Ubezpieczenia NNW – proste zgłoszenie, sprawne rozpatrzenie roszczenia 

Zgłoś swoją sprawę online – dzięki temu obsłużymy ją szybciej.
Wskaż, z jakiego ubezpieczenia NNW zgłaszasz szkodę

Jeśli posiadasz ubezpieczenie: 

Jeśli posiadasz ubezpieczenie: 

 • NNW Twoje Dziecko, Moje Bezpieczeństwo Prestiż, Grono 
 • NNW z polisą Twój Samochód
 • inne ubezpieczenie NNW zawarte w dawnej Avivie
Zdarzyło się coś, co jest objęte ubezpieczeniem. Sprawdź w ogólnych warunkach ubezpieczenia, jakie dokumenty będą potrzebne, by zgłosić roszczenie.
Prześlij zgłoszenie roszczenia  za pośrednictwem strony internetowej 
lub na adres: u.szkody@mondial-assistance.pl 
Jeśli podasz swój nr telefonu i e-mail, będziemy mogli szybciej rozpatrzyć Twoją sprawę.
Sprawdź status swojej sprawy. W tym wyślij e-mail na adres:  nnw.status@allianz.com  lub zadzwoń pod numer: 
+48 224 224 224*
– koniecznie podaj numer roszczenia.
*Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora
Uwaga! Poproś lekarza o dokumentację medyczną z diagnozą.
Dokument ten będzie potrzebny do rozpatrzenia sprawy przez nas. Zachowaj również rachunki za leczenie.
Ubezpieczenie z Klasą, NNW z polisą Mój Samochód i inne ubezpieczenia zawarte w Allianz przed 2.07.2022 r.
Zdarzyło się coś, co jest objęte ubezpieczeniem. Sprawdź w ogólnych warunkach ubezpieczenia, jakie dokumenty będą potrzebne, by zgłosić roszczenie.
Prześlij zgłoszenie roszczenia   za pośrednictwem strony internetowej 
Jeśli podasz swój nr telefonu i e-mail, będziemy mogli szybciej rozpatrzyć Twoją sprawę.
W przypadku pytań zadzwoń pod numer: 
+48 224 224 224*
*Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora
Uwaga! Poproś lekarza o dokumentację medyczną z diagnozą.
Dokument ten będzie potrzebny do rozpatrzenia sprawy przez nas. Zachowaj również rachunki za leczenie.
Dokumenty
 1. Druk zgłoszenia szkody
 2. Karta informacyjna (wypisowa) z leczenia szpitalnego w pełnym brzmieniu
 3. Dokument tożsamości Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 4. Jeśli doszło do wypadku przy pracy – protokół BHP
 5. Jeśli doszło do wypadku komunikacyjnego – notatka policyjna, prawo jazdy, dowód rejestracyjny
 1. Druk zgłoszenia szkody
 2. Dokumentacja medyczna z udzielenia pierwszej pomocy po wypadku Ubezpieczonego oraz dokumentacja z przebiegu leczenia i rehabilitacji
 3. Dokument tożsamości Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 4. Jeśli doszło do wypadku przy pracy – protokół BHP
 5. Jeśli doszło do wypadku komunikacyjnego – notatka policyjna, prawo jazdy, dowód rejestracyjny
 1. Druk zgłoszenia szkody
 2. Dokumentacja medyczna z udzielenia pierwszej pomocy po wypadku Ubezpieczonego oraz dokumentacja z przebiegu leczenia i rehabilitacji
 3. Rachunki i potwierdzenia zapłaty, które są dowodem poniesionych kosztów leczenia na terenie RP w związku z wystąpieniem zdarzenia ubezpieczeniowego
 4. Dokument tożsamości Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 5. Jeśli doszło do wypadku przy pracy – protokół BHP
 6. Jeśli doszło do wypadku komunikacyjnego – notatka policyjna, prawo jazdy, dowód rejestracyjny
 1. Druk zgłoszenia szkody
 2. Odpis aktu zgonu
 3. Zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu (karta statystyczna lub zaświadczenie lekarskie)
 4. Kompletna dokumentacja medyczna związana z dotychczas rozpoznanymi schorzeniami u Ubezpieczonego oraz dotycząca udzielanych dotychczas świadczeń zdrowotnych
 5. Dokument tożsamości uprawnionego (bez wizerunku) 
 6. W przypadku prowadzonego dochodzenia/śledztwa - orzeczenie kończące postępowanie w sprawie (postanowienie prokuratury, wyrok sądu oraz protokół badania sekcyjnego)
