Twoje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
Twoje korzyści
3 pakiety z atrakcyjnymi zakresami ubezpieczenia dla dzieci i dorosłych lub możliwość dopasowania ubezpieczenia do Twoich potrzeb

Przesuń, by zobaczyć więcej

Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku
Śmierć rodzica ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku
dostępne tylko dla ubezpieczonego dziecka
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku
wypłata jako określony procent sumy ubezpieczenia w zależności od rodzaju uszczerbku na zdrowiu
Wstrząśnienie mózgu w wyniku wypadku
Pogryzienie ubezpieczonego dziecka przez psa
dostępne tylko dla ubezpieczonego dziecka
Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku
wypłata za każdy dzień pobytu w szpitalu
Organizacja i pokrycie kosztów pobytu opiekuna w szpitalu/hotelu w przypadku pobytu ubezpieczonego dziecka w szpitalu w wyniku wypadku
dostępne tylko dla ubezpieczonego dziecka
Organizacja i pokrycie kosztów korepetycji lub organizacja i pokrycie kosztów opiekuna dla ubezpieczonego dziecka
dostępne tylko dla ubezpieczonego dziecka
Czasowa niezdolność do pracy ubezpieczonego w wyniku wypadku
dostępne tylko dla dorosłego ubezpieczonego 
Świadczenia assistance po wypadku
Organizacja i pokrycie kosztów operacji ortopedycznych i plastycznych związanych z wypadkiem
Świadczenia assistance w przypadku ukąszenia kleszcza
opcjonalnie
Chcesz mieć ubezpieczenie w razie nieszczęśliwych wypadków?
Zdarzyło się coś, co jest objęte ubezpieczeniem. Sprawdź w ogólnych warunkach ubezpieczenia, jakie dokumenty będą potrzebne, by zgłosić roszczenie.
Prześlij zgłoszenie roszczenia  za pośrednictwem strony internetowej 
lub na adres: u.szkody@mondial-assistance.pl 
Jeśli podasz swój nr telefonu i e-mail, będziemy mogli szybciej rozpatrzyć Twoją sprawę.
Sprawdź status swojej sprawy. W tym wyślij e-mail na adres:  nnw.status@allianz.com  lub zadzwoń pod numer: 
+48 224 224 224*
– koniecznie podaj numer roszczenia.
*Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora
Uwaga! Poproś lekarza o dokumentację medyczną z diagnozą.
Dokument ten będzie potrzebny do rozpatrzenia sprawy przez nas. Zachowaj również rachunki za leczenie.
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Zobacz, jak zajmiemy się roszczeniem, jak obsłużymy Twoje ubezpieczenie
Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 100 000 zł.
Tak – dziecko jest objęte ochroną, nawet jeśli dziecko uprawia ten sport wyczynowo.
Umowę możesz zawrzeć u swojego agenta lub przez naszą infolinię* +48 224 224 224
*Opłata za połączenie telefonicznie jest zgodna z taryfą operatora
W przypadku ubezpieczenia indywidualnego Strefa NNW składka płatna jest jednorazowo.
Wszystkie umowy indywidualnego ubezpieczenia Strefa NNW zawierane są na 1 rok.
alt
Tu znajdziesz i pobierzesz potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie oraz ogólne warunki ubezpieczeń Strefa NNW

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Gdy używamy pojęcia „dawna Aviva” mamy na myśli spółki, które do 1.07.2022 r. działały pod nazwami: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000002561; NIP: 526-020-99-75; REGON: 010587003; wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł (w tym kapitał wpłacony: 74 287 500 zł); Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000009857; NIP: 526-020-99-98; REGON: 010587010; wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł (wpłacony w całości); Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000011017; NIP: 897-155-34-38; REGON: 931152953; wysokość kapitału zakładowego: 12 250 000 zł (wpłacony w całości)