Dokumenty do produktów emerytalnych

Dokumenty do produktów emerytalnych kupionych w dawnej Avivie oraz dla produktów emerytalnych dawnej Avivy kupionych w Allianz po 1.07.2022 r.

Prospekty informacyjne

 

Informacje o zmianie statutu


Miesięczna struktura aktywów

Półroczna i roczna struktura aktywów

Zawiadomienie o stopie zwrotu

Sprawozdania WZA
04-01-2022, NWZA, FABRYKI MEBLI FORTE S.A.
05-01-2022, NWZA, REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A.
20-01-2022, NWZA, Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.
20-01-2022, NWZA, REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A.
27-01-2022, ZWZA, PEPCO GROUP NV
11-02-2022, NWZA, GRUPA KĘTY S.A.
01-03-2022, NWZA, REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A.
07-03-2022, NWZA, PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
10-03-2022, NWZA, ENEA S.A.
17-03-2022, NWZA, GRUPA KĘTY S.A.
25-03-2022, NWZA, Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
30-03-2022, ZWZA, BANK MILLENNIUM SA
31-03-2022, ZWZA, MBANK S.A.
06-04-2022, NWZA, PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
06-04-2022, NWZA, PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
08-04-2022, NWZA, ENEA S.A.
07-04-2022, ZWZA, REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A.
07-04-2022, ZWZA, ING BANK ŚLĄSKI S.A.
12-04-2022, NWZA, ALIOR BANK S.A.
14-04-2022, ZWZA, KRUK S.A.
21-04-2022, ZWZA, ALUMETAL SA
22-04-2022, NWZA, ZESPOL ELEKTROWNI PATNOW-ADAMOW-KONIN S.A.
22-04-2022, ZWZA, ORANGE POLSKA S.A.
25-04-2022, NWZA, ADIUVO INVESTMENT S.A.
28-04-2022, ZWZA, CIECH S.A.
28-04-2022, ZWZA, WAWEL S.A.
11-05-2022, ZWZA, Polenergia S.A.
12-05-2022, ZWZA, POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
12-05-2022, NWZA, AB SA
17-05-2022, ZWZA, DEVELIA S.A.
19-05-2022, ZWZA, BUDIMEX S.A.
20-05-2022, ZWZA, ERBUD S.A.
20-05-2022, NWZA, ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.
20-05-2022, ZWZA, LPP S.A.
25-05-2022, ZWZA, POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
25-05-2022, ZWZA, ASSECO POLAND S.A.
25-05-2022, ZWZA, GRUPA KĘTY S.A.
25-05-2022, ZWZA, SECO WARWICK S.A.
27-05-2022, ZWZA, VERCOM SA
31-05-2022, ZWZA, ALIOR BANK S.A.
31-05-2022, ZWZA, INTER CARS SA
31-05-2022, ZWZA, ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.
31-05-2022, ZWZA, FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA
01-06-2022, ZWZA, NEWAG SA
06-06-2022, ZWZA, DECORA SA
09-06-2022, ZWZA, Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.
15-06-2022, ZWZA, CCC S.A.
14-06-2022, ZWZA, GLOBE TRADE CENTRE S.A.
15-06-2022, ZWZA, ECHO INVESTMENT S.A.
17-06-2022, ZWZA, GRUPA LOTOS SA
15-06-2022, ZWZA, BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
20-06-2022, ZWZA, CCC S.A._obligacje
21-06-2022, ZWZA, VRG S.A.
21-06-2022, ZWZA, UNIBEP S.A.
21-06-2022, ZWZA, KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
21-06-2022, ZWZA, ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
21-06-2022, ZWZA, P.A. NOVA S.A.
22-06-2022, ZWZA, GRENEVIA S.A.
22-06-2022, ZWZA, FERRO S.A.
22-06-2022, ZWZA, FABRYKI MEBLI FORTE S.A.
23-06-2022, ZWZA, ELEKTROTIM S.A.
23-06-2022, ZWZA, ARCHICOM S.A.
23-06-2022, ZWZA, TARCZYŃSKI S.A.
24-06-2022, ZWZA, Wirtualna Polska Holding S.A.
24-06-2022, ZWZA, POLTREG SA
24-06-2022, ZWZA, ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.
30-06-2022, ZWZA, SONEL S.A.
28-06-2022, ZWZA, APATOR S.A.
28-06-2022, ZWZA, Polski Holding Nieruchomości S.A.
28-06-2022, ZWZA, Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
29-06-2022, ZWZA, BENEFIT SYSTEMS SA
29-06-2022, ZWZA, Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
29-06-2022, ZWZA, AMICA SA
29-06-2022, ZWZA, PKP CARGO SA
30-06-2022, ZWZA, DOM DEVELOPMENT SA
30-06-2022, ZWZA, EUROCASH SA
30-06-2022, ZWZA, RYVU THERAPEUTICS SA
30-06-2022, ZWZA, SELVITA S.A.
01-07-2022, NWZA, DEVELIA S.A.
06-07-2022, NWZA, ALUMETAL SA
12-07-2022, NWZA, ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.
20-07-2022, NWZA, GRUPA LOTOS SA
21-07-2022, NWZA, POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
01-08-2022, ZWZA, BERLING S.A.
18-08-2022, ZWZA, Livechat Software
22-08-2022, NWZA, BENEFIT SYSTEMS SA
30-08-2022, NWZA, DOM DEVELOPMENT SA
01-09-2022, NWZA, Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
05-09-2022, NWZA, DECORA SA
15-09-2022, NWZA, ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.
19-09-2022, NWZA, RYVU THERAPEUTICS SA
20-09-2022, NWZA, GLOBE TRADE CENTRE S.A.
23-09-2022, NWZA, KERNEL HOLDING S.A.
23-09-2022, NWZA, LPP S.A.
26-09-2022, NWZA, GLOBE TRADE CENTRE S.A.
28-09-2022, NWZA, POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
30-09-2022, NWZA, BENEFIT SYSTEMS SA
06-10-2022, NWZA, ORANGE POLSKA S.A.
10-10-2022, NWZA, POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
10-10-2022, NWZA, INTER CARS SA
18-10-2022, ZWZA, AMBRA SA
18-10-2022, NWZA, POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
24-10-2022, ZWZA, CCC S.A._obligacje
28-10-2022, NWZA, ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.
16-11-2022, NWZA, KRUK S.A.
17-11-2022, NWZA, CCC S.A.
24-11-2022, NWZA, P.A. NOVA S.A.
24-11-2022, NWZA, BERLING S.A.
29-11-2022, NWZA, BERLING S.A.
13-12-2022, NWZA, FERRO S.A.
15-12-2022, ZWZA, AB SA
16-12-2022, NWZA, ARCHICOM S.A.
20-12-2022, NWZA, CD PROJEKT S.A.
20-12-2022, NWZA, REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A.

