Witaj w Allianz Polska
Otwartym Funduszu Emerytalnym

Po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), 30.12 2022 r. Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. połączyło się z Aviva Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym Aviva Santander S.A. Od tego dnia Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. zarządzało dwoma OFE – Allianz Polska OFE i Drugim Allianz Polska OFE (przed 2.01.2023 r. noszącego nazwę Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander). Kolejnym etapem działań było połączenie obu OFE. Ten krok oficjalnie nazywany jest likwidacją Drugiego Allianz Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Połączenie OFE nastąpiło 12 maja 2023 roku. Od tego dnia wszyscy członkowie Drugiego Allianz Polska OFE zostali członkami Allianz Polska OFE.

Cały proces likwidacji Drugiego Allianz Polska OFE odbył się zgodnie z ustawą z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Oznacza to, że dla członków OFE był to proces całkowicie bezpieczny i nie miał wpływu na zgromadzone na ich rachunkach środki. Wartość nominalna jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku członka przed i po likwidacji Drugiego Allianz Polska OFE pozostała bez zmian.

Uwaga! Członkowie Drugiego Allianz Polska OFE oraz Allianz Polska OFE nie muszą podejmować żadnych działań. Wszystkie formalności dokonały się automatycznie.

Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu przeliczenia (12.05.2023 r.)

Drugi Allianz Polska OFE: 48,76 zł

Allianz Polska OFE: 48,73 zł

.

W wyliczeniu należy uwzględnić różnice wynikające z zaokrągleń; jednostki zapisywane są z dokładnością 4 miejsc po przecinku.

Przykład:

Liczba jednostek (JR) w Drugim Allianz Polska OFE: 1 000,2015 JR

.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Fundusz Drugi Allianz Polska OFE
przed przeliczeniem
Allianz Polska OFE
po przeliczeniu
Liczba jednostek w dniu przeliczenia 1 000,2015 1 000,8173 
Wartość jednostki w dniu przeliczenia 48,76 48,73
Wartość kwotowa w dniu przeliczenia 48 769,83 48 769,83
Po likwidacji Drugiego Allianz Polska OFE warunki Twojej umowy nie uległy zmianie. Warto mieć na uwadze, że opłata od składki jest w dalszym ciągu najniższa na rynku i wynosi 0,75%. Oznacza to, że inwestujemy aż 99,25% Twojej składki.

Numer Twojego rachunku w Allianz Polska OFE nie zmienił się, należy go jedynie poprzedzić liczbą 700.
Np. jeśli Twój numer rachunku w Drugim Allianz Polska OFE był 1234567, to w Allianz Polska OFE będzie 7001234567.

Jeśli nie pamiętasz swojego dotychczasowego numeru rachunku wystarczy, że:

 • zajrzysz do informacji rocznej o zgromadzonych środkach,
 • zadzwonisz na Infolinię* 224 224 224.
*Opłata za połączenie telefoniczne jest zgodna z taryfą operatora

Nowy serwis OFE znajdziesz na  ofeallianz.pl

Do logowania będziesz potrzebować:

 • numeru rachunku (swój dotychczasowy numer poprzedź liczbą 700),
 • hasła – musisz je utworzyć przy pierwszym logowaniu do nowego serwisu. Wybierz opcję „utwórz hasło jednorazowe” i postępuj dalej zgodnie z instrukcją. Hasło otrzymasz SMSem. Możesz także skontaktować się z nami, aby otrzymać je listownie.

  Hasło używane w poprzednim systemie nie jest automatycznie przeniesione do nowego serwisu. Są to różne platformy, dlatego należy ustawić nowe hasło.

Jeśli nie pamiętasz numeru rachunku , to kliknij tutaj.

Jeśli nie mamy Twojego aktualnego numeru telefonu, podczas tworzenia hasła, wybierz opcję „Nie mam zarejestrowanego numeru telefonu lub jest on nieaktualny”. 

W serwisie możesz sprawdzić:

 • sumę zgromadzonych składek i jednostek rozrachunkowych,
 • historię transakcji,
 • dane osobowe swoje oraz osób uposażonych,
 • listy wysyłane przez Fundusz, w tym informację roczną o zgromadzonych środkach,
 • swoje dane kontaktowe: adres korespondencyjny, email i telefon oraz zaktualizować je.

Dzięki aktualnym danym w funduszu masz pewność, że otrzymujesz pełną korespondencję dotyczącą swojego rachunku w OFE.

Niezgodność w zakresie danych osobowych może doprowadzić do problemów z przekazywaniem składek przez ZUS do OFE.

Sprawdź swoje dane na ofeallianz.pl i zaktualizuj je bezpośrednio w serwisie (dane kontaktowe) lub za pomocą formularza:

Zadbaliśmy o to, żeby zmiana była dla Ciebie neutralna i nie wiązała się z koniecznością zmiany Twoich przyzwyczajeń.
Zapoznaj się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych w OFE, które opisaliśmy szczegółowo w załączniku.
W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zachęcamy Cię również do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące Allianz Polska OFE.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Napisz Zadzwoń Wypełnij

Allianz Polska OFE
Skr. pocztowa 4
02-696 Warszawa 113

 

Infolinia*
224 224 224
Formularz online
*Opłata za połączenie telefoniczne jest zgodna z taryfą operatora