Dokumenty do produktów emerytalnych

Dokumenty do produktów emerytalnych kupionych w dawnej Avivie oraz dla produktów emerytalnych dawnej Avivy kupionych w Allianz po 1.07.2022 r.

Prospekty informacyjne

 

Informacje o zmianie statutu


Miesięczna struktura aktywów

Półroczna i roczna struktura aktywów

Zawiadomienie o stopie zwrotu

Sprawozdania WZA
12-01-2021, NWZA, WAWEL S.A.
03-02-2021, NWZA, BENEFIT SYSTEMS SA
04-03-2021, NWZA, ADIUVO INVESTMENT S.A.
08-03-2021, NWZA, TARCZYŃSKI S.A.
15-03-2021, NWZA, CIECH S.A.
16-03-2021, NWZA, CCC S.A.
17-03-2021, NWZA, VRG S.A.
19-03-2021, NWZA, CCC S.A.
24-03-2021, ZWZA, MBANK S.A.
24-03-2021, ZWZA, BANK MILLENNIUM SA
30-03-2021, ZWZA, WAWEL S.A.
31-03-2021, ZWZA, PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK S.A.
01-04-2021, ZWZA, ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.
09-04-2021, NWZA, ERBUD S.A.
14-04-2021, NWZA, ARCHICOM S.A.
15-04-2021, ZWZA, ING BANK ŚLĄSKI S.A.
16-04-2021, ZWZA, CCC S.A.
23-04-2021, ZWZA, CCC S.A.
23-04-2021, NWZA, POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
29-04-2021, ZWZA, FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA
05-05-2021, NWZA, PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK S.A.
06-05-2021, ZWZA, PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK S.A.
11-05-2021, ZWZA, ERBUD S.A.
12-05-2021, ZWZA, GRUPA KĘTY S.A.
17-05-2021, NWZA, SELVITA S.A.
17-05-2021, ZWZA, CCC S.A.
17-05-2021, NWZA, SELVITA S.A.
19-05-2021, ZWZA, ALUMETAL SA
20-05-2021, ZWZA, BUDIMEX S.A.
20-05-2021, ZWZA, ASSECO POLAND S.A.
25-05-2021, ZWZA, MW TRADE
25-05-2021, ZWZA, CD PROJEKT S.A.
27-05-2021, ZWZA, POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
27-05-2021, ZWZA, INTER CARS SA
27-05-2021, ZWZA, DOM DEVELOPMENT SA
28-05-2021, ZWZA, ALIOR BANK S.A.
31-05-2021, ZWZA, TARCZYŃSKI S.A.
01-06-2021, ZWZA, DECORA SA
07-06-2021, ZWZA, POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
07-06-2021, ZWZA, ALIOR BANK S.A.
07-06-2021, ZWZA, KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
08-06-2021, ZWZA, SONEL S.A.
09-06-2021, ZWZA, ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.
10-06-2021, ZWZA, ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
11-06-2021, ZWZA, BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
11-06-2021, NWZA, CCC S.A.
15-06-2021, ZWZA, P.A. NOVA S.A.
15-06-2021, ZWZA, Wirtualna Polska Holding S.A.
15-06-2021, ZWZA, AMICA SA
16-06-2021, ZWZA, KRUK S.A.
16-06-2021, ZWZA, FABRYKI MEBLI FORTE S.A.
16-06-2021, ZWZA, Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
17-06-2021, ZWZA, UNIBEP S.A.
18-06-2021, ZWZA, Polenergia S.A.
18-06-2021, ZWZA, BERLING S.A.
21-06-2021, ZWZA, IPOPEMA - IPOPEMA SECURITIES S.A.
22-06-2021, ZWZA, CCC S.A.
22-06-2021, ZWZA, CIECH S.A.
22-06-2021, ZWZA, FAMUR S.A.
23-06-2021, ZWZA, FERRO S.A.
24-06-2021, ZWZA, ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.
24-06-2021, ZWZA, ARCHICOM S.A.
24-06-2021, ZWZA, ELEKTROTIM S.A.
28-06-2021, ZWZA, NEWAG SA
28-06-2021, ZWZA, ECHO INVESTMENT S.A.
28-06-2021, ZWZA, Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
28-06-2021, ZWZA, VRG S.A.
28-06-2021, ZWZA, PKP CARGO SA
29-06-2021, ZWZA, Polski Holding Nieruchomości S.A.
29-06-2021, ZWZA, ADIUVO INVESTMENT S.A.
29-06-2021, ZWZA, APATOR S.A.
29-06-2021, ZWZA, BENEFIT SYSTEMS SA
29-06-2021, ZWZA, GLOBE TRADE CENTRE S.A.
29-06-2021, ZWZA, LPP S.A.
30-06-2021, ZWZA, LC Corp S.A.
06-07-2021, NWZA, KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
03-08-2021, ZWZA, CCC S.A.
17-08-2021, NWZA, FAMUR S.A.
18-08-2021, ZWZA, Livechat Software
06-09-2021, NWZA, CCC S.A.
10-09-2021, NWZA, CCC S.A.
21-09-2021, NWZA, TARCZYŃSKI S.A.
12-10-2021, ZWZA, POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
12-10-2021, ZWZA, Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
14-10-2021, NWZA, GRUPA LOTOS SA
18-10-2021, NWZA, APATOR S.A.
26-10-2021, NWZA, CIECH S.A.
26-10-2021, ZWZA, AMBRA SA
16-11-2021, NWZA, CYFROWY POLSAT S.A.
23-11-2021, NWZA, ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.
26-11-2021, NWZA, ERBUD S.A.
29-11-2021, NWZA, ING BANK ŚLĄSKI S.A.
30-11-2021, NWZA, BENEFIT SYSTEMS SA
30-11-2021, ZWZA, AB SA
01-12-2021, NWZA, ALIOR BANK S.A.
07-12-2021, NWZA, PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK S.A.
14-12-2021, NWZA, FAMUR S.A.

Sprawozdzania WZA - Archiwum
Aby rozpakować całą zawartość spakowanego folderu ZIP, naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) dany folder, wybierz pozycję Wyodrębnij wszystkie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

Pozostałe dokumenty

Ogólne warunki ubezpieczenia

Podstawowe warunki dotyczące ubezpieczenia

Wykaz opłat i limitów

Regulaminy

Pozostałe dokumenty

Ogólne warunki ubezpieczenia

Podstawowe warunki dotyczące ubezpieczenia

Wykaz opłat i limitów

Regulaminy

Pozostałe dokumenty
Dokumeny dla produktu PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) kupionych w Avivie oraz dla produktów dawnej Avivy kupionych w Allianz znajdują się na stronie dummy dokumentów inwestycyjnych dla produktów dawnej Avivy.

Ogólne warunki ubezpieczenia

Dokument zawierający kluczowe informacje
Gdy używamy pojęcia „dawna Aviva” mamy na myśli spółki, które do 1.07.2022 r. działały pod nazwami: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000002561; NIP: 526-020-99-75; REGON: 010587003; wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł (w tym kapitał wpłacony: 74 287 500 zł); Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000009857; NIP: 526-020-99-98; REGON: 010587010; wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł (wpłacony w całości); Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000011017; NIP: 897-155-34-38; REGON: 931152953; wysokość kapitału zakładowego: 12 250 000 zł (wpłacony w całości)