Otwarty Fundusz Emerytalny 

Szansa na wyższą emeryturę
OFE w Allianz 
Twoje korzyści

Sprawdź, co zapewni Ci Otwarty Fundusz Emerytalny w Allianz

Przesuń, by zobaczyć więcej

Dziedziczenie środków
Składki przekazywane przez ZUS
2,92% wynagrodzenia – część obowiązkowej składki emerytalnej 
Brak dodatkowych kosztów
Dostęp online do rachunku
Dostęp online notowań
Możliwość transferu środków z innego OFE
4 razy w roku

Twoja składka emerytalna – co możesz z nią zrobić

Twoja składka emerytalna może być w całości odprowadzana do ZUS, albo dzielona między ZUS i OFE. Składka ta wynosi 19,52% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – w przypadku pracowników podstawą jest wynagrodzenie brutto. Na Twój rachunek w OFE może wpływać 2,92% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Stanie się tak, jeśli zdecydujesz się na dzielenie składki.

Twoje środki gromadzone na rachunku w OFE lokujemy na zasadach określonych w przepisach prawa oraz zgodnie z przyjętymi przez OFE zasadami prowadzenia działalności lokacyjnej.

Środki odprowadzane do ZUS są natomiast ewidencjonowane na Twoim subkoncie, a następnie przeznaczane na wypłatę bieżących emerytur. Środki te nie są inwestowane, ale podlegają waloryzacji.

Sposób powiadomienia ZUS o chęci przekazywania części składki do OFE zależy od tego, czy jesteś już członkiem OFE, czy dopiero zamierzasz zawrzeć umowę. Szczegóły sprawdź w odpowiedziach na częste pytania.

Zawarcie umowy 

Proste przystąpienie do OFE 

boy slipping on the puddle of water
Wypełniasz wniosek i wybierasz, jak chcesz otrzymać formularz umowy
man pointing at tablet
Podpisujesz formularze i przesyłasz je do nas
man videochatting with agent on the tablet
Podpisujemy formularze i odsyłamy Ci gotową umowę 

Jesteś klientem Allianz Polska OFE?

Umowa o członkostwo w Allianz Polska OFE jest zawierana przez Allianz Polska OFE, którym zarządza PTE Allianz Polska S.A. Oszczędzanie w ramach OFE jest obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Wartość jednostek zgromadzonych na rachunku OFE może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. Członek Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Allianz Polska OFE nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Potencjalne korzyści mogą zostać zmniejszone o opłaty wynikające z statutu Allianz Polska OFE.

Często zadawane pytania o OFE 

Często zadawane pytania o okno transferowe 

Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Umowa o członkostwo w Allianz Polska OFE zawierana jest przez Allianz Polska OFE, którym zarządza PTE Allianz Polska S.A. Oszczędzanie w ramach OFE obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym. Wartość jednostek zgromadzonych na rachunku OFE może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. Członek Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Allianz Polska OFE nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Potencjalne korzyści mogą zostać zmniejszone o opłaty wynikające z statutu Allianz Polska OFE.