Ubezpieczenia NNW – proste zgłoszenie, sprawne rozpatrzenie roszczenia 

Zgłoś swoją sprawę online – dzięki temu obsłużymy ją szybciej.

Zgłoszenie roszczenia

Nasi konsultanci 

 • udzielą Ci pomocy w obsłudze Twojego ubezpieczenia
 • odpowiedzą na Twoje pytania
 • pomogą Ci załatwić Twoje sprawy
To przyspieszy realizację Twojego zgłoszenia.
 
Zgłoś online
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00-18:00
 
+ 48 224 224 224

Ubezpieczenia NNW – dokumenty potrzebne do rozpatrzenia roszczenia

Wybierz zdarzenie i sprawdź, jakie dokumenty nam dostarczyć. W trakcie rozpatrywania roszczenia możemy potrzebować dodatkowej dokumentacji. Podaj swój nr telefonu lub adres email. To ułatwi nam wzajemną komunikację i przyspieszy proces rozpatrywania zgłoszenia.
 1. Druk zgłoszenia szkody
 2. Karta informacyjna (wypisowa) z leczenia szpitalnego w pełnym brzmieniu
 3. Dokument tożsamości Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 4. Jeśli doszło do wypadku przy pracy – protokół BHP
 5. Jeśli doszło do wypadku komunikacyjnego – notatka policyjna, prawo jazdy, dowód rejestracyjny
 1. Druk zgłoszenia szkody
 2. Dokumentacja medyczna z udzielenia pierwszej pomocy po wypadku Ubezpieczonego oraz dokumentacja z przebiegu leczenia i rehabilitacji
 3. Dokument tożsamości Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 4. Jeśli doszło do wypadku przy pracy – protokół BHP
 5. Jeśli doszło do wypadku komunikacyjnego – notatka policyjna, prawo jazdy, dowód rejestracyjny
 1. Druk zgłoszenia szkody
 2. Dokumentacja medyczna z udzielenia pierwszej pomocy po wypadku Ubezpieczonego oraz dokumentacja z przebiegu leczenia i rehabilitacji
 3. Rachunki i potwierdzenia zapłaty, które są dowodem poniesionych kosztów leczenia na terenie RP w związku z wystąpieniem zdarzenia ubezpieczeniowego
 4. Dokument tożsamości Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 5. Jeśli doszło do wypadku przy pracy – protokół BHP
 6. Jeśli doszło do wypadku komunikacyjnego – notatka policyjna, prawo jazdy, dowód rejestracyjny
 1. Druk zgłoszenia szkody
 2. Odpis aktu zgonu
 3. Zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu (karta statystyczna lub zaświadczenie lekarskie)
 4. Kompletna dokumentacja medyczna związana z dotychczas rozpoznanymi schorzeniami u Ubezpieczonego oraz dotycząca udzielanych dotychczas świadczeń zdrowotnych
 5. Dokument tożsamości uprawnionego (bez wizerunku) 
 6. W przypadku prowadzonego dochodzenia/śledztwa - orzeczenie kończące postępowanie w sprawie (postanowienie prokuratury, wyrok sądu oraz protokół badania sekcyjnego)
 7. Jeśli zgon nastąpił w wyniku wypadku przy pracy – protokół BHP
 8. Jeśli zgon nastąpił w wyniku wypadku komunikacyjnego – notatka policyjna, prawo jazdy, dowód rejestracyjny

Dokumenty potrzebne do rozpatrzenia roszczenia z Ubezpieczenia z Klasą dla placówek oświatowych (wariant dla dzieci i młodzieży)

