Dokumenty do ubezpieczeń
na życie i zdrowie

Dokumenty dla ubezpieczeń na życie - aktualnie w sprzedaży, do ubezpieczeń dla klientów banków, do pozostałych ubezpieczeń indywidualnych na życie, do ubezpieczeń grupowych na życie i indywidualnej ich kontynuacji, ubezpieczenia NNW - indywidualne i grupowe, w tym m. in. ogólne warunki ubezpieczenia, regulaminy i formularze
w formie polisy na życie 
w formie polisy na życie 
Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia grupowego

Ważna informacja na temat podatku od zysków kapitałowych

1 stycznia 2024 r. zmienia się sposób rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskiwanych dochodów kapitałowych. Obowiązek podatkowy przechodzi na Klienta. (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350, z późn. zm.).

Dowiedz się więcej

Obsługa
Wybierz ubezpieczenie i sprawdź, jak obsłużymy Twoją sprawę, jakie dokumenty będą potrzebne. 
Roszczenia
Wybierz ubezpieczenie i sprawdź, jak zgłosić szkodę i jakie dokumenty będą nam potrzebne. 
Ubezpieczenia 
Wybierz ubezpieczenie i sprawdź, jak obsłużymy Twoją sprawę, jakie dokumenty będą potrzebne. 
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
Gdy używamy pojęcia „dawna Aviva” mamy na myśli spółki, które do 1.07.2022 r. działały pod nazwami: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000002561; NIP: 526-020-99-75; REGON: 010587003; wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł (w tym kapitał wpłacony: 74 287 500 zł); Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000009857; NIP: 526-020-99-98; REGON: 010587010; wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł (wpłacony w całości); Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000011017; NIP: 897-155-34-38; REGON: 931152953; wysokość kapitału zakładowego: 12 250 000 zł (wpłacony w całości)