Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Allianz Podatnik 

Pomoc podczas kontroli i postępowania egzekucyjnego
Ochrona prawno-podatkowa
Korzyści dla Twojej firmy

Co zapewnia ubezpieczenie Allianz Podatnik

Przesuń, by zobaczyć więcej

Allianz Podatnik
Postępowania egzekucyjne – Klauzula nr 3
Spory podatkowe w zakresie podatków prywatnych – Klauzula nr 1
opcjonalnie
Spory podatkowe wobec członków zarządu – Klauzula nr 2
opcjonalnie
Postępowania kontrolne i wymiarowe – ZUS – Klauzula nr 4
opcjonalnie łącznie z Klauzulą nr 5 
Postępowanie egzekucyjne – ZUS – Klauzula nr 5
opcjonalnie, łącznie z Klauzulą nr 4

Sprawdzone rozwiązania

dla Twojej firmy 

man with giant watch
Masz swoje cele, strategię i zasoby, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 

Chcesz zgłosić szkodę lub roszczenie?

Częste pytania o ubezpieczenie Allianz Podatnik 

Jesteśmy tu, by Ci pomóc

Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.