczerbku na zdrowiu
300 zł za 1% uszczerbku na zdrowiu
350 zł za 1% uszczerbku na zdrowiu
1 000 zł za 1% uszczerbku na zdrowiu
Koszty leczenia i rehabilitacji powstałe w wyniku wypadku
do 1 500 zł
do 3 000 zł 
do 5 250 zł 
do 15 000 zł 
Wstrząśnienie mózgu w wyniku wypadku
400 zł 
400 zł 
400 zł 
400 zł 
Pogryzienie ubezpieczonego dziecka przez psa lub inne zwierzęta
400 zł 
400 zł 
400 zł 
400 zł 
Ochrona ubezpieczonego dziecka w sieci
2 zdarzenia 
2 zdarzenia 
2 zdarzenia 
2 zdarzenia 
Świadczenia assistance po wypadku / Assistance pogrzebowe
do 2 000 zł
/ do 27 000 zł 
do 2 000 zł
/ do 27 000 zł 
Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku
87 zł za dzień
do 180 dni
100 zł za dzień
do 180 dni
Organizacja i pokrycie kosztów pobytu opiekuna w szpitalu/hotelu w przypadku pobytu ubezpieczonego dziecka w szpitalu w wyniku wypadku
do 100 zł
max 14 dni
do 100 PLN 
max 14 dni
Nagłe zachorowanie ubezpieczonego skutkujące hospitalizacją
400 zł 
Świadczenia assistance w przypadku ukąszenia przez kleszcza
do 500 zł
Wybierz pakiet 
KUP NNW ONLINE
Zamów kontakt 
w Call Center
na spotkaniu lub zdalnie
Zamów kontakt z agentem
Zdarzyło się coś, co jest objęte ubezpieczeniem. Sprawdź w ogólnych warunkach ubezpieczenia, jakie dokumenty będą potrzebne, by zgłosić roszczenie.
Prześlij zgłoszenie roszczenia  za pośrednictwem strony internetowej 
lub na adres: u.szkody@mondial-assistance.pl 
Jeśli podasz swój nr telefonu i e-mail, będziemy mogli szybciej rozpatrzyć Twoją sprawę.
Sprawdź status swojej sprawy. W tym wyślij e-mail na adres:  nnw.status@allianz.com  lub zadzwoń pod numer: 
+48 224 224 224*
– koniecznie podaj numer roszczenia.
*Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora
Uwaga! Poproś lekarza o dokumentację medyczną z diagnozą.
Dokument ten będzie potrzebny do rozpatrzenia sprawy przez nas. Zachowaj również rachunki za leczenie.
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Zobacz, jak zajmiemy się roszczeniem, jak obsłużymy Twoje ubezpieczenie

Szkolne ubezpieczenie NNW możesz kupić tak, jak jest Ci wygodnie:

 • online,
 • u agenta - na spotkaniu lub zdalnie, możesz zamówić kontakt z agentem lub samodzielnie wybrać agenta, korzystając z naszej wyszukiwarki,
 • przez telefon w naszym Call Center.

 

Gdy wybierasz ubezpieczenie dla dziecka, zwrócić uwagę: 

 • na wysokość sumy ubezpieczenia
 • czy obejmuje ono zajęcia sportowe oraz ochronę poza placówką
 • czy możemy uzyskać świadczenie zwrotu za poniesione koszty leczenia i rehabilitacji
 • jakie usługi otrzymamy w zakresie assistance.  

Ubezpieczenie NNW Szkolne zapewnia ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków przez cały rok, 24 godziny na dobę na terenie całego świata (w niektórych przypadkach koszty są zwracane pod warunkiem poniesienia ich na terytorium Polski, szczegóły dostępne w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) zarówno w czasie zajęć lekcyjnych, podczas wakacji, ferii, wyjazdów jak i poza szkołą.

Dziecko możesz ubezpieczyć zarówno samodzielnie, kupując ubezpieczenie online na naszej stronie, jak również przystępując do ubezpieczenia grupowego oferowanego w placówce.

Ubezpieczamy dzieci uczęszczające do publicznych i niepublicznych placówek oświatowych: żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych, szkół policealnych, artystycznych, domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, placówek oświatowo- wychowawczych, szkół wyższych.

Maksymalny wiek ubezpieczonego w momencie przystępowania do ubezpieczenia nie może przekroczyć 25 lat. 

Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi aż 100 000 zł.
Tak. Ubezpieczającym w ubezpieczeniu NNW szkolne może być przedstawiciel rady rodziców. 
Wszystkie umowy ubezpieczenia NNW są zawierane na 1 rok.
W przypadku ubezpieczenia NNW szkolne składka płatna jest jednorazowo.
Ubezpieczenie NNW jest dostępne w dwóch wersjach: A i B.
Ubezpieczeniem obejmujemy śmierć rodzica ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku. Ubezpieczenie w tym wariancie możesz kupić u agenta. 

Poza śmiercią rodzica w wyniku wypadku obejmujemy ochroną śmierć rodzica a także śmierć ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku.

Ubezpieczenie w tym wariancie możesz kupić online i u agenta.

Jeśli polisa się zakończyła, możesz zakupić ją ponownie - poprostu wybierz jeden z wyżej wskazanych pakietów i kup online. 

Tak, ubezpieczone dzieci chronione są także w trakcie uprawiania sportu. Wyjątkiem jest zawodowe uprawianie sportu oraz sporty wysokiego ryzyka jak np. sporty motorowe i motorowodne, downhill rowerowy, wspinaczka wysokogórska, skalna, skałkowa, jazda na nartach lub desce snowboardowej poza wyznaczonymi trasami.

Pełna lista sportów podwyższonego ryzyka dostępna jest w OWU Strefa NNW szkolne 44/2023"

Wypadek dziecka możesz łatwo i wygodnie zgłosić na jeden z trzech sposobów:

 • za pośrednictwem Centrum Operacyjnego: +48 224 224 224
  Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora
Tak – jeśli tylko hospitalizacja trwała minimum 4 dni, a dziecko posiada ochronę w pakiecie Max. W takim wypadku wypłacimy jednorazowe świadczenie z tytułu nagłego zachorowania w wysokości wskazanej w polisie.
Jeśli nie widzisz polisy, to bardzo możliwe, że Twoje ubezpieczenie wygasło. Teraz możesz zakupić ubezpieczenie Strefa NNW Szkolne wybierając jeden ze wskazanych wyżej pakietów. 

Polisa Twoje Dziecko w Mój Allianz

Jeśli masz ważną polisę Twoje Dziecko, ale nadal nie widzisz jej po zalogowaniu się do Mój Allianz, to upewnij się, że logujesz się na właściwe konto. Do zalogowania użyj tego samego adresu e-mail, na który otrzymałeś dokumenty po zakupie ubezpieczenia.

Tak – dziecko jest objęte ochroną ubezpieczeniową, także gdy uprawia ten sport wyczynowo.
Tak, w szkołach profilowanych oraz mundurowych ubezpieczenie działa na tych samych zasadach jak w każdej innej placówce oświatowej.
Nie. Ubezpieczenie Strefa NNW Szkolne przeznaczone jest dla placówek oświatowych. Natomiast jeżeli dzieci ubezpieczone zostały w ramach placówki szkolnej lub oświatowej, to będą także chronione podczas zajęć w klubach sportowych (z wyłączeniem zawodowego uprawiania sportu).
Procent uszczerbku uzależniony jest od rodzaju uszczerbku i narządu, który mu uległ. Oceniany jest na podstawie tabeli norm oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku dołączona jest do Ogólnych warunków  ubezpieczenia „Strefa NNW szkolne”. 
Myślisz o bezpieczeństwie swoich bliskich - ubezpiecz Wasz dom lub mieszkanie od szkód w powstałych w wyniku różnych zdarzeń. Pomyśl o kompleksowym zabezpieczeniu bliskich  na wypadek, gdyby Cię zabrakło i skorzystaj z dodatkowej możliwość zabezpieczenia się w razie choroby czy wypadku.
alt
Tu znajdziesz i pobierzesz potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie oraz ogólne warunki ubezpieczeń Strefa NNW

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Gdy używamy pojęcia „dawna Aviva” mamy na myśli spółki, które do 1.07.2022 r. działały pod nazwami: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000002561; NIP: 526-020-99-75; REGON: 010587003; wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł (w tym kapitał wpłacony: 74 287 500 zł); Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000009857; NIP: 526-020-99-98; REGON: 010587010; wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł (wpłacony w całości); Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000011017; NIP: 897-155-34-38; REGON: 931152953; wysokość kapitału zakładowego: 12 250 000 zł (wpłacony w całości)