Indywidualne ubezpieczenia na życie – proste zgłoszenie, sprawne rozpatrzenie roszczenia 

Zgłoś swoją sprawę online – dzięki temu obsłużymy ją szybciej.

Indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie 

Zobacz, jak szybko i wygodnie zgłosisz roszczenie 

Zgłoszenie roszczenia

Nasi konsultanci 

 • udzielą Ci pomocy w obsłudze Twojego ubezpieczenia
 • odpowiedzą na Twoje pytania
 • pomogą Ci załatwić Twoje sprawy
To przyspieszy realizację Twojego zgłoszenia.
 
Zgłoś online
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00-18:00
 
+ 48 224 224 224
Wyślij zgłoszenie z kompletem wymaganych dokumentów. 
 
roszczenia@allianz.pl

Indywidualne ubezpieczenia na życie – dokumenty potrzebne do rozpatrzenia roszczenia

Wybierz zdarzenie i sprawdź, jakie dokumenty nam dostarczyć. W trakcie rozpatrywania roszczenia możemy potrzebować dodatkowej dokumentacji. Podaj swój nr telefonu lub adres email. To ułatwi nam wzajemną komunikację i przyspieszy proces rozpatrywania zgłoszenia.
 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Dokument tożsamości Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 3. Karta informacyjna (wypisowa) z leczenia szpitalnego (w pełnym brzmieniu)
 4. Jeśli doszło do wypadku przy pracy – protokół BHP
 5. Jeśli doszło do wypadku komunikacyjnego – notatka policyjna, prawo jazdy, dowód rejestracyjny
 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Dokument tożsamości Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 3. Karta informacyjna leczenia szpitalnego
 4. Kompletna dokumentacja medyczna związana z danym zabiegiem/schorzeniem
 5. Opis okoliczności wypadku – gdy zdarzenie miało charakter wypadkowy
 6. Notatka policyjna w przypadku zawiadomienia policji
 7. Orzeczenie kończące postępowanie w sprawie (postanowienie prokuratury, wyrok sądu) – jeżeli było prowadzone postępowanie
 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Dokument tożsamości Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 3. Dokumentacja medyczna z udzielenia pierwszej pomocy po wypadku Ubezpieczonego oraz dokumentacja z przebiegu leczenia i rehabilitacji
 4. W przypadku wypadku komunikacyjnego - notatka policyjna, prawo jazdy, dowód rejestracyjny
 5. W przypadku wypadku przy pracy - protokół BHP
 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Dokument tożsamości Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 3. Kompletna dokumentacja medyczna związana z rozpoznanym poważnym zachorowaniem (wyniki badań potwierdzające chorobę)
 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Dokument tożsamości Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 3. Kompletna dokumentacja medyczna związana z diagnostyką i leczeniem schorzenia, które jest przyczyną inwalidztwa/niezdolności do samodzielnej egzystencji
 4. Orzeczenie ZUS/KRUS lub innego organu uprawnionego do wydawania orzeczeń w zakresie inwalidztwa/niezdolności do samodzielnej egzystencji
 5. W przypadku zawiadomienia policji – notatka policyjna
 6. W przypadku prowadzonego dochodzenia/śledztwa - orzeczenie kończące postępowanie w sprawie (postanowienie prokuratury, wyrok sądu oraz protokół badania sekcyjnego)
 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Odpis aktu zgonu
 3. Zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu (karta statystyczna lub zaświadczenie lekarskie)
 4. Kompletna dokumentacja medyczna związana z dotychczas rozpoznanymi schorzeniami u Ubezpieczonego oraz dotycząca udzielanych dotychczas świadczeń zdrowotnych
 5. Dokument tożsamości uprawnionego (bez wizerunku) 
 6. W przypadku prowadzonego dochodzenia/śledztwa - orzeczenie kończące postępowanie w sprawie (postanowienie prokuratury, wyrok sądu oraz protokół badania sekcyjnego)
 7. W przypadku wypadku przy pracy - protokół BHP
 8. W przypadku wypadku komunikacyjnego – notatka policyjna, prawo jazdy, dowód rejestracyjny