Indywidualne ubezpieczenia na życie – proste zgłoszenie, sprawne rozpatrzenie roszczenia 

Zdarzenia z ubezpieczenia na życie, uzupełnienie roszczenia lub odwołanie od decyzji o roszczeniu możesz zgłosić online – dzięki temu obsłużymy Twoją sprawę szybciej.
dotyczy ubezpieczeń:
Twój Plan, Twoje Życie, Bonus VIP, Nowa Perspektywa, Plus, Perspektywa, 
oraz innych ubezpieczeń zawartych w dawnej Avivie
Zaloguj się do Mój Allianz i załatw swoją sprawę online.
Potrzebne dokumenty

Potrzebne dokumenty

 • Kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • W przypadku pobytu w szpitalu – dokumentacja medyczna z prowadzonego leczenia, w tym: karty leczenia szpitalnego, karty historii choroby i wyniki badań
 • W razie wypadku – dokumenty potwierdzające nieszczęśliwy wypadek, a także kopia notatki policyjnej, postanowienia prokuratury lub kopia protokołu BHP, jeśli prowadzono postępowanie w sprawie wypadku 
 • W przypadku poważnego zachorowania/zachorowania na nowotwór złośliwy – kopie wyników badań potwierdzających rozpoznanie choroby
 • W przypadku leczenia lub rehabilitacji – kopie faktur i rachunków dokumentujących wydatki na leczenie, rehabilitację i zakup sprzętu ortopedycznego
 • W przypadku niezdolności do pracy (również w ramach ubezpieczenia składki) – kopie dokumentów potwierdzających nieprzerwaną niezdolność do pracy, zwolnień lekarskich, decyzji ZUS, KRUS lub innych organów rentowych
 • W przypadku refundacji w ramach umowy RakAssistance – kopia faktury za zakup peruki
 • W przypadku rekonwalescencji – kopie zwolnień lekarskich
 • Dodatkowo w przypadku świadczenia dla małżonka/partnera – kopia dowodu osobistego małżonka/partnera lub kopie aktów urodzenia/małżeństwa 
 • Dodatkowo w przypadku świadczenia dla dziecka – kopia aktu urodzenia dziecka

Inne sposoby zgłoszenia zdarzenia

 • E-mailem - prześlij zdjęcia dokumentów na adres dummy bok@allianz.pl
 • Pocztą tradycyjną - wyślij dokumenty na adres:
  Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.,
  ul. Inflancka 4B 
  00-189 Warszawa

Jeżeli chcesz zgłosić zdarzenie e-mailem lub przesłać dokumenty poczta tradycyjną - pobierz i wypełnij formularz. 

Potrzebne dokumenty

 • Kopia odpisu skróconego aktu zgonu
 • Kopia karty zgonu lub innego dokumentu potwierdzającego przyczynę śmierci
 • Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości osoby składającej wniosek o wypłatę świadczenia
 • W przypadku wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu osierocenia dziecka - dodatkowo kopia odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka 
 • W przypadku wniosku o wypłatę świadczenia w związku ze śmiercią wskutek nieszczęśliwego wypadku lub samobójstwem – kopia dokumentu wyjaśniającego okoliczności i przyczynę zdarzenia, czyli protokołu wypadkowego, protokołu BHP, notatki służbowej policji lub postanowienia prokuratury

Konsultacje lekarskie (dla umów zawartych przed  21 stycznia 2023 r.)

Z ubezpieczeniem otrzymujesz nielimitowany dostęp do telefonicznych konsultacji z internistą lub lekarzem rodzinnym. W ciągu roku od zawarcia umowy masz też do wykorzystania 3 wizyty u lekarzy specjalistów w placówkach grupy LUX MED.

Konsultacja telefoniczna lub wizyta lekarska

Aby umówić się na konsultację telefoniczną lub wizytę lekarską

 • skorzystaj z Portalu Pacjenta LUX MED
 • lub zadzwoń na infolinię LUX MED pod numer telefonu*:  +48 22 33 22 888

Badania genetyczne

Na badania genetyczne umówisz się online. Szczegółowe informacje oraz kod uprawniający do 20% zniżki znajdziesz po zalogowaniu do serwisu Mój Allianz.

