Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

Odpowiedzialność cywilna w biznesie
Twoje korzyści 
Obowiązkowe ubezpieczenie podmiotu wykonującego działalność leczniczą, OC świadczeniodawcy i OC osób wykonujących zawód medyczny w standardzie, do których w wariancie rozszerzonym można dołożyć 10 dodatkowych ryzyk

Przesuń, by zobaczyć więcej

Obowiązkowe ubezpieczenie podmiotu wykonującego działalność leczniczą
OC działalności
opcjonalnie
Ekspozycja zawodowa
opcjonalnie
Ochrona prawna
Zabiegi rewitalizacji skóry
opcjonalnie
Naruszenie praw pacjenta
opcjonalnie
Ubezpieczenie nadwyżkowe
opcjonalnie
Dla świadczeniodawcy
Dla świadczeniodawcy
Obowiązkowe ubezpieczenie OC świadczeniodawcy
Ekspozycja zawodowa
opcjonalnie
OC działalności
opcjonalnie
Ochrona prawna
opcjonalnie
Dla osób wykonujących zawód medyczny
Dla osób wykonujących zawód medyczny
OC osób wykonujących zawód medyczny
Ochrona prawna
opcjonalnie
man with giant watch
Masz swoje marzenia, cele, plany oraz zasoby i strategię, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 
Jeżeli lekarz, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta zatrudnieni w ubezpieczanym podmiocie posiadają swoje odrębne działalności gospodarcze zarejestrowane jako podmioty wykonujące działalność leczniczą, to muszą posiadać swoje ubezpieczenie obowiązkowe. Jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej, to powinni posiadać polisy odpowiedzialności cywilnej dobrowolnej osób wykonujących zawód medyczny. 
Zarówno w ubezpieczeniu obowiązkowym dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą jak i w ubezpieczenie  dobrowolnym dla osób wykonujących  zawód medyczny jest włączone przeniesienie chorób zakaźnych bez konieczności stosowania dodatkowych klauzul i składek. 
Jeżeli zabiegi akupunktury i medycyny niekonwencjonalnej wykonuje osoba, która posiada fachowe kwalifikacje nabyte na Akademii  Medycznej, to będą one objęte ochroną.
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.