Grupowe ubezpieczenia na życie i zdrowotne – proste zgłoszenie, sprawne rozpatrzenie roszczenia 

Zgłoś swoją sprawę online – dzięki temu obsłużymy ją szybciej.
dotyczy ubezpieczeń: Opiekun, Zespół
lub innych grupowych ubezpieczeń na życie zawartych w dawnej Avivie przed 2.07.2022 r. 
Potrzebne dokumenty

Potrzebne dokumenty

 • Kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • W przypadku pobytu w szpitalu – dokumentacja medyczna z prowadzonego leczenia, w tym: karty leczenia szpitalnego, karty historii choroby i wyniki badań
 • W razie wypadku – dokumenty potwierdzające nieszczęśliwy wypadek, a także kopia notatki policyjnej, postanowienia prokuratury lub kopia protokołu BHP, jeśli prowadzono postępowanie w sprawie wypadku 
 • W przypadku poważnego zachorowania/zachorowania na nowotwór złośliwy – kopie wyników badań potwierdzających rozpoznanie choroby
 • W przypadku leczenia lub rehabilitacji – kopie faktur i rachunków dokumentujących wydatki na leczenie, rehabilitację i zakup sprzętu ortopedycznego
 • W przypadku niezdolności do pracy (również w ramach ubezpieczenia składki) – kopie dokumentów potwierdzających nieprzerwaną niezdolność do pracy, zwolnień lekarskich, decyzji ZUS, KRUS lub innych organów rentowych
 • W przypadku refundacji w ramach umowy RakAssistance – kopia faktury za zakup peruki
 • W przypadku rekonwalescencji – kopie zwolnień lekarskich
 • Dodatkowo w przypadku świadczenia dla małżonka/partnera – kopia dowodu osobistego małżonka/partnera lub kopie aktów urodzenia/małżeństwa 
 • Dodatkowo w przypadku świadczenia dla dziecka – kopia aktu urodzenia dziecka

Inne sposoby zgłoszenia zdarzenia

 • E-mailem - prześlij zdjęcia dokumentów na adres dummy bok@allianz.pl
 • Pocztą tradycyjną - wyślij dokumenty na adres:
  Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.,
  ul. Inflancka 4B 
  00-189 Warszawa

Jeżeli chcesz zgłosić zdarzenie e-mailem lub przesłać dokumenty poczta tradycyjną - pobierz i wypełnij formularz. 


Inne sposoby zgłoszenia zdarzenia

 • E-mailem - prześlij zdjęcia dokumentów na adres dummy bok@allianz.pl
 • Pocztą tradycyjną - wyślij dokumenty na adres:
  Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.,
  ul. Inflancka 4B 
  00-189 Warszawa

Jeżeli chcesz zgłosić zdarzenie e-mailem lub przesłać dokumenty poczta tradycyjną - pobierz i wypełnij formularz. 

 • E-mailem - prześlij zdjęcia dokumentów na adres dummy bok@allianz.pl
 • Pocztą tradycyjną - wyślij dokumenty na adres:
  Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.,
  ul. Inflancka 4B 
  00-189 Warszawa

Jeżeli chcesz zgłosić zdarzenie e-mailem lub przesłać dokumenty poczta tradycyjną - pobierz i wypełnij formularz. 

 • E-mailem - prześlij zdjęcia dokumentów na adres dummy bok@allianz.pl
 • Pocztą tradycyjną - wyślij dokumenty na adres:
  Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.,
  ul. Inflancka 4B 
  00-189 Warszawa

Jeżeli chcesz zgłosić zdarzenie e-mailem lub przesłać dokumenty poczta tradycyjną - pobierz i wypełnij formularz. 

Potrzebne dokumenty:

 • Kopia odpisu skróconego aktu zgonu
 • Kopia karty statystycznej do karty zgonu lub innego dokumentu potwierdzającego przyczynę śmierci 
 • Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości osoby składającej wniosek o wypłatę świadczenia
 • W przypadku wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu osierocenia dziecka - dodatkowo kopia odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka 
 • W przypadku wniosku o wypłatę świadczenia w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub samobójstwem – kopia dokumentu wyjaśniającego okoliczności i przyczynę zdarzenia, czyli protokołu wypadkowego, protokołu BHP, notatki służbowej policji lub postanowienia prokuratury
Zgłoszenie śmierci rodzica lub rodzica partnera
 

Inne sposoby zgłoszenia zdarzenia

 • E-mailem - prześlij zdjęcia dokumentów na adres dummy bok@allianz.pl
 • Pocztą tradycyjną - wyślij dokumenty na adres:
  Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.
  ul. Inflancka 4B 
  00-189 Warszawa

Jeżeli chcesz zgłosić zdarzenie e-mailem lub przesłać dokumenty poczta tradycyjną - pobierz i wypełnij formularz. 

