Transport i komunikacja 

Ubezpieczenie małej floty samochodowej
w Allianz

dla  firm, które posiadają więcej niż 6 pojazdów
Ubezpieczenie floty pojazdów
Korzyści dla firmy
W ramach jednej umowy ubezpieczymy zbiorczo wszystkie Państwa samochody zarejestrowane na terenie Polski – osobowe i ciężarowe.  Do Państwa decyzji zostawiamy, z jakich elementów będzie się składać ubezpieczenie Państwa floty. 
Zobacz, co może zawierać ubezpieczenie małej floty.

Przesuń, by zobaczyć więcej

od 6 do 30 pojazdów 
Odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)
NNW kierowcy i pasażerów
Autocasco
Zielona Karta
Car assistance

Proponujemy również:

  • nadzór specjalnego opiekuna, który pomoże w sprawach związanych z likwidacją szkód,
  • możliwość wyboru wysokości udziału własnego,
  • możliwość opłacania składki w ratach,
  • sprawną taryfikację ubezpieczenia, którą prowadzimy na podstawie  Państwa danych szkodowych od Ośrodka Informacji UFG – nie muszą Państwo dostarczać nam zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia.
man with giant watch
Masz swoje marzenia, cele, plany oraz zasoby i strategię, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 
Umowa generalna to umowa, w ramach której mogą Państwo ubezpieczyć od 6 do 30 pojazdów.  Zaletą tej umowy jest niezmienność taryfy przez cały okres jej obowiązywania. Na podstawie tej taryfy obliczamy składki za ubezpieczenie kolejnych pojazdów. 

Tak – jest taka możliwość w  ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej pierwszego pojazdu w ramach umowy generalnej. Dodatkowe pojazdy zostaną ubezpieczone na takich samych warunkach jak te już objęte ubezpieczeniem.

Trzeba jedynie pamiętać, że łączna liczba pojazdów objętych ochroną nie może przekroczyć 30.

Gdy zawierają Państwo umowę generalną, oznacza to, że obejmuje ona wszystkie pojazdy zgłoszone podczas zawarcia umowy, ale też te, które zgłoszą Państwo w trakcie jej trwania. W ten sposób oszczędzają Państwo swój czas.

Korzystają Państwo też z gwarantowanych stałych stawek procentowych w przypadku  ubezpieczenia AC oraz stałych składek za ubezpieczenie OC dla nowo zgłoszonych pojazdów przez okres obowiązywania umowy.

Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.