Sprawozdzania WZA - Archiwum
Aby rozpakować całą zawartość spakowanego folderu ZIP, naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) dany folder, wybierz pozycję Wyodrębnij wszystkie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

Pozostałe dokumenty

Ogólne warunki ubezpieczenia

Podstawowe warunki dotyczące ubezpieczenia

Wykaz opłat i limitów

Regulaminy

Pozostałe dokumenty

Ogólne warunki ubezpieczenia

Podstawowe warunki dotyczące ubezpieczenia

Wykaz opłat i limitów

Regulaminy

Pozostałe dokumenty
Dokumeny dla produktu PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) kupionych w Avivie oraz dla produktów dawnej Avivy kupionych w Allianz znajdują się na stronie dummy dokumentów inwestycyjnych dla produktów dawnej Avivy.

Ogólne warunki ubezpieczenia

Dokument zawierający kluczowe informacje
Formularze i wnioski dla produktu PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) zakupionych w Avivie oraz dla produktów dawnej Avivy kupionych w Allianz znajdują się na stronie dummy dokumentów inwestycyjnych dla produktów dawnej Avivy.
Gdy używamy pojęcia „dawna Aviva” mamy na myśli spółki, które do 1.07.2022 r. działały pod nazwami: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000002561; NIP: 526-020-99-75; REGON: 010587003; wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł (w tym kapitał wpłacony: 74 287 500 zł); Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000009857; NIP: 526-020-99-98; REGON: 010587010; wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł (wpłacony w całości); Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000011017; NIP: 897-155-34-38; REGON: 931152953; wysokość kapitału zakładowego: 12 250 000 zł (wpłacony w całości)