Dokumenty do ubezpieczeń
na życie i zdrowie

Dokumenty dla ubezpieczeń na życie i zdrowie oraz ubezpieczeń NNW dawnej Avivy
(w tym m. in. ogólne warunki ubezpieczenia, regulaminy i formularze)

 

Ważna informacja dla naszych klientów z ubezpieczeniem na życie i zdrowie


Ogólne warunki ubezpieczenia

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

Regulaminy

Dokumenty zawierające kluczowe informacje o ubezpieczeniu wraz z załącznikami

Informacje o wynikach osiągniętych w przeszłości

Archiwum

Umowy dodatkowe
Terminowe ubezpieczenie na życie

Poważne zachorowanie

Leczenie za granicą

Niezdolność do pracy

Leczenie w szpitalu – „Na Zdrowie”

Pakiet Medyczny „Bądź Zdrów”

Zagraniczna druga opinia medyczna

Ubezpieczenie składki

Śmierć wskutek NW

Śmierć wskutek NW komunikacyjnego

Kalectwo po NW

Uszczerbek na zdrowiu i rehabilitacja po NW

Niezdolność do pracy po NW

Pobyt w szpitalu wskutek NW

Koszty leczenia skutków NW

Koszty operacji plastycznych po NW

Dodatkowa ochrona po NW – „Dla Aktywnych”

Umowa dodatkowa na życie z UFK

Ogólne warunki ubezpieczenia

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

Dokumenty zawierające kluczowe informacje o ubezpieczeniu wraz z załącznikami

Informacje o wynikach osiągniętych w przeszłości

Archiwum

Regulaminy akcji promocyjnych

Umowy dodatkowe
Terminowe ubezpieczenie na życie

Poważne zachorowanie

Leczenie za granicą

Niezdolność do pracy

Leczenie w szpitalu – „Na Zdrowie”

Pakiet Medyczny „Bądź Zdrów”

Zagraniczna druga opinia medyczna

Ubezpieczenie składki

Śmierć wskutek NW

Śmierć wskutek NW komunikacyjnego

Kalectwo po NW

Uszczerbek na zdrowiu i rehabilitacja po NW

Niezdolność do pracy po NW

Pobyt w szpitalu wskutek NW

Koszty leczenia skutków NW

Koszty operacji plastycznych po NW

Dodatkowa ochrona po NW – „Dla Aktywnych”

BGŻ BNP Paribas
Ogólne warunki ubezpieczenia

Millenium (dawniej Eurobank)
Ogólne warunki ubezpieczenia

Bank Pocztowy
Ogólne warunki ubezpieczenia

ING Bank Śląski - pożyczki gotówkowe
Ogólne warunki ubezpieczenia

Karty produktu

ING Bank Śląski - kredyty hipoteczne
Ogólne warunki ubezpieczenia

Karty produktu

Ogólne warunki ubezpieczenia

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

Dokumenty zawierające kluczowe informacje o ubezpieczeniu wraz z załącznikami 

Informacje o wynikach osiągniętych w przeszłości

Archiwum

Regulaminy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Wykazy opłat

Umowy dodatkowe
Medi-Assistance (dodatkowo od nas assistance medyczny)

Poważne zachorowanie

Leczenie za granicą

Pakiet Medyczny "Bądź zdrów" (prywatna opieka medyczna)

Mediservice (druga opinia lekarska oraz pomoc w leczeniu)

Na zdrowie (leczenie i pobyt w szpitalu)

Niezdolność do pracy i Ubezpieczenie składki

Zachorowanie na nowotwór złośliwy


Assistance onkologiczny

Złamanie kości, skręcenie stawu lub oparzenie ciała

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

Koszty leczenia skutków wypadków

Assistance wypadkowy

Terminowe ubezpieczenie na życie

Terminowe ubezpieczenie na życie +

Program Dla Dużych Rodzin
Pomocnik domowy

Podstawowe informacje o umowach dodatkowych

Pozostałe dokumenty

Poważne zachorowanie

Śmierć albo niezdolność do pracy wskutek wypadku komunikacyjnego

Następstwa nieszczęśliwych wypadków "Na Wypadek" 

