Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Allianz Opieka Zdrowotna

Wygodny dostęp do placówek medycznych dla pracowników, korzyści dla pracodawcy

TELEMEDYCYNA - opieka medyczna przez telefon i internet.
Skontaktuj się z naszą Infolinią.

Konsultacja medyczna bez wychodzenia z domu 

Każdy z nas może i powinien podejmować działania, które przyczynią się do ograniczenia ryzyka zachorowania na chorobę COVID-19 wywoływaną przez koronawirusa. 

Jeśli korzystasz z ubezpieczenia Allianz Opieka Zdrowotna możesz wybrać: 

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne
Korzyści dla pracownika i firmy

Przesuń, by zobaczyć więcej

Bezgotówkowy dostęp do lekarzy, badań i zabiegów ambulatoryjnych
6 wariantów ubezpieczenia
Możliwość objęcia ochroną również członków rodziny
4 pakiety: indywidualny, partnerski, rodzinny i dla rodzica
Pakiet świadczeń opiekuńczych (assistance)
24/7
Proste umówienie wizyty lekarskiej
Przez telefon, Internet lub osobiście w placówce
Refundacja kosztów
man with giant watch
Zawierasz umowę grupowego ubezpieczenia i włączasz ją w program motywacyjny swojej firmy.
man looking at charts
Pracownicy Twojej firmy przystępują do ubezpieczenia i korzystają z ochrony i pomocy assistance.
man leaning back
Twoja firma staje się lepszym pracodawcą – zyskujesz też wymierne korzyści w zależności od programu.
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.