Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

Allianz Opieka Zdrowotna

Wygodny dostęp do placówek medycznych dla pracowników, korzyści dla pracodawcy

TELEMEDYCYNA - opieka medyczna przez telefon i internet.
Skontaktuj się z naszą Infolinią.

Konsultacja medyczna bez wychodzenia z domu 

Każdy z nas może i powinien podejmować działania, które przyczynią się do ograniczenia ryzyka zachorowania na chorobę COVID-19 wywoływaną przez koronawirusa. 

Jeśli korzystasz z ubezpieczenia Allianz Opieka Zdrowotna możesz wybrać: 

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne
Korzyści dla pracownika i firmy

Przesuń, by zobaczyć więcej

Bezgotówkowy dostęp do lekarzy, badań i zabiegów ambulatoryjnych
6 wariantów ubezpieczenia
Możliwość objęcia ochroną również członków rodziny
4 pakiety: indywidualny, partnerski, rodzinny i dla rodzica
Pakiet świadczeń opiekuńczych (assistance)
24/7
Proste umówienie wizyty lekarskiej
Przez telefon, Internet lub osobiście w placówce
Refundacja kosztów
man with giant watch
Zawierasz umowę grupowego ubezpieczenia i włączasz ją w program motywacyjny swojej firmy.
man looking at charts
Pracownicy Twojej firmy przystępują do ubezpieczenia i korzystają z ochrony i pomocy assistance.
man leaning back
Twoja firma staje się lepszym pracodawcą – zyskujesz też wymierne korzyści w zależności od programu.

By umówić się na konsultację lekarską w dowolnej placówce medycznej współpracującej z Allianz w Polsce wystarczy:

1.      zgłosić się bezpośrednio do placówki – ta opcja  jest dostępna w przypadku placówek posiadający system EWKA (Elektroniczna Weryfikacja Klientów Allianz). Listę placówek można sprawdzić za pośrednictwem Infolinii medycznej Allianz lub za pomocą wyszukiwarki na stronie www.zdrowotne.allianz.pl,

2.      zarejestrować się za pośrednictwem internetu pod adresem: http://www.zdrowotne.allianz.pl/,

3.      zadzwonić na numer infolinii medycznej czynnej przez 24 godziny na dobę pod numerem 224 224 224. Dzwoniąc pod numer infolinii medycznej można również zamówić lekarską wizytę do domu.

Zakres opieki medycznej oferowanej w ramach Allianz Opieka Zdrowotna (na podstawie o.w.u. AOZ 03)  obejmuje w najszerszym wariancie:

 • dostęp do lekarzy aż 48 specjalizacji,
 • ponad 60 zabiegów ambulatoryjnych,
 • ponad 280 badań z krwi, moczu i kału,
 • ponad 260 badań specjalistycznych,
 • dostęp do profilaktycznych szczepień,
 • usługi prowadzenia ciąży i zwrot kosztów uczestnictwa w szkole rodzenia,
 • możliwość włączenia rehabilitacji i leczenia stomatologicznego oraz wielu umów dodatkowych gwarantujących pomoc finansową w razie choroby lub pobytu w szpitalu (opcjonalnie).

Jeżeli umowę zawarto na podstawie innych ogólnych warunków ubezpieczenia niż AOZ 03, przejdź do sekcji Znajdź dokument - archiwum. Znajdziesz tam archiwalne ogólne warunki ubezpieczenia, zakres świadczeń i inne dokumenty. Jeżeli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z infolinią pod numerem + 48 224 224 224.

Każdy wariant ubezpieczenia zawiera dodatkowy pakiet świadczeń opiekuńczych dostępnych przez całą dobę po zgłoszeniu pod numer tel. 224 224 224. Pakiet ten obejmuje świadczenia dostępne na terenie całej Polski, m.in.:

1.      dostarczenie leków,

2.      organizację i pokrycie kosztów rehabilitacji w domu albo w poradni reahabilitacyjnej oraz zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego,

3.      opiekę pielęgniarki i pomoc domową po hospitalizacji,

4.      wizyty pielęgniarki po wypadku,

5.      pomoc psychologa w trudnych sytuacjach losowych,

6.      infolinię: medyczną, Baby Assistance i Zdrowe Odżywianie,

7.      pomoc położnej lub pielęgniarki w opiece nad nowonarodzonym dzieckiem,

8.      transport medyczny do i z placówki medycznej oraz pomiędzy placówkami.

Pracownik, który przystępuje do ubezpieczenia zyskuje szereg korzyści.

1.      Bezgotówkowy dostęp do świadczeń zdrowotnych w sieci ponad 2 000 placówek medycznych

2.      Możliwość refundacji kosztów leczenia (do limitów określonych w o.w.u.) w sytuacji skorzystania z usług poza siecią placówek medycznych, które współpracują z Allianz

3.      Szeroki zakres usług lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych i szczepień

4.      Brak konieczności przeprowadzenia badań lekarskich przy przystąpieniu do ubezpieczenia

5.      Dostęp do specjalistów bez skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

6.      Pakiet usług assistance (świadczeń opiekuńczych) dostępnych na terenie Polski, obejmujący każdą ubezpieczoną osobę

7.      Możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o leczenie z zakresu chirurgii jednego dnia, rehabilitacji i stomatologii, stomatologii refundacyjnej, zwrotu kosztów zakupu leków po leczeniu w szpitalu, leczenie operacyjne, leczenie specjalistyczne, poważne zachorowania, koszty leczenia za granicą

8.      Możliwość objęcie ubezpieczeniem członków swojej rodziny w ramach dostępnych pakietów.

Z opieki zdrowotnej może korzystać pracownik, ale również jego bliscy – w zależności od wybranego pakietu. Ubezpieczenie można zawrzeć w jednym z 4 pakietów:

 • Pakiet Indywidualny – dla głównego ubezpieczonego czyli pracownika,
 • Pakiet Partnerski – dla pracownika i jego jednego dziecka lub dla pracownika i jego współmałżonka albo partnera,
 • Pakiet Rodzinny – dla pracownika i jego współmałżonka albo partnera oraz dzieci własnych lub przysposobionych, które nie ukończyły 25. roku życia,
 • Pakiet Dla Rodzica – dla rodziców lub teściów pracownika – pakiet uwzględnia potrzeby osób starszych, m.in. zawiera specjalny program świadczeń opiekuńczych.

W przypadku skorzystania z usług placówki, która nie współpracuje z Allianz zwrócimy poniesione przez koszty do wysokości określonej w cenniku świadczeń zdrowotnych dostępnym w o.w.u. Można też skorzystać z wizyty domowej na zasadzie refundacji - wcześniej wystarczy zadzwonić do Allianz pod numer 224 224 224.

Podstawą do rozliczenia kosztów świadczeń zdrowotnych jest pisemne zgłoszenie roszczenia na formularzu Allianz oraz:

 • dowody poniesionych kosztów np. rachunki i faktury,
 • kopia skierowania lekarskiego w przypadku świadczeń zdrowotnych wymagających zgodnie z umową skierowania lekarskiego.  

Dowody poniesionych kosztów powinny zawierać:

 • imię, nazwisko oraz adres ubezpieczonej osoby, której zostało udzielone świadczenie zdrowotne,
 • wkazanie lekarza specjalisty, z porady którego korzystała osoba ubezpieczona,
 • wykaz wykonanych świadczeń zdrowotnych, objętych zakresem ubezpieczenia,
 • datę i cenę wykonanych świadczeń zdrowotnych.
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.