Potrzebne dokumenty

 • Kopia odpisu skróconego aktu zgonu
 • Kopia karty zgonu lub innego dokumentu potwierdzającego przyczynę śmierci
 • Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości osoby składającej wniosek o wypłatę świadczenia
 • W przypadku wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu osierocenia dziecka - dodatkowo kopia odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka 
 • W przypadku wniosku o wypłatę świadczenia w związku ze śmiercią wskutek nieszczęśliwego wypadku lub samobójstwem – kopia dokumentu wyjaśniającego okoliczności i przyczynę zdarzenia, czyli protokołu wypadkowego, protokołu BHP, notatki służbowej policji lub postanowienia prokuratury

Zgłoszenie śmierci ubezpieczonego

 • E-mailem - prześlij zdjęcia dokumentów na adres dummy bok@allianz.pl
 • Pocztą tradycyjną - wyślij dokumenty na adres:
  Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.
  ul. Inflancka 4B 
  00-189 Warszawa

Jeżeli chcesz zgłosić zdarzenie e-mailem lub przesłać dokumenty poczta tradycyjną - pobierz i wypełnij formularz. 

Przygotuj kopię odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka. W przypadku wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia martwego dziecka dołącz także kopię odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka i kopię karty informacyjnej leczenia szpitalnego.

Inne sposoby zgłoszenia zdarzenia

 • E-mailem - prześlij zdjęcia dokumentów na adres dummy bok@allianz.pl
 • Pocztą tradycyjną - wyślij dokumenty na adres:
  Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.
  ul. Inflancka 4B 
  00-189 Warszawa

Jeżeli chcesz zgłosić zdarzenie e-mailem lub przesłać dokumenty poczta tradycyjną - pobierz i wypełnij formularz. 

Assistance

W ramach assistance można skorzystać m.in. z:

 • 3 wizyt lekarza lub telekonsultacji
 • Transportu medycznego
 • Rehabilitacji i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
 • Organizacji pobytu rodzica w szpitalu
 • Wizyty i pomocy pielęgniarki

Aby skorzystać z usług Assistance zadzwoń na Infolinię* - Infolinia jest czynna 24/7.

*Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora

Prywatna opieka medyczna

W ramach Pakietu Medycznego “Bądź Zdrów” masz dostęp do lekarzy specjalistów i badań medycznych w całej Polsce. Skontaktuj się z wybraną placówką medyczną, aby umówić się na wizytę lub badania.


Druga opinia medyczna

Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta Best Doctors pod numerem telefonu* 800 365 867.
Infolinia jest czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

*Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora

W ramach assistance można skorzystać m.in. z:

 • 3 wizyt lekarza lub telekonsultacji
 • Transportu medycznego
 • Rehabilitacji i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
 • Organizacji pobytu rodzica w szpitalu
 • Wizyty i pomocy pielęgniarki

Aby skorzystać z usług Assistance zadzwoń pod numer tel.*:   +48 22 563 11 35.
Infolinia jest czynna 24/7.

*Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora
Status zgłoszenia

Status swojego zgłoszenia sprawdzisz

 • online w serwisie Mój Allianz (dawniej MojaAviva) w zakładce „Moje szkody i roszczenia”, 
 • telefonicznie +48 224 224 224 Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora
 • lub wysyłając wiadomość na bok@allianz.pl (podaj w wiadomości numer zgłoszenia). 
*Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora
Częste pytania

Sprawdzasz zakres polisy

Upewnij się, że ubezpieczenie chroniło Cię w momencie zdarzenia albo że jesteś uprawniony do otrzymania świadczenia. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia znajdziesz w swojej polisie i serwisie Mój Allianz.

Przesyłasz zgłoszenie

Poprosimy Cię o dodatkowe dokumenty, które podajemy we wniosku. Przekaż je nam wraz z wnioskiem − online, mailowo lub listownie − dzięki temu szybciej rozpatrzymy zgłoszenie.

Zajmiemy się resztą

O statusie Twojej sprawy i decyzji o wypłacie poinformujemy Cię online, telefonicznie, mailowo lub listownie. W przypadku niektórych zgłoszeń wypłatę można otrzymać nawet tego samego dnia.

