Konsultacja medyczna bez wychodzenia z domu 
Zadbaj o swoje bezpieczeństwo 
Jeśli korzystasz z ubezpieczenia Allianz Opieka Zdrowotna możesz wybrać: 
Zadzwoń na infolinię 

Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.

Infolinia działa 24/7
Zamów e-konsultację 
E-konsultację możesz zrealizować codziennie w godzinach 8.00-22.00
Skorzystaj z e-konsultacji
W ustalonym dniu poczekaj na kontakt ze strony lekarza
Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.
 • bezpieczeństwo - możesz zasięgnąć porady lekarza, otrzymać e-receptę i zwolnienie lekarskie bez konieczności wychodzenia z domu i narażania się na kontakt z zainfekowanymi osobam
 • łatwość - masz możliwość konsultacji z lekarzem przez telefon lub czat. Musisz jedynie posiadać telefon lub w przypadku czatu, wideo-czatu - połączenie z internetem
 •  
 • oszczędność czasu - nie musisz dojeżdżać do placówki
Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.
Podczas e-konsultacji możesz:
 • otrzymać skierowanie na badania laboratoryjne lub diagnostyczne (EKG, USG, echo serca, z wyjątkiem diagnostyki obrazowej RTG, TK, NMR oraz endoskopii),
 • omówić z lekarzem wyniki badań laboratoryjnych lub diagnostycznych,
 • otrzymać lub przedłużyć e-recepty na leki przyjmowane cyklicznie (przed konsultacją przygotuj dokumentację medyczną potwierdzającą ich przyjmowanie,
 • uzyskać doraźną pomoc w sytuacjach niewymagających wizyty w placówce medycznej, np. gdy chcesz skonsultować z internistą niepokojące objawy lub dawkowanie leków dla dziecka z pediatrą,
 • uzyskać e-zwolnienie - decyzję o wystawieniu zawsze podejmuje lekarz.
Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektoratu Sanitarnego

w przypadku, gdy:

 • obserwujesz u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem  - zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału  obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego;
 • nie obserwujesz u siebie objawów, ale obawiasz się o stan zdrowia - przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel). Jeżeli podczas obserwacji zauważysz u siebie objawy - zgłoś się do szpitala zakaźnego.

W żadnym wypadku nie kieruj się do szpitala na SOR ani do placówki medycznej – nie są one w stanie pomóc osobom chorym, a dodatkowo stanowi to zagrożenie dla innych osób.

W przypadku objawów możesz zadzwonić pod numer 800 190 590 (telefoniczna informacja pacjenta NFZ), gdzie uzyskasz wszelkie informacje, w jaki sposób  i gdzie można skorzystać z pomocy.

Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.
Bieżące informacje dotyczące koranawirusa możesz śledzić na stronie:

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.