Badania specjalistyczne

Na badania specjalistyczne umówisz się telefonicznie. Szczegółowe informacje oraz kod uprawniający do 10% zniżki znajdziesz po zalogowaniu do serwisu Mój Allianz.

*Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora

Konsultacje lekarskie, badania i szczepienia

W ramach Pakietu Medycznego “Bądź Zdrów” masz dostęp do lekarzy specjalistów i badań medycznych w placówkach grupy LUX MED w całej Polsce. Znajdź placówkę medyczną

Aby umówić się na konsultację telefoniczną lub skorzystać z wizyty lekarskiej,

 • skorzystaj z Portalu Pacjenta LUX MED 
 • lub zadzwoń na infolinię LUX MED pod numer telefonu*  +48 22 33 22 888
*Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora

Zwrot części kosztów leczenia

Możesz ubiegać się o otrzymanie zwrotu części kosztów leczenia w dowolnej placówce medycznej. W tym celu zapoznaj się z zasadami refundacji i wypełnij wniosek o refundację, a następnie prześlij niezbędne dokumenty na adres:
LUX MED Sp. z o.o.
ul. Iłżecka 24 F
02-135 Warszawa 

Potrzebne dokumenty, które należy dostarczyć do Centrum Operacyjnego AWP P&C S.A. 

 • Wniosek o realizację świadczenia od osoby, która jest uprawniona do świadczenia
 • Kopia dokumentu, który potwierdza tożsamość Ubezpieczonego
 • Dokumenty, które potwierdzają zdiagnozowanie u Ubezpieczonego Nowotworu Złośliwego w Stadium Inwazyjnym lub wydanie Ubezpieczonemu karty DiLO

O diagnozie nowotworu złośliwego lub wydaniu karty DiLO można nas poinformować:

 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu*: +48 224 224 224
 • pisząc na adres:
  AWP P&C S.A.
  Oddział w Polsce
  ul. Konstruktorska 12
  02-673 Warszawa
 • pocztą elektroniczną na adres:  pmu@mondial-assistance.pl.
*Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora
Potrzebne dokumenty, które należy dostarczyć do Centrum Operacyjnego AWP P&C S.A.
 
 • Wniosek  o realizację świadczenia od osoby, która jest uprawniona do świadczenia
 • Kopia dokumentu, który potwierdza tożsamość Ubezpieczonego
 • Dokumenty, które potwierdzają zajście i okoliczności wypadku

Wypadek można zgłosić:

 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu* +48 224 224 224
 • pisząc na adres: AWP P&C S.A. Oddział w Polsce; ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa,
 • pocztą elektroniczną na adres: pmu@mondial-assistance.pl
*Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora

Pakiet "Medi-Assistance" otrzymujesz od nas, zawierając umowę Pakiet Medyczny "Bądź Zdrów" lub Mediservice. W ramach assistance można skorzystać m.in. z:

 • 3 wizyt lekarskich w ciągu roku
 • transportu medycznego
 • rehabilitacji i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
 • zorganizowania wizyty bliskiej osoby w szpitalu lub w Twoim miejscu zamieszkania

Aby skorzystać z assistance medycznego, zadzwoń pod numer telefonu*  +48 22 591 95 73  lub  +48 22 281 95 73  
Infolinia jest czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

*Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora
Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta Best Doctors pod numerem telefonu*  +48 800 365 867  
Infolinia jest czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodni

*Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora
Zadzwoń do Centrum Obsługi Klienta*:  +48 22 864 55 22  
Jest ono czynne 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Konsultant firmy Further przekaże Ci dalsze informacje.

*Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora

Pakiet "Medi-Assistance" otrzymujesz od nas, zawierając umowę: Nowa Perspektywa, Pakiet Medyczny "Bądź Zdrów" lub Mediservice. W ramach assistance można skorzystać m.in. z:

 • 3 wizyt lekarskich w ciągu roku
 • transportu medycznego
 • rehabilitacji i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
 • zorganizowania wizyty bliskiej osoby w szpitalu lub w Twoim miejscu zamieszkania

Aby skorzystać z assistance medycznego, zadzwoń pod numer telefonu*  +48 22 591 95 73  lub  +48 22 281 95 73  
Infolinia jest czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

*Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora

Konsultacje lekarskie, badania i szczepienia

W ramach Pakietu Medycznego “Bądź Zdrów” masz dostęp do lekarzy specjalistów i badań medycznych w placówkach grupy LUX MED w całej Polsce. Znajdź placówkę medyczną

Aby umówić się na konsultację telefoniczną lub skorzystać z wizyty lekarskiej

 • skorzystaj z Portalu Pacjenta LUX MED 
 • lub zadzwoń na infolinię LUX MED pod numer telefonu* +48 22 33 22 888
*Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora

Zwrot części kosztów leczenia

Możesz ubiegać się o otrzymanie zwrotu części kosztów leczenia w dowolnej placówce medycznej. W tym celu zapoznaj się z zasadami refundacji i wypełnij wniosek o refundację, a następnie prześlij niezbędne dokumenty na adres:

LUX MED Sp. z o.o.
ul. Iłżecka 24 F
02-135 Warszawa 

Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta Best Doctors pod numerem telefonu*  +48 800 365 867 
Infolinia jest czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodni

*Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora

Pakiet "Medi-Assistance" otrzymujesz od nas, zawierając umowę: Nowa Perspektywa, Pakiet Medyczny "Bądź Zdrów" lub Mediservice. W ramach assistance można skorzystać m.in. z:

 • 3 wizyt lekarskich w ciągu roku
 • transportu medycznego
 • rehabilitacji i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
 • zorganizowania wizyty bliskiej osoby w szpitalu lub w Twoim miejscu zamieszkania

Aby skorzystać z assistance medycznego, zadzwoń pod numer telefonu*  +48 22 591 95 73  lub  +48 22 281 95 73 
Infolinia jest czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

*Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora
Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta Best Doctors pod numerem telefonu*  + 48 800 365 867 
Infolinia jest czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodni
*Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora

Aby skorzystać z porad lekarskich i badań medycznych:

*Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora
 • Formularz zgłoszenia zdarzenia
 • Dla zgłoszenia z ubezpieczeń Bezpieczny Kredyt (Ochrona z Avivą, Prosta Ochrona z Avivą), Bezpieczna Pożyczka (Pakiet Srebrny) 
 • Dla zgłoszenia z ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka (Pakiet Złoty) 
Dodatkowe dokumenty

Karta leczenia szpitalnego

 • Dokumenty potwierdzające zajście i okoliczności nieszczęśliwego wypadku
 • Kopia dowodu osobistego osoby zgłaszającej roszczenie
 • Wypełniony formularz zgłoszenia zdarzenia
 • Dokumentacja medyczna potwierdzająca wystąpienie poważnego zachorowania np. karty leczenia szpitalnego, historia choroby i wyniki badań, dokumentacja medyczna leczenia ambulatoryjnego wyniki badań
 • Kopia dowodu osobistego osoby zgłaszającej zdarzenie
 • Wypełniony formularz zgłoszenia zdarzenia 
 • Wszystkie zwolnienia lekarskie (druk ZUS ZLA)
 • Dokumentacja medyczna potwierdzająca przyczynę niezdolności do pracy
 • Dokument potwierdzający formę zatrudnienia np. umowa o pracę
 • Wypełniony formularz zgłoszenia zdarzenia
 • Decyzja Powiatowego Urzędu Pracy o nabyciu statusu bezrobotnego
 • Zaświadczenie wydane przez Powiatowy Urząd Pracy wystawione po 30 dniach posiadania statusu osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku
 • Umowa o pracę
 • Pismo wypowiadające umowę o pracę
 • Świadectwo pracy

Jeżeli uprawnionym do świadczenia jest Bank, skontaktuj się z Bankiem w celu przekazania wymaganych dokumentów – roszczenie w takim przypadku zgłosi Bank.