W przypadku ubezpieczeń na życie i zdrowie możesz to zrobić w ciągu 3 lat od daty zdarzenia. Przydatne wskazówki znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 
Tak, w ubezpieczeniach indywidualnych i grupowych nie ma wyłączenia odpowiedzialności w razie śmierci spowodowanej zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2. 

Do wypłaty środków uprawnieni są beneficjenci, tzw. osoby uprawnione. Takie osoby oraz ich udział w środkach wskazuje członek OFE. Może to zrobić w dowolnym momencie trwania umowy członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym. Niezależnie od wskazania beneficjentów, osobą uprawnioną do dziedziczenia połowy środków jest również współmałżonek, jeżeli w okresie członkostwa w OFE istniała małżeńska wspólność majątkowa.

Środki pochodzące z OFE, nieprzekazane na rzecz małżonka lub beneficjentów wchodzą w skład masy spadkowej i podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych. Oznacza to, że uprawnieni do tych środków będą spadkobiercy zmarłego członka OFE.

Wszelkie niezbędne dokumenty, które są nam przekazywane, powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Zagraniczne dokumenty dowodowe muszą być uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w razie ich braku - przez polską placówkę dyplomatyczną. 

Jeśli wraz z umową „Na Zdrowie” lub „Zdrowe Życie” wybrałeś opcję Świadczenie lekowe, możesz po leczeniu w szpitalu otrzymać dodatkową kwotę, np. na zakup leków. Wystarczy, że złożysz wniosek o wypłatę w związku z leczeniem/pobytem w szpitalu.

Możesz to zrobić łatwo i wygodnie, logując się do serwisu Mój Allianz. Zgłoś zdarzenie online

dotyczy tylko ubezpieczeń: Allianz Rodzina 
lub innych grupowych ubezpieczeń na życie zawartych w Allianz przed 2.07.2022 r. 
Ubezpieczenia grupowe
w ten sposób przyspieszysz załatwienie Twojej sprawy
Zgłoszenie
Zdarzenie
Wybierz zdarzenie i sprawdź, jakie dokumenty nam dostarczyć. W trakcie rozpatrywania roszczenia możemy potrzebować dodatkowej dokumentacji. Podaj swój nr telefonu lub adres email. To ułatwi nam wzajemną komunikację i przyspieszy proces rozpatrywania zgłoszenia.
 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Dokument potwierdzający tożsamość Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 3. Odpis aktu urodzenia dziecka Ubezpieczonego

W przypadku przysposobienia – prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego orzekające przysposobienie.

