Ważna informacja na temat podatku od zysków kapitałowych

1 stycznia 2024 r. zmienia się sposób rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskiwanych dochodów kapitałowych. Obowiązek podatkowy przechodzi na Klienta. (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350, z późn. zm.).

Dowiedz się więcej

Uwaga! 21.05.2024 r. z oferty zostanie wycofany: Allianz Multibonus UFK Skarbiec Dłużny Uniwersalny oraz Allianz Multibonus UFK Generali Obligacje Aktywny.
Sprawdź szczegóły - w pdf poniżej, w zakładce KOMUNIKATY
Uwaga!  Od 20.02.2024 r. nowym funduszem bezpiecznym jest Allianz Multibonus UFK Skarbiec Obligacja. Zastępuje on fundusz Allianz Multibonus UFK Allianz Niskiego Ryzyka w związku z wycofaniem go z oferty w tym samym dniu. Fundusz bezpieczny ma zastosowanie w przypadkach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia inwestycyjnego Multibonus oraz regulaminie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, m.in. w szczególnych przypadkach przeliczenia składki dodatkowej na jednostki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.
indywidualnych na życie
Zobacz więcej
z ubezpieczeń na życie 
Zobacz więcej
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.