Formularz zgłoszenia zdarzenia

 • Zgłoszenie śmierci 

Jeżeli Ubezpieczony zmarł na skutek nieszczęśliwego wypadku:

 • Zgłoszenie z ubezpieczenia Bezpieczny Kredyt (Prosta Ochrona z Avivą), Bezpieczna Pożyczka (Pakiet Złoty) 
 • Zgłoszenie z ubezpieczenia Bezpieczny Kredyt (Ochrona z Avivą, Prosta Ochrona z Avivą) (dodatkowo), Bezpieczna Pożyczka (Pakiet Srebrny, Pakiet Złoty) 

Dodatkowe dokumenty

 • Odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego, a w przypadku śmierci Ubezpieczonego za granicą akt zgonu uwierzytelniony przez polską placówkę dyplomatyczną
 • Kopia karty zgonu, postanowienie prokuratora lub dokumentacja medyczna zawierająca informację o przyczynie zgonu
 • (jeżeli od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej do dnia zdarzenia ubezpieczeniowego minęło mniej niż 3 lata)
 • Jeżeli śmierć była skutkiem nieszczęśliwego wypadku - dokumenty potwierdzające zajście i okoliczności nieszczęśliwego wypadku np. notatka policyjna
 • Kopia dowodu osobistego osoby zgłaszającej zdarzenie

Potrzebne dokumenty

 • zdjęcie dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu)
 • wniosek o wypłatę

Sposoby zgłoszenia zdarzenia

 • E-mailem - prześlij zdjęcia dokumentów na adres  bok@allianz.pl 
 • Pocztą tradycyjną - wyślij dokumenty na adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.
ul. Inflancka 4B 
00-189 Warszawa

Status zgłoszenia
Status swojego zgłoszenia sprawdzisz online w serwisie Mój Allianz w zakładce „Moje szkody i roszczenia”, telefonicznie* +48 224 224 224 lub wysyłając wiadomość na bok@allianz.pl (podaj w wiadomości numer zgłoszenia). 
*Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora
Częste pytania

Sprawdzasz zakres polisy

Upewnij się, że ubezpieczenie chroniło Cię w momencie zdarzenia albo że jesteś uprawniony do otrzymania świadczenia. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia znajdziesz w swojej polisie i serwisie Mój Allianz.

Przesyłasz zgłoszenie

Poprosimy Cię o dodatkowe dokumenty, które podajemy we wniosku. Przekaż je nam wraz z wnioskiem − online, mailowo lub listownie − dzięki temu szybciej rozpatrzymy zgłoszenie.

Zajmiemy się resztą

O statusie Twojej sprawy i decyzji o wypłacie poinformujemy Cię online, telefonicznie, mailowo lub listownie. W przypadku niektórych zgłoszeń wypłatę można otrzymać nawet tego samego dnia.

W przypadku ubezpieczeń na życie i zdrowie możesz to zrobić w ciągu 3 lat od daty zdarzenia. Przydatne wskazówki znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 
Tak, w ubezpieczeniach indywidualnych i grupowych nie ma wyłączenia odpowiedzialności w razie śmierci spowodowanej zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2. 

Do wypłaty środków uprawnieni są beneficjenci, tzw. osoby uprawnione. Takie osoby oraz ich udział w środkach wskazuje członek OFE. Może to zrobić w dowolnym momencie trwania umowy członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym. Niezależnie od wskazania beneficjentów, osobą uprawnioną do dziedziczenia połowy środków jest również współmałżonek, jeżeli w okresie członkostwa w OFE istniała małżeńska wspólność majątkowa.

Środki pochodzące z OFE, nieprzekazane na rzecz małżonka lub beneficjentów wchodzą w skład masy spadkowej i podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych. Oznacza to, że uprawnieni do tych środków będą spadkobiercy zmarłego członka OFE.

Wszelkie niezbędne dokumenty, które są nam przekazywane, powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Zagraniczne dokumenty dowodowe muszą być uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w razie ich braku - przez polską placówkę dyplomatyczną. 

Jeśli wraz z umową „Na Zdrowie” lub „Zdrowe Życie” wybrałeś opcję Świadczenie lekowe, możesz po leczeniu w szpitalu otrzymać dodatkową kwotę, np. na zakup leków. Wystarczy, że złożysz wniosek o wypłatę w związku z leczeniem/pobytem w szpitalu.