 7. Jeśli zgon nastąpił w wyniku wypadku przy pracy – protokół BHP
 8. Jeśli zgon nastąpił w wyniku wypadku komunikacyjnego – notatka policyjna, prawo jazdy, dowód rejestracyjny
 1. Wypełniony druk zgłoszenia szkody z pieczątką szkoły (jeśli brak pieczątki - z kopią legitymacji)
 2. Wypełniony druk zgłoszenia szkody z pieczątką szkoły (jeśli brak pieczątki - z kopią legitymacji)
 3. Karta informacyjna (wypisowa) z leczenia szpitalnego w pełnym brzmieniu
 4. Dokument potwierdzający tożsamość pełnoletniego dziecka lub przedstawiciela ustawowego dziecka (bez wizerunku) 
 5. W przypadku rozbieżności nazwiska z nazwiskiem rodziców - odpis aktu urodzenia dziecka
 1. Wypełniony druk zgłoszenia szkody z pieczątką szkoły (jeśli brak pieczątki - z kopią legitymacji)
 2. Dokumentacja medyczna z udzielenia pierwszej pomocy po wypadku Ubezpieczonego oraz dokumentacja z przebiegu leczenia i rehabilitacji
 3. Dokument potwierdzający tożsamość pełnoletniego dziecka lub przedstawiciela ustawowego dziecka (bez wizerunku) 
 4. W przypadku rozbieżności nazwiska z nazwiskiem rodziców - odpis aktu urodzenia dziecka 
 1. Wypełniony druk zgłoszenia szkody z pieczątką szkoły (jeśli brak pieczątki - z kopią legitymacji)
 2. Dokument potwierdzający tożsamość pełnoletniego dziecka lub przedstawiciela ustawowego dziecka (bez wizerunku) 
 3. Dokumentacja medyczna z udzielenia pierwszej pomocy po wypadku Ubezpieczonego oraz dokumentacja z przebiegu leczenia i rehabilitacji
 4. Rachunki i potwierdzenia zapłaty, które są dowodem poniesionych kosztów leczenia na terenie RP w związku z wypadkiem
 1. Wypełniony druk zgłoszenia szkody z pieczątką szkoły (jeśli brak pieczątki - z kopią legitymacji)
 2. Dokumentacja medyczna, która podaje zakres udzielonej pomocy po zdarzeniu
 3. Dokument potwierdzający tożsamość pełnoletniego dziecka lub przedstawiciela ustawowego dziecka (bez wizerunku) 
 4. W przypadku rozbieżności nazwiska z nazwiskiem rodziców - odpis aktu urodzenia dziecka
 1. Wypełniony druk zgłoszenia szkody z pieczątką szkoły (jeśli brak pieczątki - z kopią legitymacji)
 2. Kompletna dokumentacja medyczna związana z rozpoznanym poważnym zachorowaniem (wyniki badań potwierdzające chorobę)
 3. Dokument potwierdzający tożsamość pełnoletniego dziecka lub przedstawiciela ustawowego dziecka (bez wizerunku) 
 4. W przypadku rozbieżności nazwiska z nazwiskiem rodziców - odpis aktu urodzenia dziecka
 1. Wypełniony druk zgłoszenia szkody z pieczątką szkoły (jeśli brak pieczątki - z kopią legitymacji)
 2. Odpis aktu zgonu
 3. Zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu (karta statystyczna lub zaświadczenie lekarskie)
 4. Kompletna dokumentacja medyczna związana z dotychczas rozpoznanymi schorzeniami u Ubezpieczonego oraz dotycząca udzielanych dotychczas świadczeń zdrowotnych
 5. Dokument tożsamości uprawnionego (bez wizerunku) 
 6. W przypadku prowadzonego dochodzenia/śledztwa - orzeczenie kończące postępowanie w sprawie (postanowienie prokuratury, wyrok sądu oraz protokół badania sekcyjnego)
 7. Jeśli zgon nastąpił w wyniku wypadku przy pracy – protokół BHP
 8. Jeśli zgon nastąpił w wyniku wypadku komunikacyjnego – notatka policyjna, prawo jazdy, dowód rejestracyjny
Częste pytania
 • Informacje o statusie szkody uzyszkasz telefonicznie
 • zadzwoń pod numer +48 224 224 224
  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00 
Gdy potrzebujesz pomocy z ubezpieczenia Assistance - zadzwoń +48 224 224 224
dotyczy ubezpieczeń: Twoje Dziecko, Moje Bezpieczeństwo Prestiż, Grono
i innych ubezpieczeń zawartych w dawnej Avivie
Potrzebne dokumenty