Koszty leczenia skutków wypadków


Assistance wypadkowy

Świadczenie szpitalne "Na Zdrowie"

Złamanie kości, skręcenie stawu lub oparzenie ciała

Zachorowanie na nowotwór złośliwy

Terminowe ubezpieczenie na życie

Podstawowe informacje o umowach dodatkowych

Ogólne warunki ubezpieczenia

Kluczowe informacje o ubezpieczeniu

Informacje o wynikach osiągniętych w przeszłości

Archiwum

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

Regulaminy

Noty objaśniające

Ogólne warunki ubezpieczenia

Dokument zawierający kluczowe informacje

Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet JA

Ogólne warunki ubezpieczenia umowy tymczasowej Pakiet JA

Warunki ubezpieczenia grupowego JA

Ogólne warunki ubezpieczenia Pomoc Medyczna Pakiet JA

Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet TY

Warunki ubezpieczenia grupowego Pakiet TY

Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet MY

Warunki ubezpieczenia grupowego Pakiet MY

Ogólne warunki ubezpieczenia Pomoc medyczna i domowa Pakiet MY

Ogólne warunki ubezpieczenia

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

Wykaz opłat

Regulamin ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Dokumenty zawierające kluczowe informacje wraz z załącznikami

Informacje o wynikach osiągniętych w przeszłości

Archiwum

Umowy dodatkowe
Następstwa nieszczęśliwych wypadków

Poważne zachorowanie

Na zdrowie (leczenie i pobyt w szpitalu)

Niezdolność do pracy i Ubezpieczenie składki

Podstawowe informacje o umowach dodatkowych

Pozostałe dokumenty

Ogólne warunki ubezpieczenia, Wykaz opłat, Regulamin UFK,  Regulamin Parasol Zysków

Umowy dodatkowe
Złamanie kości, skręcenie stawu lub oparzenie ciała

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

Ogólne warunki ubezpieczenia grupowego Opiekun

Dokumenty zawierające kluczowe informacje wraz z załącznikami

Informacje o wynikach osiągniętych w przeszłości
Choroba lub wypadek (zgłoszenie z ubezpieczeń na życie i zdrowie, jak np. Nowa Perspektywa, Twoje Życie, Ubezpieczenie Plus, Ubezpieczenie Perspektywa)

Wypadek dziecka (zgłoszenie z ubezpieczenia NNW Twoje Dziecko)

Wypadek dziecka (zgłoszenie z ubezpieczenia NNW Grono szkolne)

Wypadek (zgłoszenie z ubezpieczenia NNW Moje Bezpieczeństwo Prestiż)

Narodziny dziecka, adopcja lub śmierć bliskich (zgłoszenie z ubezpieczeń grupowych)

Śmierć osoby ubezpieczonej (zgłoszenie ze wszystkich ubezpieczeń na życie)

Wypłata na zakończenie ubezpieczenia Absolwent i juniorGO

Dla Klientów ING Banku Śląskiego S.A. (ubezpieczenia Bezpieczny Kredyt, Bezpieczna Pożyczka)

Pilnie potrzebujesz gotówki na bieżące wydatki? Sprawdź, dlaczego nie warto spieszyć się z decyzją o wypłacie pieniędzy z polisy.

