Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

OC władz spółki - D&O

Ochrona Twoich interesów i majątku, gdy zarządzasz firmą 
Odpowiedzialność cywilna w biznesie
Korzyści dla Ciebie 

Co obejmuje ubezpieczenie  D&O

Przesuń, by zobaczyć więcej

D&O
Pokrywamy kwoty, do zapłaty których jest zobowiązana osoba ubezpieczona
Zakres A
Pokrywamy kwoty, które pokrywa osoba prawna ale do których zapłaty jest zobowiązana osoba ubezpieczona
Zakres B
Ochrona ubezpieczonej osoby prawnej w związku z roszczeniem, które dotyczy papierów wartościowych
Zakres C
Ochrona ubezpieczonej osoby prawnej, kiedy jest współpozwana obok osoby ubezpieczonej
Zakres D
Ochrona ubezpieczonej osoby prawnej w związku z roszczeniami o naruszenie praw pracowniczych
Zakres E - opcjonalnie
man with giant watch
Masz swoje cele, strategię i zasoby, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 

Częste pytania o ubezpieczenie D&O 

Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.