Potrzebne dokumenty

 • Dokumentacja medyczna (np. karta informacyjna z udzielenia pierwszej pomocy, z leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia ambulatoryjnego)
 • Pisma z policji, prokuratury lub sądu
 • Faktury za leczenie lub rehabilitację
 • Jeżeli chcesz zgłosić zdarzenie e-mailem lub przesłać dokumenty pocztą tradycyjną, pobierz, wypełnij, wydrukuj i podpisz formularz

Zgłoszenie szkody online
Szkodę najszybciej zgłosisz online

Szkodę możesz zgłosić także: 

 • E-mailem - prześlij zdjęcia dokumentów do nas na adres szkody_osobowe@allianz.pl
 • Telefonicznie - zadzwoń pod numer telefonu +48 224 224 224.
 • Pocztą tradycyjną - wyślij dokumenty na adres:
  Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.
  ul. Inflancka 4B 
  00-189 Warszawa
 

Potrzebne dokumenty

 • Dokumentacja medyczna z procesu leczenia np. karta informacyjna z leczenia
 • Dalsze dokumenty z leczenia
 • Podpisany formularz zgłoszenia roszczenia

Zgłoszenie szkody online
Szkodę najszybciej zgłosisz online

Szkodę możesz zgłosić także: 

 • E-mailem - prześlij zdjęcia dokumentów na adres:
  odszkodowania@allianz.pl - ubezpieczenie samochodu, domu, mieszkania, “Twoja Podróż” lub szkody_osobowe@allianz.pl  - ubezpieczenie “W Podróży”
 • Telefonicznie - zadzwoń pod numer telefonu* +48 224 224 224
 • Pocztą tradycyjnąwyślij dokumenty na adres:
  Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.
  ul. Inflancka 4B 
  00-189 Warszawa
*Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora
 

Potrzebne dokumenty

 • Dokumentacja medyczna z procesu leczenia np. karta leczenia szpitalnego lub historia choroby z pierwszej wizyty po wypadku i dalsze dokumenty z leczenia
 • W przypadku zgłoszenia z programu “Aviva dla dużych rodzin” - oprócz dokumentacji medycznej dołącz również pisma z policji, prokuratury lub sądu oraz kopię legitymacji szkolnej lub studenckiej poszkodowanego dziecka

Szkodę możesz zgłosić: 

 • E-mailem - prześlij zdjęcia dokumentówna adres: szkody_osobowe@allianz.pl
 • Telefonicznie - zadzwoń pod numer telefonu* +48 224 224 224
 • Pocztą tradycyjną - wyślij dokumenty na adres:
  Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.
  ul. Inflancka 4B 
  00-189 Warszawa
*Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora

Potrzebne dokumenty

 • Kopia odpisu skróconego aktu zgonu, kopia karty statystycznej do karty zgonu lub innego dokumentu potwierdzającego wypadkową przyczynę śmierci
 • Kopia dokumentu wyjaśniającego okoliczności i przyczynę zdarzenia, tj. karty leczenia szpitalnego, protokołu wypadkowego, protokołu BHP, notatki służbowej policji oraz postanowienia prokuratury lub podanie adresu oraz numeru sprawy placówki prowadzącej postanowienie
 • Podpisany formularz zgłoszenia śmierci. 

