Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

OC zawodowe dla branży medycznej

Obowiązkowe ubezpieczenie dla branży medycznej 
Odpowiedzialność cywilna w biznesie
Twoje korzyści 

Co obejmuje ubezpieczenie OC dla branży medycznej

Przesuń, by zobaczyć więcej

Obowiązkowe ubezpieczenie podmiotu wykonującego działalność leczniczą
OC działalności
opcjonalnie
Ekspozycja zawodowa
opcjonalnie
Ochrona prawna
Zabiegi rewitalizacji skóry
opcjonalnie
Naruszenie praw pacjenta
opcjonalnie
Ubezpieczenie nadwyżkowe
opcjonalnie
Dla świadczeniodawcy
Dla świadczeniodawcy
Obowiązkowe ubezpieczenie OC świadczeniodawcy
Ekspozycja zawodowa
opcjonalnie
OC działalności
opcjonalnie
Ochrona prawna
opcjonalnie
Dla osób wykonujących zawód medyczny
Dla osób wykonujących zawód medyczny
OC osób wykonujących zawód medyczny
Ochrona prawna
opcjonalnie
man with giant watch
Masz swoje cele, strategię i zasoby, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 

Częste pytania o ubezpieczenie OC dla branży medycznej

Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.