 1. Wypełniony druk zgłoszenia szkody z pieczątką szkoły (jeśli brak pieczątki - z kopią legitymacji)
 2. Wypełniony druk zgłoszenia szkody z pieczątką szkoły (jeśli brak pieczątki - z kopią legitymacji)
 3. Karta informacyjna (wypisowa) z leczenia szpitalnego w pełnym brzmieniu
 4. Dokument potwierdzający tożsamość pełnoletniego dziecka lub przedstawiciela ustawowego dziecka (bez wizerunku) 
 5. W przypadku rozbieżności nazwiska z nazwiskiem rodziców - odpis aktu urodzenia dziecka
 1. Wypełniony druk zgłoszenia szkody z pieczątką szkoły (jeśli brak pieczątki - z kopią legitymacji)
 2. Dokumentacja medyczna z udzielenia pierwszej pomocy po wypadku Ubezpieczonego oraz dokumentacja z przebiegu leczenia i rehabilitacji
 3. Dokument potwierdzający tożsamość pełnoletniego dziecka lub przedstawiciela ustawowego dziecka (bez wizerunku) 
 4. W przypadku rozbieżności nazwiska z nazwiskiem rodziców - odpis aktu urodzenia dziecka 
 1. Wypełniony druk zgłoszenia szkody z pieczątką szkoły (jeśli brak pieczątki - z kopią legitymacji)
 2. Dokument potwierdzający tożsamość pełnoletniego dziecka lub przedstawiciela ustawowego dziecka (bez wizerunku) 
 3. Dokumentacja medyczna z udzielenia pierwszej pomocy po wypadku Ubezpieczonego oraz dokumentacja z przebiegu leczenia i rehabilitacji
 4. Rachunki i potwierdzenia zapłaty, które są dowodem poniesionych kosztów leczenia na terenie RP w związku z wypadkiem
 1. Wypełniony druk zgłoszenia szkody z pieczątką szkoły (jeśli brak pieczątki - z kopią legitymacji)
 2. Dokumentacja medyczna, która podaje zakres udzielonej pomocy po zdarzeniu
 3. Dokument potwierdzający tożsamość pełnoletniego dziecka lub przedstawiciela ustawowego dziecka (bez wizerunku) 
 4. W przypadku rozbieżności nazwiska z nazwiskiem rodziców - odpis aktu urodzenia dziecka
 1. Wypełniony druk zgłoszenia szkody z pieczątką szkoły (jeśli brak pieczątki - z kopią legitymacji)
 2. Kompletna dokumentacja medyczna związana z rozpoznanym poważnym zachorowaniem (wyniki badań potwierdzające chorobę)
 3. Dokument potwierdzający tożsamość pełnoletniego dziecka lub przedstawiciela ustawowego dziecka (bez wizerunku) 
 4. W przypadku rozbieżności nazwiska z nazwiskiem rodziców - odpis aktu urodzenia dziecka
 1. Wypełniony druk zgłoszenia szkody z pieczątką szkoły (jeśli brak pieczątki - z kopią legitymacji)
 2. Odpis aktu zgonu
 3. Zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu (karta statystyczna lub zaświadczenie lekarskie)
 4. Kompletna dokumentacja medyczna związana z dotychczas rozpoznanymi schorzeniami u Ubezpieczonego oraz dotycząca udzielanych dotychczas świadczeń zdrowotnych
 5. Dokument tożsamości uprawnionego (bez wizerunku) 
 6. W przypadku prowadzonego dochodzenia/śledztwa - orzeczenie kończące postępowanie w sprawie (postanowienie prokuratury, wyrok sądu oraz protokół badania sekcyjnego)
 7. Jeśli zgon nastąpił w wyniku wypadku przy pracy – protokół BHP
 8. Jeśli zgon nastąpił w wyniku wypadku komunikacyjnego – notatka policyjna, prawo jazdy, dowód rejestracyjny

Częste pytania o szkody NNW 

 • Online wyślij uzupełniony druk zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów za pośrednictwem formularza elektronicznego
 • Pocztą wyślij dokumenty na adres:
 •          TUiR Allianz Polska S.A. 
 •          ul. Rodziny Hiszpańskich 1
 •          02-685 Warszawa
 •  
 • Osobiście złóż dokumenty w dowolnym oddziale Allianz
 • Telefonicznie zadzwoń pod numer 
  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00
 • Informacje o statusie szkody uzyszkasz
 • Telefonicznie
 • zadzwoń pod numer 224 224 224
  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00 
 • E-mailem
  Wyślij e-mail na adres szkody@allianz.pl
  wpisz w temacie wiadomości  numer szkody zgodnie z przykładem: 123-1234567
Gdy potrzebujesz pomocy z ubezpieczenia Home Assistance - zadzwoń 224 224 224