Szkodę możesz zgłosić:

 • E-mailem - prześlij zdjęcia dokumentówna adres: szkody_osobowe@allianz.pl
 • Telefonicznie - zadzwoń pod numer telefonu*  +48 224 224 224
 • Pocztą tradycyjną - wyślij dokumenty na adres:
  Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.
  ul. Inflancka 4B 
  00-189 Warszawa
*Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora

Potrzebne dokumenty:

 • Zdjęcie lub skan aktu zgonu
 • Dokumentacja ze szpitala lub z policji o okolicznościach wypadku śmiertelnego

Aby zgłosić zdarzenie, pobierz, wypełnij i podpisz formularz zgłoszenia śmierci:

 • Zgłoszenie zdarzenia z ubezpieczenia NNW Grono, Moje Bezpieczeństwo Prestiż
 • Zgłoszenie zdarzenia za rok szkolny 2018/2019 z ubezpieczenia NNW Grono szkolne
 • Zgłoszenie śmierci z ubezpieczenia samochodu, domu, mieszkania, podróży

Sposoby zgłoszenia szkody:

 • E-mailem - prześlij zdjęcia dokumentówna adres:
  odszkodowania@allianz.pl - ubezpieczenie samochodu, domu lub mieszkania, ubezpieczenie “Twoja Podróż”,
  szkody_osobowe@allianz.pl  - ubezpieczenie NNW Grono, Moje Bezpieczeństwo Prestiż, ubezpieczenie “W Podróży”
 • Telefonicznie - zadzwoń pod numer telefonu* +48 224 224 224
 • Pocztą tradycyjną - wyślij dokumenty na adres:
  Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.
  ul. Inflancka 4B 
  00-189 Warszawa
*Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora

W razie wypadku w ramach assistance można skorzystać z:

 • Pomocy psychologa
 • Korepetycji (do 10 godzin zegarowych)
 • 3. wizyt pielęgniarki w ciągu roku

Aby skorzystać z usług w ramach Assistance, zadzwoń pod numer*  +48 224 224 224

*Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora
Świadczenie pieniężne zostanie wypłacone z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), którym są objęci kierowca i pasażerowie ubezpieczonego w Allianz samochodu.

Uraz

 1. Dokumentacja medyczna z procesu leczenia np. karta informacyjna z leczenia
 2. Zgłoszenie urazu - formularz

Śmierć

 1. Zdjęcie aktu zgonu
 2. Dokumentacja ze szpitala lub z policji o okolicznościach wypadku śmiertelnego (w tym potwierdzające fakt trzeźwości i zapięcia pasów przez poszkodowanego) np. notatka policyjna, dokument szpitalny na podstawie którego stwierdzono zgon
 3. Zgłoszenie śmierci - formularz
 • Pocztą tradycyjną - wyślij dokumenty na adres
  TUiR Allianz Polska S.A.
  Dział Likwidacji Szkód Majątkowych i Osobowych
  ul. Inflancka 4B 
  00-189 Warszawa
*Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora
Jak i gdzie zgłosić szkodę
Szkodę najszybciej zgłosisz online 

Szkodę możesz także zgłosić:

 • E-mailem - prześlij zdjęcia dokumentów do nas na adres szkody_osobowe@allianz.pl
 • Telefonicznie - zadzwoń pod numer telefonu* +48 224 224 224
 • Pocztą tradycyjną - wyślij dokumenty na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A.
  ul. Inflancka 4B 
  00-189 Warszawa
*Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora
Status zgłoszenia

Status zgłoszenia z ubezpieczenia NNW Twoje Dziecko najwygodniej sprawdzisz online w serwisie Mój Allianz (dawniej MojaAviva) w zakładce „Moje szkody i roszczenia”.

Status każdego zgłoszenia możesz sprawdzić telefonicznie pod numerem  +48 224 224 224 lub wysyłając e-mail:

W wiadomości podaj numer zgłoszenia.

*Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora
Gdy używamy pojęcia „dawna Aviva” mamy na myśli spółki, które do 1.07.2022 r. działały pod nazwami: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000002561; NIP: 526-020-99-75; REGON: 010587003; wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł (w tym kapitał wpłacony: 74 287 500 zł); Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000009857; NIP: 526-020-99-98; REGON: 010587010; wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł (wpłacony w całości); Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000011017; NIP: 897-155-34-38; REGON: 931152953; wysokość kapitału zakładowego: 12 250 000 zł (wpłacony w całości)