Możesz to zrobić łatwo i wygodnie, logując się do serwisu Mój Allianz (d.Moja Aviva) 

 

dotyczy ubezpieczeń: Plan na dziś i jutro, Plan pełnej ochrony, Allianz Bezpieczne Życie oraz innych ubezpieczeń zawartych w Allianz przed 2.07.2022 r. 
Sprawdź, jak zgłosić roszczenie z ubezpieczenia na życie.  Swoją sprawę najszybciej załatwisz online.
Jak zgłosić roszczenie
Najszybciej zgłosisz roszczenie online. 
Możesz także zadzwonić do nas pod numer telefonu*  +48 224 224 224 bądź wysłać zgłoszenie na adres:
TU Allianz Życie S.A.
ul. Inflancka 4B 
00-189 Warszawa
*Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora
Dokumenty do roszczenia
 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Dokument tożsamości Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 3. Karta informacyjna (wypisowa) z leczenia szpitalnego (w pełnym brzmieniu)
 4. Jeśli doszło do wypadku przy pracy – protokół BHP
 5. Jeśli doszło do wypadku komunikacyjnego – notatka policyjna, prawo jazdy, dowód rejestracyjny
 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Dokument tożsamości Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 3. Karta informacyjna leczenia szpitalnego
 4. Kompletna dokumentacja medyczna związana z danym zabiegiem/schorzeniem
 5. Opis okoliczności wypadku – gdy zdarzenie miało charakter wypadkowy
 6. Notatka policyjna w przypadku zawiadomienia policji
 7. Orzeczenie kończące postępowanie w sprawie (postanowienie prokuratury, wyrok sądu) – jeżeli było prowadzone postępowanie
 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Dokument tożsamości Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 3. Dokumentacja medyczna z udzielenia pierwszej pomocy po wypadku Ubezpieczonego oraz dokumentacja z przebiegu leczenia i rehabilitacji
 4. W przypadku wypadku komunikacyjnego - notatka policyjna, prawo jazdy, dowód rejestracyjny
 5. W przypadku wypadku przy pracy - protokół BHP
 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Dokument tożsamości Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 3. Kompletna dokumentacja medyczna związana z rozpoznanym poważnym zachorowaniem (wyniki badań potwierdzające chorobę)
 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Dokument tożsamości Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 3. Kompletna dokumentacja medyczna związana z diagnostyką i leczeniem schorzenia, które jest przyczyną inwalidztwa/niezdolności do samodzielnej egzystencji
 4. Orzeczenie ZUS/KRUS lub innego organu uprawnionego do wydawania orzeczeń w zakresie inwalidztwa/niezdolności do samodzielnej egzystencji
 5. W przypadku zawiadomienia policji – notatka policyjna
 6. W przypadku prowadzonego dochodzenia/śledztwa - orzeczenie kończące postępowanie w sprawie (postanowienie prokuratury, wyrok sądu oraz protokół badania sekcyjnego)
 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Odpis aktu zgonu
 3. Zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu (karta statystyczna lub zaświadczenie lekarskie)
 4. Kompletna dokumentacja medyczna związana z dotychczas rozpoznanymi schorzeniami u Ubezpieczonego oraz dotycząca udzielanych dotychczas świadczeń zdrowotnych
 5. Dokument tożsamości uprawnionego (bez wizerunku) 
 6. W przypadku prowadzonego dochodzenia/śledztwa - orzeczenie kończące postępowanie w sprawie (postanowienie prokuratury, wyrok sądu oraz protokół badania sekcyjnego)
 7. W przypadku wypadku przy pracy - protokół BHP
 8. W przypadku wypadku komunikacyjnego – notatka policyjna, prawo jazdy, dowód rejestracyjny
Gdy używamy pojęcia „dawna Aviva” mamy na myśli spółki, które do 1.07.2022 r. działały pod nazwami: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000002561; NIP: 526-020-99-75; REGON: 010587003; wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł (w tym kapitał wpłacony: 74 287 500 zł); Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000009857; NIP: 526-020-99-98; REGON: 010587010; wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł (wpłacony w całości); Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000011017; NIP: 897-155-34-38; REGON: 931152953; wysokość kapitału zakładowego: 12 250 000 zł (wpłacony w całości)