 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Odpis aktu urodzenia
 3. Dokument tożsamości Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 4. Specjalistyczna dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie wady wrodzonej
 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Dokument tożsamości Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 3. Karta informacyjna (wypisowa) z leczenia szpitalnego (w pełnym brzmieniu)
 4. Jeśli doszło do wypadku przy pracy – protokół BHP
 5. Jeśli doszło do wypadku komunikacyjnego – notatka policyjna, prawo jazdy, dowód rejestracyjny
 1. Druk zgłoszenie roszczenia
 2. Dokument tożsamości Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 3. Karta informacyjna (wypisowa) z leczenia szpitalnego w pełnym brzmieniu
 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Dokument tożsamości Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 3. Skierowanie na zabieg operacyjny
 4. Dokumentacja medyczna z przeprowadzenia zabiegu operacyjnego
 5. Imienne rachunki/faktury – dowody poniesionych kosztów z zakresu chirurgii jednego dnia
 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Dokument tożsamości Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 3. Karta informacyjną leczenia szpitalnego
 4. Dokumentacja medyczna wraz z odnotowaną informacją o okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim – w przypadku świadczenia z tytułu rekonwalescencji
 5. Skierowanie na pobyt w sanatorium wydane przez uprawnionego do tego lekarza – w przypadku pobytu w sanatorium
 6. Opis okoliczności wypadku – w przypadku zdarzeń będących następstwem wypadku Notatka policyjna – w przypadku zawiadomienia policji
 7. Orzeczenie kończące postępowanie w sprawie, inne posiadane dokumenty – jeżeli było lub jest prowadzone dochodzenie/śledztwo
 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Dokumentacja medyczna z udzielenia pierwszej pomocy
 3. Dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia tj. pełna historia choroby
 4. Dokument tożsamości Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 5. Dokument potwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdem (w przypadku gdy Ubezpieczony kierował pojazdem)
 6. Dokument potwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego
 7. Notatka policyjna – w przypadku zawiadomienia policji
 8. Orzeczenie kończące postępowanie w sprawie lub inne posiadane dokumenty dotyczące postępowania będącego jeszcze w toku, które mogą potwierdzić zasadność lub wysokość roszczenia – jeżeli było lub jest prowadzone dochodzenie/śledztwo
 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Dokument potwierdzający tożsamość Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 3. Dokumentacja medyczna z udzielenia pierwszej pomocy po wypadku Ubezpieczonego oraz dokumentacja z przebiegu leczenia i rehabilitacji
 4. Dowody poniesionych kosztów leczenia na terenie RP w związku z wypadkiem
 5. Jeśli doszło do wypadku komunikacyjnego – notatka policyjna, prawo jazdy, dowód rejestracyjny
 6. Jeśli doszło do wypadku przy pracy – protokół BHP
 7. Jeśli wypadkowi uległ współmałżonek – odpis aktu małżeństwa
 8. Jeśli wypadkowi uległo dziecko – odpis aktu urodzenia dziecka
 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Dokument potwierdzający tożsamość Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 3. Kompletna dokumentacja medyczna związana z rozpoznanym poważnym zachorowaniem (wyniki badań potwierdzające chorobę)
 4. Jeśli zachorował małżonek – odpis aktu małżeństwa
 5. Jeśli zachorowało dziecko – odpis aktu urodzenia dziecka
 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Dokument potwierdzający tożsamość Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 3. Odpis aktu zgonu rodzica/rodzica współmałżonka Ubezpieczonego
 4. W przypadku zgonu rodzica współmałżonka – odpis aktu małżeństwa Ubezpieczonego
 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Dokument potwierdzający tożsamość Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 3. Odpis aktu zgonu współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego
 4. Karta statystyczna zgonu lub zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu
 5. W przypadku zgonu współmałżonka – odpis aktu małżeństwa
 6. Jeśli zawiadomiono policję – notatka policyjna
 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Odpis aktu zgonu
 3. Zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu (karta statystyczna lub zaświadczenie lekarskie)
 4. Kompletna dokumentacja medyczna związana z dotychczas rozpoznanymi schorzeniami u Ubezpieczonego oraz dotycząca udzielanych dotychczas świadczeń zdrowotnych
 5. Dokument tożsamości uprawnionego (bez wizerunku) 
 6. W przypadku prowadzonego dochodzenia/śledztwa - orzeczenie kończące postępowanie w sprawie (postanowienie prokuratury, wyrok sądu oraz protokół badania sekcyjnego)
 7. W przypadku wypadku przy pracy - protokół BHP
 8. W przypadku wypadku komunikacyjnego – notatka policyjna, prawo jazdy, dowód rejestracyjny
 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Odpis aktu zgonu Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 3. Odpis aktu urodzenia dziecka
 4. Zaświadczenie określające przyczynę zgonu (karta statystyczna, zaświadczenie lekarskie)
 5. Dokument potwierdzający przejęcie opieki prawnej nad dzieckiem Ubezpieczonego
 6. Dokument tożsamości opiekuna prawnego osieroconego dziecka lub – gdy dziecko jest pełnoletnie – dokument tożsamości osieroconego dziecka
 1. Druk zgłoszenia
 2. Dokument tożsamości Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 3. Dowody poniesionych kosztów uwzględniające wykaz i cenę poszczególnych świadczeń stomatologicznych
Częste pytania
 • Online
 • wyślij zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów za pośrednictwem formularza elektronicznego.
*Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora
 • Wyślij dokumenty na adres:
 • TU Allianz Życie Polska S.A.
  ul. Inflancka 4B 
  00-189 Warszawa
 •  
 • Złóż dokumenty w dowolnej placówce Allianz 
 • Informacje o statusie roszczenia uzyskasz
 • telefonicznie
 • zadzwoń pod numer naszej Infolinii* 224 224 224
*Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora
Gdy używamy pojęcia „dawna Aviva” mamy na myśli spółki, które do 1.07.2022 r. działały pod nazwami: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000002561; NIP: 526-020-99-75; REGON: 010587003; wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł (w tym kapitał wpłacony: 74 287 500 zł); Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000009857; NIP: 526-020-99-98; REGON: 010587010; wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł (wpłacony w całości); Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000011017; NIP: 897-155-34-38; REGON: 931152953; wysokość kapitału zakładowego: 12 250 000 zł (wpłacony w całości)