 1. Przypomnij sobie, dlaczego zdecydowałeś się na polisę na życie. Czy nadal ważna dla Ciebie jest pewność, że Twoi bliscy będą czuć się bezpiecznie, niezależnie od tego, co przyniesie życie?
 2. Dzięki ubezpieczeniu na życie i zdrowie:
   - zapewniasz wsparcie bliskim, w razie gdyby Cię zabrakło,
   - możesz również zabezpieczyć swój standard życia, jeśli zachorujesz lub ulegniesz wypadkowi.
 3. Zwróć uwagę na to, że:
   - wypłacona suma obniża sumę ubezpieczenia, czyli kwotę, na którą ubezpieczyłeś swoje życie,
   - wypłata z polisy może skrócić czas jej trwania, co może oznaczać utratę ochrony wtedy,  gdy będzie ona dla Ciebie najbardziej potrzebna.

Zachęcamy Cię do rozmowy o alternatywnych rozwiązaniach. Skorzystaj z dogodnej dla siebie formy kontaktu:

Przestroga przed pochopnym rozwiązywaniem ubezpieczeń

W ostatnim czasie zdarzają się przypadki nakłaniania również naszych Klientów do rezygnacji z ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym i zawierania nowych umów w innych towarzystwach.
Przed pochopnym rozwiązywaniem wieloletnich umów przestrzega m.in. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, który podkreśla, że każda taka decyzja powinna być dobrze przemyślana przez Klienta.

Więcej w komunikacie: https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=74864&p_id=18

Prośba do naszych Klientów

Jeśli byli Państwo nakłaniani do rezygnacji z ubezpieczenia na życie i z posiadanej ochrony, zachęcamy do rozmowy ze swoim Agentem lub kontaktu bezpośrednio z nami:

 • telefonicznie: +48 224 224 224 (od poniedziałku do piątku, w godz.: 8.00-19.00),
 • mailowo: dummy bok@allianz.pl

Dlaczego warto zachować polisę na życie?

 • interwencja produktowa nie dotyczy umów zawartych do końca 2021 r., a ubezpieczenia, które proponujemy od stycznia 2022 r., są dostosowane do wymogów przewidzianych w tej decyzji KNF,
 • polisa zapewnia poczucie bezpieczeństwa i wsparcie finansowe w różnych sytuacjach życiowych, a rozwiązanie umowy może oznaczać utratę wieloletniej ochrony, czyli zabezpieczenia życia i zdrowia, oraz możliwości korzystania z ofert specjalnych przeznaczonych wyłącznie dla naszych Klientów.

Przeczytaj, jeśli roważasz rezygnację z polisy

Pilnie potrzebujesz gotówki na bieżące wydatki, a może rozważasz zakup innego ubezpieczenia? Sprawdź, dlaczego nie warto spieszyć się z decyzją o wypłacie całości środków z polisy na życie, co oznacza rezygnację z ubezpieczenia.

 1. Przypomnij sobie, dlaczego zdecydowałeś się na polisę na życie. Czy nadal ważna dla Ciebie jest pewność, że Twoi bliscy będą czuć się bezpiecznie, niezależnie od tego, co przyniesie życie?
 2. Dzięki ubezpieczeniu na życie i zdrowie:
   - zapewniasz wsparcie bliskim, w razie gdyby Cię zabrakło,
   - możesz również zabezpieczyć swój standard życia, jeśli zachorujesz lub ulegniesz wypadkowi. 
 3. Zwróć uwagę na to, że:
   - rezygnując z polisy na życie, tracisz ochronę w razie wielu nieprzewidzianych sytuacji,
   - jeśli za jakiś czas zdecydujesz się ponownie na ubezpieczenie, wysokość składki  będzie obliczana na podstawie Twojego aktualnego wieku i stanu zdrowia, a zawarcie umowy na podobnych warunkach może być niemożliwe,
   - umowy dodatkowe mają limitowany wiek wstępu, dlatego może się zdarzyć, że niektóre z nich nie będą już dla Ciebie dostępne,
   - rozwiązanie umowy to również utrata możliwości korzystania z ofert specjalnych, którą mają wyłącznie nasi wieloletni Klienci.

Zachęcamy Cię do rozmowy o alternatywnych rozwiązaniach. Skorzystaj z dogodnej dla siebie formy kontaktu: